Kettős jubileum Nyíregyházán


Húsz éves a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola, és tíz éves a Kálvineum Idősek Otthona. A két intézmény dolgozói, tanulói, lakói a Nyíregyháza- Városi Református Egyházközséggel közösen, istentiszteleten adtak hálát a jubileumokért május 9-én.

alt

„Új kezdetet adni, csak a sorsfordító Isten tud. Az ember képes az életét összegubancolni, úgy, hogy aztán nem tud belőle kijönni, de amikor az Isten belenyúl az élet folyásába, akkor ott minden megváltozik és beáll a rendeződés időszaka”- mondta a hálaadó istentiszteleten prédikációjában a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Fekete Károly kiemelte, hogy Isten nem késik a sorsfordulatokkal, mindig megadja azt, és a sorsfordító Isten várja a sorsvállaló embereket, akik észreveszik a lehetőségeket.

alt

Az ünnepi alkalmon Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Megköszönte a gyülekezet két intézményében dolgozók munkáját és kiemelte, hogy „azzal a szent elköteleződéssel folytatjuk az örökséget Isten országának építésében ezeken a területeken, hogy teljes bizonyossággal tudjuk, hogy Isten ma sem, holnap sem és a földi jövendőben sem rejti el az arcát és a kezeit előlünk”.

alt

Sipos Kund Kötöny a Nyírségi Református Egyházmegye egykori esperese az Európa Rádiónak elmondta, hogy nagyon a szívéhez nőtt az iskola, amelynek alapítója. Kiemelte, az hogy az elmúlt húsz évben az intézmény pedagógusai és az egyházközség is jól végezte munkáját, az bizonyítja, hogy ma a város egyik legkeresettebb oktatási intézménye a Jókai Mór Református Általános Iskola, ahol mindig túljelentkezés van.

alt

Az iskolába összesen 745 gyermek jár és több mint százan dolgoznak az intézményben. Jövőre lesz 110 éves az iskola, amelyet az egyház alapított 1906-ban, és 1907-ben vette át a város, majd újra visszakerült az egyházhoz.

alt

Sipos Kund Kötönyné, a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatója az elmúlt húsz évre visszatekintve kiemelte, hogy többek között bibliaiskolákat, tréningeket is szerveznek a pedagógusoknak azért, hogy ne csak a gyermekek, hanem a tanárok is minél közelebb kerüljenek az egyházhoz.

alt

Az idén tíz éves fennállását ünneplő Kálvineum Idősek Otthona azzal a céllal született, hogy magatehetetlen idősekről gondoskodjon, életük utolsó éveit szebbé, elviselhetőbbé tegye és ezt a célt szolgálja most is- mondta Szentiné Bosnyák Zsuzsanna, az ötven férőhelyes otthon vezetője. Hangsúlyozta, bár a megnyitáskor elsősorban a gyülekezeti tagokra gondoltak, ma már a környékbeliekre is figyelnek és várólistájukon mindig 60-70 ember neve szerepel.

alt

A bentlakás mellett támogató szolgálatot is működtetnek a súlyos fogyatékkal élők részére, valamint a szociális étkeztetés keretében 1200 embert látnak el. Ezek mellett a házi segítségnyújtásban 81 főről gondoskodnak, valamint nappali ellátást is biztosítanak az időseknek. Az otthon ötven dolgozója, így naponta 1500 embert lát el.

 


Hálaadás Ibrányban


A templomhajó külső felújításáért és a megújult orgonáért adtak hálát Ibrányban, május 2-án. Az ünnepi alkalmon a Tiszántúli Református Egyházközség püspöke hirdetett igét.

alt

Fekete Károly prédikációjában kiemelte, hogy „a megújulásnak örvendezünk, de nem csak a falaknak. Több van ennél ebben a mai ünnepben. Többet kell éreznünk annál, mint amit csak a falakra nézve tudunk megállapítani, hiszen a mi templomaink az Isten kegyelméért való hálaadásnak a helyszínei”. Hangsúlyozta, hogy nem csak a megtisztult műemlék falak és a megújult orgona miatt érdemes ide jönni, hanem a hálaadás jelentősége miatt is, mert a reformátusok sajátossága a hálaadás. A keresztény ember számára a hála, a hálás élet nem illemkódexből adódik, hanem minden cselekedet mozgatórugója.

alt

Kifejtette: a több nem a falakon van, hanem a falakon belül, amelyek teret adnak az elhangzó igének, amelyik megszólal a szószékről. A több nem az orgona játék, hanem az orgonával éneklő ember, aki kitárja magát az Isten előtt. „A megújult falakon belül meg akar szólalni a megújító ige és a megújult hangszer együtt akar bekapcsolni minket a dicsőítő seregbe. A külső megújulás többre bíztat bennünket, a még lényegesebbre a belső megújulásunkra, mert életünk megújulására is szükség van nem csak a falakéra. A megújult templom bíztatás az odafenn való keresésére”.- mondta a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

alt

Az Ibrányi Református Egyházközség lelkipásztora Vass László az ünnepi istentiszteleten beszámolt a felújítási munkálatokról. Elmondta, hogy műemléki templomuk külső felújítására 2012 év végén az Észak- Alföldi Operatív program keretében egy, a város rehabilitációját érintő programban nyílt lehetőség. Mivel Ibrány város vezetése részt kívánt venni ebben a projektben, így a pályázat keretében teret engedtek a műemlék templom megújításának is. A gyülekezet kérte a kerület elvi támogatását, valamint felvették a kapcsolatot a Műemlékvédelemmel is, ahonnan az engedélyes tervet 2013-ban kapták meg. A város sikerrel pályázott, így végül 2014 júniusában elkezdődhetett a munka. A templom külső felújítása 17,7 millió forintból valósult meg. A pályázatból erre 14,5 millió forintot kapott az egyházközség, így a különbözetet a gyülekezet saját erőből biztosította.

alt

A pályázatban a templomhajó külső felújítása, a tető cseréje, a vízelvezetés kialakítása és a homlokzat javítása valósulhatott meg. A munkálatok 2014 októberében fejeződtek be. Összességében több mint 19 millió forintba került a beruházás, ugyanis a gyülekezet tagjai a templomkert megújítását is magukra vállalták, gyepszőnyeget helyeztek el és virágokat ültettek. A felújítási munkák közepette az egyházközség úgy döntött, hogy a három éve némán álló orgonát is felújíttatják. A hangszer végül gyülekezeti adakozásból újult meg.

alt

„Mi úgy gondoljuk, hogy városunkat szépíteni, építeni kell, de ezt csak összefogva lehet- ezért tartottuk fontosnak, hogy a református egyház bekapcsolódjon a város felújítását szolgáló projektbe, és megújuljon a templom”. – mondta Puskás Judit önkormányzati képviselő, aki kiemelte: „Nagyon jó felnézni a templom falaira, amely azt hirdeti: össze tudunk fogni, együtt tudunk gondolkodni és felelősséget tudunk vállalni az embertársainkért és a városunkért”.


"Szánjátok oda magatokat..."


A fenti bibliai felhívás bizonyos értelemben meg is valósult április 18-án, annak a mintegy százhúsz fiatalnak a megmozdulásával, akik elfogadták a meghívást a Nyírségi Református Egyházmegye első ifjúsági találkozójára, s odaszántak egy bő napot az együttlétre. Helyszínt a Nyíregyháza-Városi Gyülekezet biztosított a rendezvénynek, mely ki is használta a befogadó egyházközség infrastrukturális adottságait, megtöltve udvart, gyülekezeti termet, és a foglalkoztató kisebb szobákat is.

alt

Kellett a sok hely, mert a színes programkínálat nagy teret követelt: volt előadás, éneklés, játék és kiscsoportos foglalkozás is. A nap mottójaként szereplő Ige a főelőadást előkészítő játékok, énekek alatt már beszivárgott a résztvevők gondolataiba, helyet követelve Istennek abban a térben, amely egyébként is Őt illetné meg. Éreztük mindannyian, ma nem csak arról van szó, hogy egy napot odaszántunk valamire az életünkből - mert hát ilyen, valljuk be őszintén, gyakran lehet. Pogrányi Károly, diósdi lelkész magával ragadó, inspirált előadásában kibomlott előttünk, mit ért Isten odaszánt élet alatt. Saul-Pál példája állt előttünk a Szentírásból, s oly módon érthettünk meg az üzenetet, hogy egyet is érthettünk azzal.

Két, héliummal töltött léggömb, melyek egész nap a kazettás mennyezetet próbálták még magasabbra emelni a gyülekezeti teremben, emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyivel több az, amit Isten kínál a Vele való életközösségben, mint amit Nélküle valaha is el tudunk érni! A "célratörő lufik" üzenethordozókká lettek számunkra - és azt hiszem, többen akartunk a nap végén azokra hasonlítani, mint az ide-oda pöckölhető társaikra, amik valahol a lábtér szintjén el is tűntek!

A finom ebéd mellett még inkább összejött a társaság , s felszínre kerültek az elindult, megfogalmazódott gondolatok, amiket kiegészített az egymás megismerésére irányuló érdeklődés is.

Összességében egy nehezen felejthető napot élhettünk meg,  melyre izgalommal készültünk, visszafogottan érkeztünk, de nem tudtunk érintetlenül magunk mögött hagyni! Köszönet érte!

 


Focibajnokság


A Kárpátmedencei Lelkész Focibajnokságnak újra egyházmegyénk adott helyet. A bajnokság 2015. április 17-én került megrendezésre Leveleken a település sportcsarnokában.


 

Egyházmegyénk csapata 3. helyezést ért el. Gratulálunk Nekik! És köszönet illeti a Leveleki Református Missziói Egyházközséget az áldozatos szervező munkáért.

 


50 éves jubileumi konfirmandus találkozó


Örömteli és szívhez szóló volt az 50 éve konfirmáltak találkozója, amelyet virágvasárnap az istentisztelet keretében tartottunk meg. Meghatottan gondoltunk vissza az ünneplő konfirmandusokkal együtt, hogy 1965. április 11-én ők ifjú leányokként és fiúkként álltak az úr asztala előtt és tettek fogadalmat Krisztus követésére, az anyaszentegyház hűséges szolgálatára. 53 fő konfirmált akkor. Az azóta eltelt fél évszázadra Isten iránti hálaadással tekintettünk vissza, és elmondhattuk Sámuel prófétával együtt: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” Az alapos és fáradságot nem kímélő szervezés eredményeképpen 17 fő tudott eljönni többen családtagjaival együtt nem csak Nyírbogátról, hanem Gyálról, Debrecenből, Balkányból. Egy jubileumi emléklappal ajándékoztunk meg mindenkit, melyen a „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját!” örök érvényű Ige olvasható. Sajnos az idők folyamán többen elhaláloztak, a mi tudomásunk szerint 13 fő. A többiek betegség vagy egyéb akadályoztató tényezők miatt nem tudtak eljönni, de az üzenték, hogy lélekben velünk vannak. Imádságainkba, amikor az egész gyülekezettel együtt imádkoztunk, őket is belefoglaltuk. Istentisztelet után volt lehetőség további beszélgetésre, sütemények, üdítők fogyasztására. Ez is nagyon örömteli része volt a találkozásnak. Örvendeztünk az Úrban. Az elszármazottak itt kaptak tájékoztatást a Nyírbogáti Református Egyház életéről. E rövid beszámoló végére azt az Ige verset írom, amely Palóczi István, jubiláló atyánkfia köszöntésében hangzott el a Példabeszédek könyve 23,6 verséből: „Add nekem a te szívedet, fiam, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék!” Köszönjük mindenkinek a segítségét, közösségépítő munkáját!

Szerencsi Imre lelkész


Református Házaspári Találkozó Besenyődön


2015. február 14-én különleges eseményre került sor a Besenyődi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában, ugyanis Házaspári Találkozóra várták a besenyődi, leveleki és magyi református házaspárokat. A találkozón rövid igei köszöntés és énektanulás után Németh Áron, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást: "Mit üzen a Biblia nekünk, 21. századi házaspároknak?" címmel. Az előadás három fő gondolata így hangzott: 1. Alapozd meg a házasságodat! Nem a házasság tesz boldoggá, hanem az önmagát ajándékozó Isten, aki jelen akar lenni a házasságodban is. 2. Óvd a házasságodat! Nem az a jó házasság, amelyben nincs konfliktus, hanem az, amelyben a házasfelek egyetértésben dolgoznak a konfliktusok megoldásán. 3. Gondozd a házasságodat!  A házasság nem egy mindig virító művirág, hanem egy élő és ápolást igénylő kert.

A tartalmas előadást aktív beszélgetés követte, majd egy játékban vehettek részt a jelenlévők, amely arra világított rá, mennyire ismerik egymást férj és feleség. A találkozó jó hangulatú szeretetvendégséggel zárult. A résztvevők egy a nap tanulságait összefoglaló, írásos fogadalmat vittek haza, amelyet ki-ki belátása szerint otthon aláírhat és megtarthat. A Gyülekezetek ajándékaképpen minden résztvevő házaspár Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság című könyvével is gazdagodott.

Az alkalom folytatása reményében megalakult a három gyülekezetet összefogó Református Házaspárok Köre, amely havonta fog találkozókat tartani.


Házasság Vasárnapja Besenyődön és Leveleken


 

2015. február 15-én Besenyődön hét, Leveleken öt házaspárt köszöntöttek a gyülekezetek abból az alkalomból, hogy ők a 2015. évben kerek házassági évfordulót ünnepelhetnek.  Bodnár Máté lelkipásztor igehirdetésében a napi újszövetségi igeszakasz (János 10,11-15) alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten a jó pásztor és a béres magatartását összehasonlítva a helyes kapcsolatra tanítja a követőit: a veszély esetén nem az elmenekülés, hanem a szeretetből fakadó, hősies harcosság magatartására. A jubilálók az Úr asztalát körbeállva vették egyenként Isten áldását, a gyülekezet pedig egy emléklappal és egy szál rózsával ajándékozta meg őket. A jubilálók között volt nagytiszteletű Somogyi Sándor nyugdíjas lelkipásztor és felesége, akik ebben az évben 50. házassági évfordulójukat ünneplik. Isten áldja a házaspárok további közös útját!


Alakuló Egyházmegyei Közgyűlés


 

A Nyírségi Református Egyházmegye 2015. január. 9-én tartotta az Alakuló Közgyűlését Nyíregyházán a Városi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Meghívott vendégünk volt Dr. Fekete Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, a Tiszántúli Református Egyházkerület következő 6 éves ciklusára újonnan választott püspöke. Közgyűlésünk elején az igeszolgálatot ő végezte. Igehirdetésében kitért arra, hogy személyes kapcsolat fűzi Nyíregyházához, hiszen fiatal korában itt élt és az édesapja nyíregyházi lelkészként a Nyírségi Református Egyházmegyében esperesi tisztséget is betöltött. Mindig fontos volt számára a szószékre felírt ige – ami most is látható: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát.” (Mt6,33). Az egyházmegye lelkisége nagy jelentőséggel bír, hiszen a múlt század közepén az ébredési mozgalom központja lehetett, sok evangelizációs alkalomnak adott otthont. Így ma is meghatározó szerepe van a lelki megújulás tekintetében nemcsak az országban, hanem az egész Kárpát-medencében. Ez az elismerés ugyanakkor nagy felelősséget is jelent minden magát református hívő keresztyénnek valló ember számára.

Egyházi törvényeink értelmében hat évenként új tisztségviselőket kell választani az egyházi élet irányítására. 2014-ben véget ért az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinati tisztségviselők megbízatása, így került sor az elmúlt év végén a választásokra.  A választások eredményéről Nagy József a Választási Bizottság elnöke jelentést tett. Ezt követően az egyházmegyei gondnok, a lelkészi és világi főjegyző eskütétele következett.

Dr. Gaál Sándor újra választott esperes „Esperesi előre tekintésében” az elkövetkező hat éves ciklus programját vázolta fel, amit „MÉGIS PROGRAM”-nak nevezett. Ennek megvalósításához kéri Isten áldását és az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinat tisztségviselők jó szándékú segítségét.

A mai közgyűlésünkön Egyházmegyénk egyéb tisztségviselőit, bizottsági tagokat, előadókat, képviselőket és tanácsosokat választottunk. A megválasztott tisztségviselők esküt is tettek hívatásuk lelkiismeretes végzésére vonatkozóan.

A Közgyűlés tiszteletbeli gondnoknak választotta meg Horváth Csabát, aki három cikluson át töltötte be az egyházmegyei gondnoki tisztet.

A Közgyűlés az újonnan megválasztott lelkészi főjegyző, Kozma Mihály hálaadó imádságával zárult.

Tovább lásd: Esperesi megnyitó gondolatok: Mégis program /Dr. Gaál Sándor/

Hanganyagok, elhangzottak az Európa Rádióban: Szabó Pál riportjai

 

Dr. Fekete Károly nyilatkozata a Közgyűlésről

Dr. Gaál Sándor értékelése az elmúlt 6 évről

 

Horváth Csaba

 


Hálaadó istentisztelet a református templomban


Áldott idő ez így: együtt veled!

Lesz még idő, hogy megköszönjelek?

Mert társam és őrangyalom vagy itt,

elém rakod lelked gyümölcseit,

miket az Úr érlel szívedbe’ meg…

Dicsérje ŐT megáldott életed

s hálám, hogy Ő éppen nekem adott!

Köszönöm ezt a szép ünnepnapot,

a fényt, tavaszt, s hogy kérhetek neked

„jó férjet” és sok-sok szeretetet. (Füle Lajos)

 

Meghívást kaptunk a Tiszalöki Református Egyházközség templomába a 2014. december 7-Isten istentiszteletre abból az alkalomból, hogy közösen adjunk hálát azokkal, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját.

Nagy izgalommal készültünk a különleges alkalomra. Csodálatos érzés volt, amikor láttuk, hogy az ünneplő házaspárok családtagjaikkal, rokonaikkal – ahogyan mi is – érkeznek az istentiszteletre.

Meghatottan, olykor könnyeinket visszafojtva hallgattuk az igét és annak magyarázatát Isten jó teremtéséről, a házasságról; az összetartozásról, a nehézségek leküzdéséről, a kitartásról egymás mellett jóban-rosszban, a család fontosságáról, és az egymást kölcsönösen szolgáló és felüdítő szeretetről.

Tizenkét házaspár állta körbe az Úr asztalát, ahol Lőrinczyné Harászi Andrea lelkésznő Isten áldását adta egyen-egyenként minden házaspárra.

Sajnos voltak, akik csak lélekben lehettek jelen betegség vagy egyéb problémák miatt – egyikük Isten iránti háláról és bizalomról tanúságot tevő üzenetét meghallgattuk.

Az istentisztelet után szeretetvendégségre vonultunk, hogy tovább beszélgessünk, örvendezzünk.

Hálát adunk az Istennek, hogy mi az 50 éves házassági évfordulónkat megélhettük, és ezen a szép ünnepnapon is emlékezhettünk a sok-sok év örömeire és áldásaira.

 

Zsíros Lajos presbiter és felesége, Kiss Erzsébet

 

>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló