Egyházmegyei zsoltár-éneklő verseny Nyírbogáton

 

„ÉNEKELJETEK ISTENNEK, ZENGJETEK NEVÉNEK!” Zsolt 68,5


 

 

Dr. Gaál Sándor esperes úr megbízásából az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Nyírbogáton szervezhettük meg a Nyírségi Református Egyházmegye zsoltáréneklő versenyét. Jó kedvvel és lelkesedéssel láttunk hozzá a szervezéshez esperes úrral együtt és az egyházmegye zeneügyi bizottság tagjaival, név szerint Kissné Dr. Mogyorósi Pálma egyházzenésszel, Fazakas Alpár és Bakó László lelkipásztorokkal, valamint Tárnokné Török Márta lelkipásztorral és Karsai György bizottsági taggal. Rengeteg segítség érkezett részünkre a nyírbogáti református gyülekezet tagjaitól, köztük a Református Kórustól, akik szívből jövő éneklésükkel gazdagították a verseny nyitó áhítatát. A nyitóáhítaton Dr. Gaál Sándor esperes lelkipásztor szolgált a napi Ige alapján, és hirdette Isten kegyelmes és megjobbító üzenetét.

Szíves segítséget kaptunk Nyírbogát Önkormányzatától, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszonytól, akik biztosították számunkra azokat a feltételeket, amelyek a verseny lebonyolításához szükségeltettek. Egész nap használhattuk a „Községi Nagytermet”, a versenyek helyszínéül a házasságkötő termet és az iskola épületét, valamint étkezésre a konyha ebédlőjét. Segítséget kaptunk az önkormányzat dolgozóitól, az iskola tanáraitól, tanítóitól és igazgatóitól. Megtisztelő és örvendetes volt számunkra, hogy Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, és Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony velünk együtt vett részt a megnyitón és az eredményhirdetésen. Minden szívből jövő segítséget és felajánlást szeretnék ezúton is mindenkinek megköszönni, Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén!

Voltak kötelező zsoltárok: az alsósoknak a 134. zsoltár mindhárom versével; a felsősöknek és középiskolásoknak a 33. zsoltár 1. és 9. verse. Ezen kívül a Református Énekeskönyvből mindenkinek kellett szabadon választania egy éneket, és azt kívülről elénekelnie. A versenynapon végül 15 településről 58 fő benevezett gyermek érkezett meg, őket kísérte 14 fő lelkész és tanár, valamint jelen voltak szülők, kísérők több mint 40 fővel. Az alábbi képen a zsoltáréneklő versenyen megjelent gyülekezet látható.

Két zsűri értékelte a gyermekek éneklését. Az alsósoknál Kissné Dr. Mogyorósi Pálma egyházzenész, Repelik Zsuzsanna Eszter és Fazakas Eszter lelkipásztorok; a felsősöknél és középiskolásoknál Fazakas Alpár lelkész, Pótorné Jaeger Krisztina tanár, Tárnokné Török Márta lelkész-kántor, Gaál Eszter végzős egyházzenész.

Az értékelés minősítő formájában történt, azaz arany, ezüst és bronz fokozatokat lehetett elérni. Külön díjat azok kaptak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak előadásmódban, énekhangban, a zsoltár tartalmának átadásában.

Nagy élményt nyújtott minden részt vevő számára a közös éneklés. Közösen elénekeltük kívülről az egyik legnehezebb, de legismertebb zsoltárunkat, a 90. zsoltárt (Te benned bíztunk eleitől fogva…). Elénekeltük közösen több szólamban a 134. zsoltárt. Ez nagyon tetszett mindenkinek. A gyerekek és még sokan mások is: gyülekezeti tagok, szülők, lelkészek, felkészítő tanárok, - mindnyájan, akik ott voltunk, - nagy boldogsággal és örömmel énekeltük három szólamban „Az Úrnak szolgái mindnyájan” kezdetű zsoltárt. Csodálatosan betöltötte a község nagytermét az Istent dicsérő mennyei hangzás. Istennek énekeltünk, az ő nevének zengtünk, amiért legyen „Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, a szentek Urának legyen örök magasztalás.”(278. dicséret 7. verse)

Az alábbi csoportképen a versenyző gyermekek és ifjak láthatók, lelkészeikkel, felkészítő tanáraikkal.
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló