Egyházmegyei Családi Nap


2014. szeptember 6. napja sokáig emlékezetes lesz a Nyírségi Református Egyházmegye gyülekezeti tagjainak életében. Az Egyházmegye 59 gyülekezetéből mintegy 1500 fő vett részt ezen az egész napot betöltő gyülekezeti alkalmon. Nevezetes helyen, Szabolcs község új Látogató Központjában, hazánk egyetlen épen maradt földvárának a tövében tartottuk a szabadtéri programokat. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a család minden tagja jól érezze magát. A komoly lelki alkalmak mellett a gyerekek is gazdag lehetőségek között válogathattak. Volt kézműves foglalkozás, kosárfonás, íjászat, lovaglás, lovas kocsikázás. Kedvükre ugrálhattak, csúszdázhattak és a bábszínház élményeiben is részesültek. Akik a jó levegőn, a szép napos időben sétálni akartak, azok megnézhették a történelmi nevezetességű több, mint ezer éves híres földvárat, az emlékoszlopot, Szabolcs vezér bronz szobrát. Az Árpád-kori református műemlék templom látogatása az egyéni elcsendesedés színhelye volt, ugyanakkor a nagy melegben kellemes hűvösséget biztosított. A gyülekezetek a testi táplálékról is gondoskodtak. A felállított sátrakban bőséges volt az étel kínálat, ugyanakkor főzőversenyt is hirdettek, melyre 15 felkészült csapat nevezett be. Igen finom gulyást, babgulyást és egyéb ételeket főztek. A zsűrinek nehéz dolga volt dönteni, így mindegyik csapat jutalomban részesült. A legnagyobb elismerés azonban az volt, hogy minden adag elfogyott.

A napunkat színesítette 40 motoros látogatása is. Nagy érdeklődéssel vették körül kicsik és nagyok.

A szabadtéri istentisztelet előtt köszöntő beszédet mondott Dr. Gaál Sándor esperes, Dr.Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Csegei László Szabolcs község polgármestere.

Az istentiszteleten a kántori szolgálatot Gryllus Dániel és testvére Vilmos végezték. Éneket is tanítottak a népes gyülekezetnek : „ Mily gyönyörűség, íme, lásd amikor az atyafiak együtt muzsikálnak!” .Az istentisztelet után Gryllus Vilmos koncertet adott, a kicsinyek és nagyobbak nagy örömére.

Az ünnepi istentiszteletet Dr. Gaál Sándor esperes tartotta a Zsidókhoz írt levél 11. része alapján, amikor a hit hőseiről, hitünk példaképeiről beszélt. Nemcsak a bibliai korban voltak a hitnek példaképei, hanem napjainkban is vannak, akikre oda kell figyelnünk. Ennek kapcsán beszélt a családról, a társadalomról. Ma is keresi a példaképet az ember, különösen a gyerekek. Ezért nem mindegy, hogy milyen légkörben nőnek fel, kit tartanak példaképnek. Nagy a felelősség a szülőkön. Hitvalló példaképek kellenek, akik lehetnek szülők és gyerekek is. Sok családban a gyerekek vezetik Istenhez a szülőket, ezért fontos már óvodás korban is foglalkozni a hitoktatással. Így az egyházi iskoláknak megnövekszik a jelentősége társadalmunkban. Ezért fontos a közös program, ez a nap is arról szólt, hogy együtt a család az Ige hallgatása mellett, a közös éneklés is erősít bennünket

A fogyatékkal élők is helyet kaptak a programunkban. Így került sor a Máon Szeretetotthon műsorára, ahol pantomimszerűen mutatták be az emberi kapcsolatokat igen meghatóan Gubányi Katalin, az Otthon vezetőjének irányításával. Az Immánuel Otthon műsorában két táncot láthattunk, melyben az egyik partner egy mozgássérült fiú volt. Ezek az előadások teljes értékűek voltak.

Kulturális műsorban is volt részünk Pregitzer Fruzsina színművész zenés előadásában.

A délutáni programot a Magyar Continental Singers előadása zárta. Hallhattunk tőlük Istent dicsőítő énekeket, a Bibliából felolvasott igét, bizonyságtételt Jézus Krisztus mellett, buzdítást hitünk megvallására. A jó hangú, zenét kedvelő, Jézust kereső és róla bizonyságot tenni akaró fiatalokat hívogatták soraikba.

Az útra bocsátó áldást és köszönetet a szervezőknek, a rendezvénynek helyt adó gyülekezetnek esperesünk mondta el. Külön kiemelte Veress Péter helyi lelkész áldozatkész előkészítő munkáját és gondoskodását, hogy minden szépen és ékesen, rendben történhetett.

Ezen a napon karitatív tevékenységek is történtek : önkéntes véradásra is sor került és az összegyűlt perselypénzt a nehéz körülmények közé került kárpátaljai református testvéreinknek ajánlottuk fel.

Hisszük, hogy ez a nap is alkalmas volt arra, hogy hitünk gyakorlásában közelebb kerüljünk egymáshoz, a hitben erősebb támogassa a gyengébbet és szívünkben vágyat ébresszen hasonló összejövetelek szervezésére, református hitünk megélésére környezetünkben.                         H. CS.

 

A családi napon készült képek megtekintéséhez kattintson ide.

A családi napon elhangzott igehirdetést meghallgathatja ide kattintva.

A családi napon az Európa Rádió riportokat készített, itt hallgathatja meg.


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló