Imahét Nyírmeggyesen


A világ keresztyénei január 17-24 között imahetet tartottak a Krisztus-hívők egységéért. Idén a Lettországban élő keresztyének nyújtottak segítséget összeállított anyagukkal, hogy minél több híd épüljön a különböző felekezetek között. A hét témájának ezt a címet választották: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” ( 1. Péter 2,9. ) Nem véletlen, hiszen ez a bibliai mondat olvasható a legrégebbi lett keresztelőkúton, amely Meinhard püspök idejéből – a XII. századból - származik, és a főváros, Riga evangélikus székesegyházában található.

Nyírmeggyesen a reformátusok, a baptisták, a római és görög katolikusok, valamint az adventisták voltak együtt közös istentiszteleteken. A felekezet lelkipásztorai igehirdetéssel szolgáltak a gyülekezeti tagok Igét olvastak fel a Bibliából, valamint a nap témájához tartozó kérdéseket,  imádságokat. Volt, aki verset mondott, énekelt és éneket tanított.

A gyülekezeti házban, a templomban és az imaházban jelképeket vittek be a gyülekezet tagjai, s elhelyezték az úrasztalán: egy tányérban sót, egy égő gyertyát és a nyitott Bibliát.  Ezek láthatóan is kifejezik azokat a hatalmas cselekedeteket, amelyekre, mint keresztyének elhívattunk, hogy hirdessük az evangéliumot, a Jézus Krisztusban kapott örömhírt a világnak. Mind a világosság, mind a só olyan bibliai képek, amelyeket Jézus használ a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója!...Ti vagytok a világ világossága!” (Máté 5,13-16). Ezek a képek írják le keresztyén identitásunkat: Ti vagytok a só... Ti vagytok a világosság! Ezek a képek erősítenek meg keresztyén küldetésünkben, hogy                                     láthatatlan ( só ) és látható ( világosság ) módon, Isten segítségével és áldásával éljük meg a hétköznapokban: sónak és világosságnak lenni a világban!

 

Nyírmeggyes, 2016. január 24.

Pótor László református lelkipásztor
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló