Keresés a honlapon
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló

Körzeti presbiteri találkozó - Szabolcs, 2014. március 8.

 

Nagy örömére szolgált a gyülekezetnek, hogy Látogatóközpontunk adott helyet a körzeti presbiter találkozónak. A Találkozót a Vidék Kincse Egyesülettel közösen szerveztük. A nap témája: Testi – lelki egészség.

Ragyogó napsütéssel köszöntött ránk március 8. Kemecsétől Tiszavasváriig 13 gyülekezet fogadta el a meghívásunkat. Közel százharmincan lehettünk együtt Isten dicsőségére és hitünk épülésére.

Az érkező csoportokat pogácsával, kávéval fogadták az ifisek, majd regisztráció után elfoglaltuk a helyeinket. A hivatalos köszöntők után énektanulás következett, csodálatos zenei kísérettel. Köszönet érte a rakamazi lelkészpárnak és a tiszanagyfalui lelkész úrnak.

Veres Péter tiszteletes úr bevezetőjében arról szólt, hogy milyen felemelő érzés látni az Úr vezetését az előadók felkérésében, hogyan kapcsolódnak gyermekkori elhívások, barátságok, diákközösségek össze az evangélium hirdetésében.

A nyitó áhítatot Pusztai Endre kemecsei lelkipásztor testvérünk tartotta. Számomra marandó élmény volt az igehirdetése. Alapigéje: a János 15/16. Harmonikusan összekapcsolva a hivatást, családot, gyülekezetet.

A gyülekezetek rövid bemutatkozása után, egy előadás következett, melynek előadója Dr. Makrai Tibor gasztroenterológus. Aki Mátészalka, Kertváros gyülekezetéből érkezett hozzánk. A témája: Egészség és betegség keresztyén orvos szemével. Az előadás első részében a betegségekről beszélt. Elmondta, hogy a magyar ember lelke nagyon beteg. Azt kellene gyógyítani. Szólt arról, hogy a betegség lehet Isten keresésének eszköze, lehet nevelő célzatú, lehet a hit próbája. Mind ezeket bibliai példákkal támasztotta alá. A gyógyításra Jézus példázata, és elmesélte Füle Lajos bácsi történetét. Második részben betegségekről és gyógymódokról szólt. Eközben olyan mély hitről tett bizonyságot, ami mindnyájunk számára példaértékű lehet.

Az előadás után simogató napsütésben átsétáltunk a közeli Tőrös csárdába, ahol nagyon finom ebéddel és figyelmes kiszolgálással vártak bennünket. A menü: májgaluska leves rántott szelet vegyes körettel és köles felfújt. Ebéd után lehetőség nyílt idegenvezetéssel megtekinteni a Földvárat és a református templomunkat. Énekszóval gyülekeztünk a délutáni alkalomra. Elsőkként Dr. Tóth Enikő szemészkutató és oktató orvos bizonyságtételét hallgattuk, aki a Debreceni Nagyerdei gyülekezet presbitereként érkezett közénk. Jó volt hallani az ő útkeresését, és azokat a szolgálatokat, melyekre őt az Úr elhívta. Őszinte tiszta lényével, egyszerűségével mindenkit magával ragadott. Nagy öröm volt hallgatni az ő bizonyságtételét.

Ezután Pásztor Gyula református lelkipásztor a Sárospataki Teológia tanára szolgálata következett. A szív egészsége volt az előadásának témája. Sokrétű megközelítésben, nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőle. A napunk fő mondani valóját:- „Minden féltve őrzött dolgodnál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld.: 4:23).- ebből a bizonyságtételből szóban, a kapott igés kártyán írásban is magunkkal vihettük útravalónak. A helyi kórus szolgálatával folytatódott a délután. Azt hiszem az énekeink nagyon sok testvérünk szemébe csalt könnyeket.

Befejezésül Veres Péter zárógondolatai következtek. Kedves figyelmesség volt a férfitestvérek részéről, hogy a 134. zsoltárral kértek áldást a Nőnap alkalmából az asszony- és lánytestvérekre. Közösen elmondtuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Énekkel és áldásokkal búcsúztunk.

Összegezve: Hálát adunk Istennek a lehetőségért. Köszönjük a szolgálók és a segítők munkáját. Köszönjük a testvéreknek, hogy ilyen szép számban megtiszteltek bennünket. Ezért a napért is Istenünké legyen a dicsőség.

Lakatos Mihályné gondnok, Szabolcs


Házasság vasárnapja

Gyülekezetünkben immár második alkalommal ünnepeltük meg a Házasság Vasárnapját, 2014. február 9-én. Az ünnepi istentiszteletre Bodnár Máté tiszteletes úr meghívta az idén jubiláló házaspárokat: azokat, akik a templomunkban kötöttek házasságot egykor, és azokat is, akik máshol esküdtek, de a gyülekezetünkhöz tartoznak. Többen eljöttek azok közül is, akik településünkről időközben elszármaztak. Az igehirdetésben az Efézusi levél 5. részének 21-31. verseiből idézett  a lelkipásztor, amely a házastársak intéséről szól. Egymás iránti engedelmességre, tiszteletre és szeretetre figyelmeztet bennünket az Ige, és arra, hogy olyan gondoskodóan szeressük egymást, ahogyan Krisztus szerette az egyházát, hiszen Ő életét adta érte. Ezt követően a többi ünnepelttel együtt az Úr asztala köré álltunk, ahol tiszteletes úr megáldott minket egy-egy igével, és minden házaspárt az áldó igével ellátott emléklappal, és egy szál fehér rózsával köszöntött. Végül fényképeket készítettek rólunk a templomban, ahol annak idején Isten színe előtt örök hűséget fogadtunk egymásnak. Hálás szívvel köszönjük Istennek ezt a szép alkalmat, amelyen újra átélhettük azt a boldogságot, amit esküvőnk idején éreztünk - a mi esetünkben - 40 évvel ezelőtt. Kívánjuk a fiataloknak, hogy kövessék példánkat, hiszen a házasság nemcsak egy papír, hanem egymáshoz tartozást, egymás iránti felelősségvállalást és biztonságérzetet is jelent. Születendő gyermekeik ebben a közegben tudnak egészségesen fejlődni, és a családon belül érzik igazán jól magukat. Isten áldása és kegyelme kísérje minden házaspár életét!

Kozma Károlyné
Besenyőd

A Leveleki Refomátus Missziói Egyházközségben a meghívottak közül öt pár fogadta el gyülekezetünk meghívását, és vett részt a 2014. február 9-i, Házasság Hete alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten. Az alkalmon hálát adtunk az eddig megtett közös életutakért, Isten gazdag áldását kértük a házasságok következő szakaszaira. Az Úr adja meg, hogy a megkötött és tartós házasságok jó példaként szolgáljanak mindannyiunknak, és az Ő dicsőségét szolgálja valamennyi keresztyén család élete!
Bodnár Máté lelkipásztor
Besenyőd, Levelek, Magy