Győzedelmeskedjék az igazság!

Ökumenikus Világimanap Malajziától-Nyírmeggyesig

 
2012. március 2.-án a Nyírmeggyesi Református Egyházközség is közösséget vállalt a malajziai keresztyén testvérekért tartott közös imádságban. Községünkből csatlakoztak hozzánk a Baptista, Katolikus és Adventista gyülekezetek tagjai, így szép számmal és ökumenikus közösségben vehettünk részt a témájában változatos alkalmon. Kivetítőn bemutatva megismerkedhettünk Malajzia sokszínű vallásával, kultúrájával, népességével és étkezésével. Így tudhattuk meg, hogy a vallási tolerancia fontos szerepet játszik életükben. Az ország ünnepe a Thaipusam a vallások békés együttélésének példája. A vallásszabadság alkotmányban rögzített tény! A tekintélyelvű kormányzás ellenére az emberi és lelki szabadság láthatóan kimutatható. Ezzel szemben viszont a nők ellen elkövetett erőszak súlyos probléma házasságon belül és kívül is. Jó volt hallani azonban, hogy vannak híres asszonyok és szervezetek, akik következetesen kiállnak a nők jogaiért!
Könyörgésünkben egy mély tartalmú görög katolikus ének segített: „Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz…”A református ifjúság „Az Úr van itt, a te Istened…” című énekkel buzdította az egybegyűlteket a dicséretre. Az Igehirdetés és a közös imádság rámutatott arra, hogy szükséges mindenhol a Jézus Krisztus megismerése és megismertetése. Ebben apró, de mégis fontos láncszemek lehettünk ezen a lelkiekben gazdag estén. „…szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni…” és „amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” – szólt hozzánk az Ige a Lukács evangéliuma 18. részéből. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szolgálatot vállaltak ezen az Istentiszteleten, s készek voltak malajziai recept alapján süteményt sütni, s finom innivalót készíteni.
 
Egy rövid riport erejéig megkérdeztem Katona Ivettet, gyülekezetünk ifjúsági tagját és ez alkalom technikai segítőjét, röviden mondja el mit jelentett számára ez az összejövetel?
 
-Számomra ez az este egy különleges élmény volt, hiszen egy gyönyörű országgal, annak népeivel, kultúrájával, problémáival ismerkedhettem meg. A világimanapi alkalomra hosszasan készült az egész gyülekezetünk. Szinte mindenki kivette a részét a feladatokból, ami nemcsak az este sikeréhez járult hozzá, hiszen minden résztvevő közelebb kerülhetett egymáshoz. Mindenképpen említendő, hogy az estére mind az idősebb, mind a fiatalabb tagok lelkesen készültek. Ifjúsági csoportunk énekkel készült, és fényképeken örökítette meg az összejövetelt. A szeretetvendégségen az asszonyok különböző maláj nemzeti ételeket és italokat szolgáltak fel, amelyeket otthon készítettek el. Az előadás kiválóan zárult, a közös imánál több ember is hálát adott, hogy részese lehetett az alkalomnak, és lehetőséget kapott, hogy megismerje egy csodálatos népközösség életét. Úgy gondolom, mindenkinek örök emlék marad ez az este. Köszönöm, hogy részt vehettem és együtt imádkozhattam a maláj népekért!
Nyírmeggyes, 2012. március 4.
 
A beszámolót és a riportot készítette: Balkánszky Viktor presbiter
 

Szolgáljatok az Úrnak örömmel Nyírmeggyesen!


A gondnoki és presbiteri fogadalomtétel és beiktatás napján Isten Igéje a Márk 10,43-45-ből szólt a nyirmeggyesiekhez 2012. január 15-én "A szolgáló Krisztus átformál" címmel.
Elhangzott Túrmezei Erzsébet „Isten műhelyében” című verséből: „Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében…Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratára soha nem hajoltam, dacos énemről lepattant a véső. És hálát adni, hogy még most sem késő…Csodálni Őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örök rabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba.”
A Presbiterium az Igei áldást a Jelenések 2,10-ből és a János 12,26-ból vette Jézus Krisztus megbízatásaként: „Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját. – Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.”
Mindenki átvette Cseri Kálmán: Négyküllős kerék c. könyvét - amit a téli továbbképzések alkalmával tanulmányozunk át - , valamint az e mondta el.

Pótor László lelkipásztor

A képen balról kezdve a következők láthatók – első sor: Kovács Józsefné, Balogh Sándorné, Jakab Ferencné, Pótor László, Katona Györgyné, Erdei Lászlóné, Fecske Lajosné. Hátsó sor: Balkánszky Viktor, Ujvári István, Imre István, Török Ernő, Balogh Sándor, Szondi Sándor, Talabos Endre, Budaházi Gábor, Gere Csaba, Szondi Tibor, Buzási László, Kovács József.


Területi Presbiteri Találkozó volt 2012. március 4-án, vasárnap délután 15.00-tól Nyírmadán az Általános Iskola aulájában.

A következő gyülekezetek Presbitériumai vettek részt:

Rohod, Nyírjákó, Nyírmada, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyíribrony, Levelek,
Besenyőd, Baktalórántháza,Vaja, Őr, Jármi, Papos, Nyírparasznya,
Pusztadobos, Nagydobos, Petneháza, Laskod


Területi Presbiteri Találkozó volt 2012. február 26-án, vasárnap délután
15.00-tól Rakamazon a Kultúrházban.

A következő gyülekezetek Presbitériumai vettek részt:

Balsa, Szabolcs, Vencsellő, Gáva, Tiszalök, Tiszavasvári, Szorgalmatos,
Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Nyírtelek,Tiszadob, Tiszadada, Rakamaz.
Szeretettel várjuk a lelkipásztorokat, gondnokokat és presbitereket.

„Esküszöm az élő Istenre...” -
házassági fogadalomtételek megerősítése gyülekezetünkben

 
2012. februárjában két vasárnapon is a házasság értékeiről hallhattunk prédikációt templomunkban. Hazánkban 2008-tól a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Evangéliumi Szövetség ( Aliansz ) kezdeményezésére honosították meg azt az Angliából induló kezdeményezést, hogy legalább egy hétig a házasság fontosságára és értékeire kell irányítani az emberek figyelmét. Ezt a célt szolgálja a Házasság hete, mely gyülekezetünkben is évek óta tartó kedves szokássá vált.
A házasságkötés ma már nem „divat” a fiatalok körében. „Lakva ismeri meg egymást az ember” - hangoztatják sokan, bizonygatva álláspontjukat - „Ha mégsem leszünk boldogok, papír nélkül könnyebb búcsút inteni egymásnak”... E mögött azonban nem óvatos előrelátás, hanem hitetlenség, félelem és bizalmatlanság van. Egymással, és Istennel szemben is.
Pedig a házasságnak örökkévaló értéke van, melyet számtalan bibliai Igével és erkölcsi érvekkel is alá lehet támasztani. Isten áldását kérni egy szeretetkapcsolatra nem csak a másik ember felé való elköteleződést jelenti, hanem azt is, hogy közös életünket hittel átadjuk Isten kezébe, hogy Ő formálja azt, és Ő formáljon benne minket is. Az áldás azonban nem azt jelenti, hogy a házasság évei innentől kezdve felhőtlen boldogságban telnek majd. A Szentírásban egyetlen helyen sincs leírva, hogy boldogok a házasok. Boldoggá Isten jelenléte tesz a házasságban! Őt pedig olyan könnyen elfelejti az ember... Még a hívő ember is hajlamos Róla elfeledkezni, pláne, amikor minden rendben van. Amikor azonban elmúlik a szerelem lángja, amikor bántjuk egymást, amikor túlzott elvárásunk van a társunk felé, amikor aggódunk a holnap miatt, a gyermekek miatt, amikor már úgy érezzük, a társunk terhünkre van – akkor tapasztalhatjuk meg az igazi áldást: Isten ugyanis utánunk tud nyúlni a legnagyobb mélységbe is! Ha észre tudjuk venni Őt, akkor már nem egymásra mutogatunk, hanem egymásért imádkozunk, akkor már nem hánytorgatjuk fel a bűnt, hanem megbocsátjuk azt. Ha minden nap élő kapcsolatot ápolunk az Úrral, akkor vallhatjuk hittel: a boldog házasság titka egy harmadik személy jelenléte: Istené!
Istennek ezt a megtartó kegyelmét érezve, és megtapasztalva, 2012. február 19-én öt házaspár állt az Úr asztala elé, hogy megerősítsék házassági fogadalomtételüket, és kérjenek újból áldást közös életükre:
 
Katona Béla és Katonáné Farkas Ibolya – 14 éve házasságban élők,
Balogh Tamás és Baloghné Szűcs Zsuzsanna – 4 éve házasságban élők,
Fazekas Péter és Fazekasné Szántó Tünde – 19 éve házasságban élők,
Hamvas Attila és Hamvasné Nagy Annamária – 20 éve házasságban élők,
Póka Ferenc és Póka Ferencné – 51 éve házasságban élők.
 
Mit jelent a gyülekezet előtti fogadalom megerősítése? Bizonyságtételt az Istenbe vetett hitről, bizonyságtételt a házastársunk iránt érzett szeretetről, és példamutatást a fiatalok számára.
Istenünk gazdag áldását kívánjuk a megújított fogadalmakra, a házasság előtt állókra, és azokra is, akik már nem élnek együtt a társukkal elválás vagy haláleset miatt. Kérjük, őrizzék szeretetben házastársuk emlékét. A következő évre pedig reményteljes várakozással tekintünk, hogy gyülekezetünk házaspár tagjai újból, és nagyobb létszámmal vállalják majd fel szeretetüket és összetartozásukat egymás, és Isten előtt.
 
„Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” ( Mk 10.7-9 )
Hamvasné Nagy Annamária – presbiter
(Tiszavasvári)

 >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló