„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (I. Kor 15,58)

 

Eddigi, közel 15 éves szolgálatunk alatt Apagyon számtalanszor tapasztaltuk a fenti Ige igazságát, de augusztus 22-én különösen is valósággá vált az számunkra. Ezen a napon adtunk hálát Istennek segítségéért, megtartó kegyelméért és vettük újra birtokba a kívül és belül teljesen megújult és környezetében is megszépült templomunkat. Egy olyan munka végéhez érkeztünk ugyanis el, amely, a kivitelezést tekintve május 17-én, minden más tekintetben azonban közel két évvel ezelőtt kezdődött.
Apagyon a református gyülekezet, a többi történelmi egyház és az önkormányzat kapcsolata, együttműködése kiváló. Támogatjuk egymást a kitűzött célok elérése érdekében és örülünk egymás sikereinek, előrehaladásának, hiszen így maga a község is szépül, gazdagodik. Ennek jegyében a megújult református templom ünnepélyes átadására, birtokbavételére augusztus 22-én az „Apagyi napok” rendezvénysorozat keretén belül került sor.
A vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét. Hálásak vagyunk, hogy számos teendője mellett erre a vasárnap délelőttre elfogadta a gyülekezet és a község meghívását. Az apagyi gyülekezet, a körülmények és a helyi viszonyok ismeretét tükröző igehirdetése a jelenlévők számára lelkiekben gazdagító és emlékezetes marad. Az ünnepi istentisztelet keretén belül sor került az új kenyérért való hálaadásra, a római katolikus és a görög katolikus tisztelendő urak részéről az új kenyér megszentelésére. Az elvégzett munkálatokról a helyi lelkipásztor mellett beszámolt Kiss István polgármester, református presbiter, egyházmegyei világi tanácsos, aki a templomfelújítás munkálataiban rendkívül sokat segített szakértelmével, odafigyelésével. Az ünnepet az apagyi énekkar szolgálata és Kulcsár Nikoletta 7. osztályos tanuló szavalata gazdagította. Külön örömet jelentett számunkra, hogy ezen az ünnepen együtt lehettünk a somlyóújlaki testvérgyülekezet tagjaival és lelkipásztorukkal, Balázs Ferenc nagytiszteletű úrral, akiket augusztus 21-22-én viszontlátogatáson láttunk vendégül.
Az ünnepi istentiszteletet követően a falu apraja-nagyja átvonult a Polgármesteri Hivatalhoz, ahol a megújult és akadálymentesített épületet, majd a helyi óvodához, ahol a szépen felújított óvodaépületet és az újonnan kialakított bölcsödét avattuk fel és tekintettük meg.
Az apagyi református gyülekezet tagjainak, de minden Apagyon lakó és községét szerető embernek felemelő, emlékezetes, szép nap volt augusztus 22-e. Nem tudunk elég hálát adni Isten kegyelméért és gondviseléséért, amit a templomfelújítási munka minden pillanatában éreztünk.
 
Végezetül néhány adat a megvalósult beruházásról:
- Projekt megnevezése: A műemlékvédelem alatt álló Református Templom külső, belső felújítása, akadálymentesítése, a templomkert parkosítása és kerítés építése Apagy községben
- Kedvezményezett: Apagyi Református Egyház, 4553 Apagy, Kossuth L. u. 114.
- Kivitelezés ideje: 2010. 05. 01 - 2010. 08. 20
- Támogatási összeg: 22.485.321- Ft
- Kivitelező: Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.
- Műszaki ellenőr: ART Építészeti Kft., Szalókiné Illés Laura
 
 
Kozma Mihály
lelkipásztor


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló