Tanévnyitó Istentisztelet


 Jézus Krisztus mondja: „Boldogok a tiszta szívűek.” Ezzel az Igével kezdődött szeptember 18-án, vasárnap a tanévnyitó istentisztelet. Sok gyermek vett részt ezen a szép napsütéses délelőttön a templomban, szüleikkel, nagyszüleikkel, családtagjaikkal és a népes gyülekezettel együtt. Felcsendült az ismert ének: „Ó mely boldog ember az, ki Téged élő, igaz, egy Istent megismerhet.”
Tiszteletes úr nagy szeretettel köszöntötte a gyülekezetet és a padokban ünneplőbe öltözött ifjúságot. Fohász és imádság után az első osztályos gyermekek megáldása következett. Nagyon kedves és igen megható pillanat volt, amikor megkapták az áldó Igét, a Zsoltárok boldogmondásait – emléklappal együtt - szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik jelenlétében.
Majd az egész hittanos csoport imádságokkal, aranymondással, szép énekekkel és kedves verssel igyekezett megörvendeztetni a gyülekezetet. Egymás kezét megfogva kértük a mi teremtő és megtartó Istenünk segítségét az új tanév minden napjára, minden pillanatára.
Ugye milyen jó ezt hallani: BOLDOGSÁG, BOLDOG CSALÁD. Az igehirdetése is erről szólt. Kicsik és nagyok, mi mindannyian áhítattal hallgattuk. A hálaadó imádság és a hangosan elmondott Úri imádság után nagyon jól kiválasztott, az alkalomhoz illő éneket énekeltünk, a 89. zsoltár 1. versét: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.” és a  7. versszakot: „Boldog a nép, amely Tenéked örvendez.”
Hálaadással köszönjük meg a tanévnyitó istentisztelet minden áldását, és kérjük a mi Urunkat, Istenünket, őrizzen és tartson meg bennünket, hogy lehessünk Neki engedelmes, szófogadó, hálás szívű, hűséges gyermekei.
 
 
 
 
Nyírmeggyes,2011. szeptember 21. Gere Istvánné hitoktató
 
A gyermek kérései szüleihez
 
Az Isten szeretetét csak tőled ismerhetem meg igazán.
Ne felejtsd el!
Amit tőled hallok és látok, az tanít engem hitre, szeretetre.
Ne felejtsd el!
Ahogy te gondolkozol, amilyen értékeket te tartasz fontosnak – én is ilyen leszek.
Ne felejtsd el!
Ahogy te viselkedsz másokkal, ismerősökkel, idősekkel, szüleiddel – én is ilyen leszek.
Ne felejtsd el!
Ha nem veled lépem át a templom küszöbét, az nekem csak egy ház marad egész életemben.
Ne felejtsd el!
Ha nem érzem, hogy neked fontos, hogy hittanos legyek, én sem akarok az lenni.
Ne felejtsd el!
Ha vasárnaponként el akarsz küldeni az istentiszteletre, de neked sok dolgod van, akkor nekem is fontosabb dolgaim lesznek.
Ne felejtsd el!
 A Jó Isten rád bízott engem. Ne felejtsd el!
 
( Elhangzott 2011. szeptember 18-án Nyírmeggyesen a református templomban a hittantanévnyitó istentiszteleten. )
 
 

Presbiteri találkozó

Szép nyárias időre virradtunk szeptember 10-én amikor presbiteri találkozóra gyültek össze a nagykállói református egyházközség presbiterei és a környékről az érdeklődő presbiterek.
A Kossuth utcai Missziói Házban 10 órakor kezdődött a program Dr Gaál Sándor esperes úr nyitó áhitatával aki a napi Ige alapján Jn 19.8-16 szolgált .
   Dr Szilágyi Sándor a Presbiteri Szövetség főtitkára megnyitó előadásában beszélt arról, hogy ez a találkozó azért időszerü, mert ebben az egyházmegyében a Presbiteri Szövetségnek nincs területi szervezete,igy képviselői szavazati joggal nem vehetnek részt az országos közgyülésen.Másrészt lehetőség nyilik az esedékes presbiteri tisztujitásra való felkészülésre az Igében Hitvallásainkban valamint Kálvin tanitásában kinyilvánitott elvek alapján.
   Dr h.c.Szabó Dániel a Presbiteri Szövetség főtitkára utalt arra, hogy egyházunkban 16 ezer presbiter van, akik Jézus Krisztus jó vitézeiként sokat tudnak segiteni a lelkészeknek és tenni gyülekezeteink épüléséért..Kedves szinfolt volt Jánóczky Renáta 7.osztályos konfirmandus szavalata aki a Füle Lajos Presbiter c.versét mondta  el. A szünetben sütemény,kávé. ásványviz és a személyes találkozások,beszélgetések szolgáltak testi-lelki firssülésül.Ezt követően  Dr Judák Endre a Presbiteri Szövetség presbiterképzési titkára tartott vetitettképes alőadást a presbiteri tiszt különböző aspektusairól, egészen a presbiterválasztás szempontjaiig,valamint a kisköri konferenciák jelentőségéig.A találkozó tanulságait Horváth György helyi lelkész összegezte,majd imádsággal és áldással berekesztette.A programnak megfelelően 1 órakor került sor a gyülekezet asszonyai által készitett finom és bőséges vendéglátásra.Mindnyájan ugy éreztük egy tartalmas és szép napot töltöttünk együtt,köszönet az előadóknak és a vendéglátóknak egyaránt.Soli Deo Glória !
                                                                                          Horváth György ref.lelkész


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló