Lelkészbeiktatási ünnepség Kislétán
2012. július 08.

Azt gondolom, mindenki tudja, hogyan is zajlik egy lelkészbeiktatás, vannak, akik számára már többedik alkalom az, amin részt vett 2012 július 8.-án Kislétán. Ha szabad így fogalmazni, a forgatókönyv mindenhol azonos, csupán a gyülekezet és a vendégek, a helyszín, illetve a lelkipásztor személye változó.
Nálunk is hasonlóan történt minden, mint ahogy máshol megszokott, csupán a nagy meleg miatt legyezték magukat jobban az emberek. A lelkipásztorok palástos bevonulásával vette kezdetét az ünnepi alkalom. Az igei szolgálatot Egyházkerületünk püspöke, Dr. Bölcskei Gusztáv végezte az Efézusiakhoz írt levél 5 része 15-17 versei alapján. Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Egyházmegye esperese méltatta és iktatta be hivatalába Szerencsiné Ujvári Julianna Nagytiszteletű asszonyt, átadva a templom kulcsát, az egyházközség bélyegzőjét és a Bibliát, majd áldást kért beiktatott lelkipásztorunkra a 2Tim. 4,2/ a „hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő” Igével. A palást átadása után, a lelkipásztori áldáskérések és az immár beiktatott lelkész szolgálata következett. Az ünnepi alkalom egyházközségi közgyűléssé alakult és köszöntésekkel folytatódott, majd a hirdetésekkel zárult. Ezek után kezdetét vette a szeretetvendégség, és az ajándékok átadása.
Nagyon fontos esemény volt ez a Kislétai reformátusság számára, hiszen huszonöt év után ismét elmondhatjuk, van beiktatott lelkipásztorunk. Találó a gondnoki köszöntés Igéje: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” ( Jer. 29,11)
A reménység az a mozgató erő, ami az egyre fogyatkozó gyülekezetnek segít, hogy hittel és bizalommal tekintsen a jövőbe. Az elmúlt negyed évszázad mély nyomokat hagyott a gyülekezetben. Pásztor nélkül elszéled a nyáj, és bár voltak áldozatosan munkálkodó helyettesítő pásztoraink, a nyáj mégis fogyatkozásnak indult. Azzal, hogy beiktatott lelkipásztorunk van, reményteljesebb a jövőnk, hiszen reményünk van arra, hogy Ő összeszedi az elkóboroltakat, és az Ő segítségével felépíthetjük ismét a gyülekezetet, hogy erős, és Isten által hitben gazdag, példamutató gyülekezetté váljon, hogy dolgozni tudunk együtt, nem csak Isten dicsőségére, hanem a gyülekezet és a falu közössége javára is. Sok feladat áll még előttünk, sok akadályt kell legyőznünk, de hű pásztorunk vezetésével, és Mindenható Atyánk áldásával, reményünk van arra, hogy mindenre lesz erőnk Jézus Krisztusban. Bizalommal és hittel tekintünk reménnyel telve a jövőbe, mert vezetőt kaptunk Istenünktől, aki vezet, és ha kell, visszavezet bennünket arra az útra, amely reményteljes jövőd ad, és az üdvösségre vezet.
Az a gyülekezet, amely eddig fogyott, amely talán aludni látszott, felébredt, tervez, dolgozni, együtt munkálkodni igyekszik. Lassan érünk messzire, mondja a mondás és mi, a Kislétai református Egyházközség tagjai elindultunk, hogy ne a romlás legyen a jövőnk, hanem a békesség, az a reményteljes jövő, amit reméljük, hogy terve szerint Isten megad nekünk. Ámen.
Kelt: Kisléta, az Úr 2012. esztendejében július hó 15. napján
Dudás Zsolt

Felnőttek konfirmációja Leveleken

 
2012. július 8-án nagy ünnep alkalmából telt meg a kicsiny református templom Leveleken, hiszen felnőttek konfirmációjára került sor a vasárnapi istentisztelet keretei között. A gyülekezet Keresztkérdések címmel szervezett tízhetes bibliaiskolai sorozatot, amelyen a résztvevők végigolvasták Márk evangéliumát, házi feladatokat oldottak meg, csoportos beszélgetéseken tehették fel kérdéseiket, és előadásokat hallgattak meg keresztyén hitünk alapjairól. Közülük három nő és két férfi fejezte ki szándékát, hogy Jézus Krisztus követője és a Református Egyház hűséges tagja szeretne lenni. Őket fogadta be és ünnepelte ezen a napon a gyülekezet. Isten Igéje az aznapra kijelölt újszövetségi igeszakasz (Ef 5,15-20) alapján figyelmeztetett konfirmálókat és konfirmáltakat egyaránt: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” A konfirmandusok ünnepélyes fogadalomtétele és hitvallása után Bodnár Máté lelkipásztor kézrátétellel áldotta meg őket, Tóth Pál gondok pedig kedves szavakkal és ajándék átadásával fejezte ki a gyülekezet részéről a befogadó szeretetet. A most konfirmált felnőttek első úrvacsoravétele az újkenyéri hálaadáskor tartott bűnbánati héten lesz. Hálát adunk Istennek, hogy ilyen csodálatos módon bővítette számban és lélekben gyülekezetünket és anyaszentegyházunkat!
Bodnár Máté
Levelek

3700 km Európában

2012. június 23-án vasárnap délután 14 óra után indultunk Ramocsaházáról. Az 56 személyes busz Tiszavasváriban telt meg. Onnan Győrbe mentünk, ahol magunkba szívtuk mélyen a hazai levegőt, hogy másnap folytathassuk hosszú és reményteljesen szépnek induló utunkat elsőként Ausztriába. Egy kivételével minden nap megtettünk átlag 600 km-t, így az utazásunk nagy részét buszban töltöttük, ami alkalmat adott jó beszélgetésekre, viccelődésre, anekdoták továbbadására, egy– és többszólamú éneklésre, reggeli és esti áhítatok megtartására, és nem utolsó sorban arra is, hogy gyönyörködjünk az Alpok festői szépségében.
Utazásunk hétfői állomásai: Bécs és a Salzburgban lévő Hellbrunn. Ausztria fővárosában tett rövid látogatásunkat követően az éjszakai szálláshely elfoglalása előtt egy olyan kastély parkjában tettünk sétát, ahol senki sem maradt szárazon. Marcus Sittikus a kastély építtetője és a furfangos udvar tervezője gondoskodott arról, hogy ne csak kortársait, hanem a későbbi nemzedékeket is megtréfálhassák. Az 1500 méter magasan lévő szálláshelyünkön gyűjtöttünk erőt az út folytatásához, és gyönyörködtünk a szálloda mögötti magasságokban és az előtte lévő csodálatos „mélységekben”.
Kedden átutaztunk Liechtensteinen, messziről láthattuk a Vaduzban található királyi palotát. Zürich óvárosában tiszteletünket tettük Ulrich Zwingli szobránál, ahol Nagy József kollegánk tartott megemlékezést. S sétánk részeként a Grossmünster, és Fraumünster templomokat is megtekintettük. Este megérkeztünk franciaországi szállásunkra, amely Genf mellett található. Innen már láttuk a Mont Blanc hófödte csúcsát.
A kirándulás egyik csúcspontja a Szent Péter székesegyházban tartott „kálvini” istentisztelet volt. Dr. Gaál Sándor esperes hirdette az igét, az éneklést trombitán kísérte és a többszólamú kart vezényelte Szerencsi Imre, Angyalossy Zsoltné és Szvoren Attila megemlékezést tartott Kálvinról, Végh Miklós verset mondott, Horváth György igét olvasott. Ezek mind együttesen tették emelkedetté hangulatunkat Kálvin János „templomában”. A reformáció genfi emlékművénél való megállásunk erősítette protestáns öntudatunkat. Bocskai fejedelem domborműbe vésett alakja magyarságunk büszkeségét erősítette. Itt Bodnár Máté ismertette a reformáció mintegy 100 méter hosszú emlékművének részleteit. Még egy kis szabad időre is futotta Genf városában, ahol a tó mellett időzhettünk.
A következő nap döntő időtöltése újból az utazás volt. Nagy élményt és fényképtémát adott a Mont Blanc fehér koronája. Néhány órával később sétálhattunk Sirmione-ban, a Garda–tó kavicsos partján és megáztathattuk lábunkat a kellemesen meleg vízben. Időzhettünk a hattyúk társaságában és csodáltuk a leanderek sokszínű szépségét, amelyek itt kisebb fa nagyságúra nőnek. Miután megérkeztünk szálláshelyünkre, kellemes vacsora után sétálni mehettünk Dolo városában és közben hallhattuk az olaszok hangos szurkolását és örömét a foci Európa Bajnokság mérkőzésén, ahol legyőzték a németeket.
Muranoban és Buranoban – ahova szép hajóúton jutottunk el – megtekintettük a világhírű velencei üveg- és csipkegyártás fellegvárait, illetve szépséges alkotásaikat. Innen behajóztunk Velencébe, ahol a rövid idő ellenére sikerült életre szóló élményt szereznünk a főbb nevezetességek – Szent Márk tér, Dózse-palota, Szent Márk-székesegyház - megtekintésével.
A 40 fokos melegben megtett városnézést követően este hatkor nekivágtunk a hazafelé vezető útnak. Szlovénián keresztül mintegy 13 órás utazás után a reggeli órákban érkeztünk haza.
Meggyőződésem, hogy a nagyon hosszú és olykor fárasztó körút ellenére mindnyájunk számára olyan élményeket nyújtott a kirándulás, amit kár lett volna elszalasztani és amire valószínűleg életünk végéig emlékezni fogunk. Református hitünk gyökereinek személyes megismerése mellett ez az út a résztvevő lelkipásztorokkal való kapcsolatot is közelebbivé tette és elmélyítette.
Sipos Brigitta, Kállósemjén

29. Őri Gyermek és Ifjúsági Konferencia


„Jónás nem szeretnék lenni: nagy hal szája lesne rám”- hangzott az ének több mint 150 gyermek ajkáról. Gyülekezetünk 1984 óta tart nyaranta gyermekhetet. Idén Urunk segítségével július 17-21. között került megrendezésre. A konferenciánk témája: Jónás története - Különleges küldetés.


A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosok) történtek. Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. Az énektanulás után a napi előadás, majd a csoportos beszélgetések következtek. A hét folyamán tanulmányi versenyt is tartottunk. Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a történetek megtanulásával, a záró ünnepélyen való elmondásával, totó helyes kitöltésével, Jónás könyvéhez kapcsolódó rajzok készítésével, az énekek megtanulásával stb. Tízórait is (hot-dog, hamburger, szendvics, sütemény, gyümölcs, gyümölcslé) biztosítottunk minden nap, szombat délután pedig uzsonnát. Esténként ifjúsági órán voltunk együtt a fiatalokkal, és evangélizációs istentiszteleten a felnőttekkel. Nagy örömünkre szolgált, hogy a jármi, a paposi gyülekezetekből szép számmal érkeztek hozzánk gyermekek. A gyerekek minden délelőtt élményekkel gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívünkben tértek haza. A történetek középpontjában Jónás próféta állt, akire az Úr különleges küldetést bízott: „Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba és prédikálj ott”!

A résztvevők megismerkedhettek a Bibliai szakaszból az Istennel szembeni enge-delmességgel, az imádság erejével, Isten bűnbocsátó kegyelmével és irgalmával. Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, csocsózni, biliárdozni. A záró alkalom július 21-én (szombaton) délután volt, amelyre minden csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a gyülekezetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a héten. Ekkor került sor a tanulmányi verseny eredményhirdetésére is, ugyanis az alsó és felső tagozatosok között az első 10 helyezett értékes könyvjutalmat kapott. Július 22-én, vasárnap úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag hétért. Reméljük, emlékezetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább folytatja bennük munkáját, hogy az ő szívükben is megszülessen az életre szóló döntés Jézus Krisztus mellett.


Gyermekhét Vasmegyeren

Több mint egy évtizednyi szünet után, július 3 és 7 között került megrendezésre gyülekezetünkben újra a Vakációs Gyermekhét. Minden nap Jónás könyvét tanulmányoztuk a Titusz Hitéleti Alapítvány munkaanyaga segítségével. A gyermekek nagyon élvezték a foglalkozásokat és a szabadtéri vetélkedőket is. Az énekek megtanulásában gitáros és zongorás kíséret, valamint projektoros kivetítő volt segítségünkre. A lélek táplálása mellett testünk szükségleteiről sem feledkeztünk meg. Minden nap tízórait kaptak a gyermekek, melyet gyülekezetünk szolgálatkész tagjai készítettek el. A hét egyik fénypontja a vonatozás volt, amikor „csi-hu-hun” a falu utcáit bejártuk, sőt a szomszéd településre is átrobogtunk. A Gyermekhetet szombat délutáni ünnepi istentisztelet zárta, a gyermekek műsorával és a vetélkedőkön jó helyezést elértek megjutalmazásával. A gyülekezet nagy örömmel fogadta a gyermekhét emlékezetes pillanatait megörökítő fényképek projektoros bemutatását. Az istentisztelet után a szülők által elkészített szeretetvendégségen folytatódott tovább ünnepi együttlétünk, ahol a gyermekek Jónás történetéhez készített rajzait is megtekinthette a gyülekezet. Hálás szívvel köszönjük meg Istennek a hét minden áldását, és megköszönjük minden kedves szülőnek, gyülekezeti tagnak az áldozatkész szolgálatát.
Szvoren Attila

 


 >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló