Keresztyén család ma

Ezzel a címmel tartott előadást Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus Nyírmeggyesen a Református Gyülekezeti Házban 2012. október 16-án, kedden.
Ezen az alkalmon arról beszélt, hogy sokan nem kötnek házasságot bizalomhiány miatt. Nem bíznak abban, hogy hűségesek tudnak lenni egymáshoz. Pedig a házasság Isten gondolata. Az embert Isten házasságra teremtette, ez az Ő ötlete volt. Aztán ábrák segítségével bemutatta, hogy milyen volt régen a gyerekek helyzete a családban és milyen jelenleg. Régen a családi közösség védelmet nyújtott a káros hatások ellen. A család biztosította a gyermekek számára a lelki tápsókat, melyek a következők: Biztonság, Jelentőség, Magatartásminták, Értékrend. Ma nem a szülők nevelik a gyermekeket, hanem a képernyő és az utca. Sok szülő áthárítja a nevelés terhét és felelősségét az óvodára, vagy az iskolára, pedig az intézményes nevelés nem helyettesíti a családi nevelést. Pálhegyi Ferenc gondolata nagyon megérintett, mégpedig az, hogy a család légköre azon múlik, milyen a szülő kapcsolata egymással. Ha biztonságos fészek a család, ha szeretjük és tiszteljük egymást, akkor a jó családi légkör biztosítja mindazt, amire gyermekeinknek legjobban szüksége van az egészséges lelki fejlődéshez. Úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben így van, de ez a magunk erejéből nem megy, csakis úgy, ha Jézus Krisztus az irányfény az életünkben. Egyedül Ő tud áldást és békességet adni a családunkban. Ezután azt mutatta be, hogy mi a mai társadalom és mi a keresztyén ember értékrendje. Társadalmunkban az első helyen a pénz áll. Ezzel szemben a keresztyén embernek az a fontos, hogy életközössége legyen Jézussal.
„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.” (Filippi 3, 7-8)
A Biblia tanítása és a keresztyén életvitel nem illik össze korunk értékrendjével – „idegen test” a társadalomban
Vannak, akik formális vallásossággá „szelídítik” a keresztyénséget, hogy a világ elfogadja őket. Ezek életében nincs jelen Jézus. Mások megtagadják Krisztust. Aki vállalja Őt, bár nem lesz népszerű, belső békéje és életpéldája másoknak is irányt mutat. Jézus parancsa ez: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat! Mt. 5, 16 Életre a keskeny út vezet!
Hogyan közölhetjük gyermekeinkkel keresztyén értékrendünket?
„Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből…”
„Maradjanak a szívedben… az igék…”
„Ismételgesd azokat fiaid előtt és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz…”
„Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.”
„Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” 5Mózes 6, 5-9
Isten azt akarja, hogy szeretetközösségben éljünk Vele és a ránk bízott emberekkel, gyermekeinkkel, ezért imádkozzunk folyamatosan értük, mert újjászülni őket egyedül Isten Lelke képes!
Így legyen, Ámen!
Balkánszkyné Oláh Erika, Nyírmeggyes

Felvétel a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába!

Az érdeklődők számára 2012.november 16-án nyílt napot tartanak.

Szükséges információk a www.drkg.hu honlapon elérhetők.


Berekfürdői Csendes Hét


 

A Berekfürdőn készült képek megtekintéséhez kattintson IDE!


A Nyírségi Református Egyházmegye elnöksége csendes – pihenő hétre hívta a gyülekezetek tagjait Berekfürdőre a Megbékélés Házába 2012. október 15-19. között. Korábbi hagyományát folytatta az Egyházmegye, amikor lehetőséget biztosított a híveknek a gyönyörűen felújított, korszerűen berendezett Konferencia Központban testi-lelki felüdülésre. Az Egyházmegye 20 gyülekezetéből mintegy 80 fő élt ezzel a lehetőséggel. A résztvevők a Tiszántúli Református Egyházkerület jelentős anyagi támogatását is élvezték az öt napos ellátásban. Isten iránti hálával gondolunk vissza a szép őszi napsütéses délutánokra, a szabad idő kellemes eltöltésére. Sokan igénybe vették a szomszédos gyógyfürdő vizét ebben a nyárias melegben. A testi felüdülés, a pihenés fogékonyabbá tett bennünket a lelki táplálékok befogadására.

A hét témája a keresztyén család volt. Az előadások, az igeszolgálatok ezt helyezték a középpontba. Meghívott előadónk, Dr. Pálhegyi Ferenc professzor úrnaponta tartott mélyreható elemzéseket az emberi kapcsolatokról. Dr. Gaál Sándor esperes úr a bevezető áhítatot tartotta a napi ige alapján /Prédikátor 3,9 – 20/, hangsúlyozva, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy ismét magához térítse az embert. A reggeli és esti áhítatokat a héten közöttünk szolgáló lelkészek: Katona Béla-Tiszavasváriból, Sinkó-Páricsi Babett-Hodász-Kántorjánosiból, Koós Lóránt-Nagydobosról tartották. Az énektanítást Nagy József lelkipásztoregyházmegyénk missziói lelkésze nagy lelkesedéssel végezte. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy éberen tudjunk figyelni az igeszolgálatokra: a reggeli tornát az egyik résztvevő nyugdíjas torna tanárnő irányította. A naponta háromszori étkezés bőséges és házias volt, szállásunk kényelmes, így minden körülmény biztosított az igére való figyeléshez. Az elhangzott előadáshoz hozzá lehetett szólni, az előadónak kérdéseket lehetett feltenni. Volt alkalmunk arra is, hogy megismerkedjünk egymással, csoportosan kötetlen beszélgetéseket folytassunk gyülekezeteink életéről, igen sokat énekeltünk. Mindenki felszabadult volt, a jókedv jellemzett bennünket, ugyanakkor a komoly témán elgondolkodtunk. Sokan a jövő évi alkalom felől érdeklődtek.

Hálaadó istentisztelet Nagykálló 2012 okt. 14-én


Délután három órakor, verőfényes, nyárt idéző melegben népes gyülekezet adott hálát a nagykállói református templom és torony valamint a körülötte lévő díszpark felújításáért. Igehirdetéssel szolgált Derencsényi István egyházkerületi főjegyző úr, a Prédikátorok könyve 3,1-8. alapján, melyben hangsúlyozta, mindennek rendelt ideje van, ezért meg kell látni, és jól kell élni a lehetőségekkel, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ne akarjunk mindent egyszerre.

Horváth György református lelkész köszöntötte a megjelenteket: Derencsényi István egyházkerületi főjegyző urat, Dr. Gaál Sándor esperes urat, Vas László egyházmegyei főjegyző urat, a környező gyülekezetek lelkipásztorait és küldöttségeit, Vitai László római katolikus apát-plébános urat, Adámi László evangélikus lelkészt, Baráth Miklósnét, az egyházmegyei nőszövetség elnökét, Simon Miklós parlamenti képviselő urat, és feleségét, Juhász Zoltán polgármester urat, Oroszné Dr. Nagy Matild alporlgármesterasszonyt, Nagykálló város képviselőtestületének megjelent tagjait, a Harcon Építőipari Kft. képviseletében megjelent Kulcsár Attila képviselő urat, Lipcsei Ágnes tervező asszonyt, A Mundus Vivendi Kft. képviselőjét, Jósvai Mihály műszaki ellenőr urat, Telepóczki Miklós tervező urat és feleségét, Végső Sándor urat az önkormányzat részéről, Nagykálló intézményeinek és civil szervezeteinek képviseletében megjelenteket, és minden kedves vendéget.
Az ünneplő gyülekezet a Meglepetés énekegyüttes műsorában gyönyörködött, majd a templom, a torony és a felújítás történetét ismertette Dr. Vonza András főgondnok úr, amelyben elmondta, 2009-ben konzorcium alakult az önkormányzat vezetésével, amelynek civil szervezetként tagja lett a református egyház is. Ez a konzorcium az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében belevette pályázatába a református templom, torony és park külső felújítását is. A pályázat nyert, és közel 43 millió forint ráfordítással a következő munkákat végeztette el. A templom tetőszerkezetének szükség szerinti javítását, horgonylemezzel való átfedését, fekvő és lefolyó ereszcsatornák felszerelését, villámhárító készítését, az épület körül vízelnyelő kavicságy kialakítását, vízelvezető csatornák létesítését, a homlokzat javítását, festését, a torony épületén homlokzati javítás és festés történt, párkányzatok lefedése, nyílászárók festése, a torony és templom körül díszpark kialakítására került sor, sétányokkal, virágágyásokkal, ülőpadok elhelyezésével, a torony faragottkő lábazatának javítása is megtörtént.
Isten után köszönetet mondunk mindazoknak, akik a forrásokat, a tervezést, a műszaki tudást, a kivitelezést biztosították, és most ékesítheti városunk központját az épületegyüttes, és büszkesége lehet gyülekezetünknek.
Az egyházmegye nevében Dr. Gaál Sándor esperes úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, Simon Miklós parlamenti képviselő úr elmondta köszöntésében, hogy az új Széchenyi-terv ilyen műemlékegyüttesek felújításához kíván segítséget nyújtani. Örömét fejezte ki a terv megvalósulása felett, amivel jelen nemzedék jó emléket hagy az utána következő számára. Ezután Juhász Zoltán polgármester úr értékelte az elvégzett munkát, és kívánt áldást a jelenlévőkre. Ezt követően a helyi történelmi egyházak lelkészei, és a jelenlévő lelkipásztorok igei köszöntése következett. Az ünneplő gyülekezet Martinovszky István tárogató művész csodálatos játékában gyönyörködhetett. Vislóczky Zoltán hittanos tanuló Vecse Eszter: A templom című versét mondta el. Horváth György lelkész hálaadó imádságban foglalta össze gondolatait, amit követően Derencsényi István főjegyző úr áldást kért a gyülekezetre. A Himnusz és a 434. dicséret eléneklése után szeretetvendégségen látta vendégül a gyülekezet az általános iskola ebédlőjében a megjelent közelről és távolról érkezett kedves vendégeket.
Istené legyen a dicsőség tervünk megvalósulásáért. Soli Deo Gloria!

Lelkészbeiktatás


2012. október 7-én kettős ünnepre hívogatott a harang Besenyőd község református templomába. A gyülekezetben Bodnár Máté lelkipásztor ünnepélyes beiktatására került sor, és ezen az istentiszteleten hálát adott a több mint háromszáz fős ünnepi gyülekezet azért is, hogy a templom épületét sikerült Isten kegyelméből súlyos statikai hibáiból és életveszélyes állapotából megmenteni.
Az alkalom kezdetén Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a Jelenések könyve 19. részének 1-16. versei alapján. Isten Igéje két lehetséges életformát világosít meg előttünk, és a jó hír az, hogy a királyok királya minket mind az ő menyegzőjére hív meg. A Zsinat lelkészi elnöke prédikációjában arra is utalt, hogy ahogyan Besenyőd község nevét a régi határvidéket őrző népcsoportról kaphatta, a beiktatandó fiatal lelkipásztor egyik feladata is az lehet, hogy őrállóként vigyázza azokat a határokat, amelyeket az ember gyakran összemos és átlép Isten és önmaga között.
Az igehirdetés után Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese ismertette Bodnár Máté életútját, majd a 26. zsoltár két választott versével köszöntötte: „Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben.” Az esperes hangsúlyozta, hogy Isten ígéreteire az emberi odaszánás a helyes válasz, amely biztos talajra állítja és azon tartja a lelkészi szolgálatot.
Az igei gondolatok után a fiatal lelkipásztor kézrátételes áldásban részesült, és jelképesen átvett egy Bibliát, a templom kulcsát, és az egyházközség pecsétjét. Meghatalmazása nemcsak Besenyődre, de a szomszédos Leveleki Református Missziói Egyházközségben és a Magyi Református Szórványegyházközségben végzendő feladatokra is szól.
A jelenlévő palástos lelkipásztorok igei köszöntéseinek sorában szülőként megszólalt Bodnár Péter és felesége, és köszöntést mondott Somogyi Sándor nyugalmazott lelkipásztor is, aki 37 évig szolgált a helyi gyülekezetekben. Ezután az immár beiktatott lelkész, Bodnár Máté hirdette Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 58. részének 11. verse alapján. „Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyanná tesz, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” Azt a népet, amely elfogadja Isten vezetését, a mennyei Úr elárasztja ígéreteivel – mondta. Először a szem elől láthatatlan belsőt erősíti meg, majd a külső szükségleteket is betölti, hogy aztán az övéi is áldássá lehessenek mások életében. Mindennek egyetlen feltétele, hogy Isten mai népéhez, vagyis a keresztyén gyülekezethez kell hűségesen tartoznunk.
Ezután egyházközségi közgyűlés keretei között folytatódott az együttlét. Először Kozma Károly a Besenyődi Református Egyházközség gondnoka számolt be a templomfelújítás történetéről. A megsüllyedt falú, meghajlott gerendájú, repedezett és statikailag instabil épületet adományok és pályázati támogatások segítségével sikerült felújítani, megszépíteni. A gyülekezet nevében hálásan köszönte meg az egyházi vezetőknek, építészeknek, a pályázat lebonyolítóinak és a kivitelezőnek is a hathatós segítséget és a becsülettel elvégzett munkát. Ezután a 100. zsoltár 2. versével köszöntötte a beiktatott lelkipásztort: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!”
A köszöntések sorát Horváth Csaba egyházmegyei gondnok folytatta, aki azt kívánta, hogy a szépen felújított templomban mindig tisztán hangozzon az Ige a lelkipásztor ajkáról.
A lelkészbarátokból álló alkalmi férfikar a Tégy uram engem áldássá kezdetű énekkel szolgált. Laskai Tiborné polgármester asszony és Lóránt Csilla igazgatónő köszöntő szavai után a helyi gyülekezet ifjúsági csoportja énekszóval bíztatta lelkipásztorát: „Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én.”
Az ünnepi istentiszteletet követően a vendégek a leveleki Kultúrházban folytatták közös örvendezésüket, ahol az ajándék átadása és a bőséges testi táplálék melletti beszélgetéseken túl egy a templomfelújításról készített kisfilm megtekintésére is sor került.
 

A 2012. október 16-i Lelkésztestületi Ülésen elhangzott előadás letölthető, illetve meghallgatható az Előadások menüben!

 


 

Megadtuk a kezdőhangot


Az elmúlt szombaton a Nyíregyháza-Kertvárosi Gyülekezet templomában megtartottuk az Egyházmegyei Férfikar első próbáját. A közös éneklésre tizenegynéhány gyülekezetből érkeztek különböző korú, de egyaránt lelkes férfiak, összesen több mint negyvenen. Szerencsi Imre Nagytiszteletű Úr segítségével megtaláltuk saját szólamunkat, és külön próbák után közösen is megszólaltattuk a tanult műveket. Reménység szerint az elkezdett munka folytatódni fog, és még többen csatlakoznak majd egyházmegyénk kórusába. Köszönjük a házigazdáknak a helyszín biztosítását, a szervezőknek a lebonyolítást, a kórustagoknak pedig megtisztelő részvételüket.

Kálvin Kupa III. asztalitenisz verseny felnőttek részére

 
Szeretettel várjuk a Nyírségi Református Egyházmegye Gyülekezeteinek asztalitenisz sportágat kedvelő felnőtteit 2012. november 17-én (szombat) Apagyon megrendezésre kerülő „Kálvin Kupa III.” asztalitenisz versenyre. A verseny helyszíne az apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tornaterme. (Apagy, Béke u. 2.) A verseny előre láthatóan 10.00 órától 15.00 óráig tart. A jelentkező felnőttek (18 éven felüliek) között két kategóriában kerül sor a verseny lebonyolítására.
Szeretettel kérem, hogy legkésőbb november 12-ig jelezzék részvételi szándékukat mindazok, akik részt kívánnak venni a versenyen.
 
A következő elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket: Tel.: 42/248-129, 06-30/8948-155, email: kozma7@freemail.hu.
 
Kozma Mihály
lelkipásztor, Apagy

III. Egyházmegyei önkéntes beteglátogatók napja Őrben

A Nyírségi Egyházmegye 2012. szeptember 29-én tartotta a III. Egyházmegyei önkéntes beteglátogatók napját. A rendezvény házigazdája az őri gyülekezet volt. A nyitóáhítatot dr. Gaál Sándor esperes tartotta Zakariás 2 alapján. A 13 gyülekezetből érkezett, 100 fős közösség a kórházlelkészek előadásait hallgathatta.
Gállné Furkó Magdolna, az őri Sarepta Idősek Otthona vezető ápolója a haldoklás, halál, gyász címmel tartott PowerPointos előadást. Statisztikai adatokkal igazolta, hogy a keresztyén hitnek milyen fontos szerepe van a betegség feldolgozásában.
"A halál megváltoztathatatlan, de viszonyunk hozzá megváltoztatható."
Szerző: Ismeretlen
Magyarország őszülő, idősödő nemzet, földrajzilag távol eső családokkal. Ezért intézményi keretek között is megfelelő környezetet kell teremteni az élet méltó befejezéséhez. Vallás és annak gyakorlása elősegíti az elmúlás feldolgozását. Nagy dolgokat egyedül megélni, borzasztó. Kell, hogy legyen valaki, aki utat mutat és segít ebben, ha bajba jutottunk. Az emberi élet megbecsülésével, méltóság megőrzésével, tudjunk búcsúzni, és búcsúztatni, ha eljön a végső óra. Segítsük a keresztyén embereket, hogy gyakorolhassák saját hitüket, ha jön a végső próbatétel. A hit által kapott plusz, belenyugvást ad a halálba. Felkészülten legyőzni a félelmet, szeretetet adni, hogy tudjunk kísérni és búcsúzni. Családtagokat gyámolítani, kezünk simogató melegével gyógyítani, tekintetünk szeretetével feszültséget oldani, hittel vállalni ezt a feladatot.
„Az ember legjobb gyógyszere a másik ember” - Paracelsus
Előadása kezdetén Závodni Mária nyíregyházi kórházlelkész a 90. zsoltárt idézte: „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő”, és ezt igazságként kell elfogadnunk. Előadásában a beteglátogatás mellett hangsúlyosan szerepelt a halál és a haldoklás témája. A lelkigondozói beszélgetés jellemzője a személyes figyelem, lényege az elfogadás: „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket” (Róm 15,8). A keresztyén lelkigondozó azonban túlmutat az emberen. A haldokló mellett végzett szolgálatot így foglalta össze: végig elkísérni. Szomorúan hallhattuk, hogy a klinikai halált megelőzi a szociális halál. Az emberek 90%-a nem otthonában hal meg, és a haldoklók 15% látogatják csak. A haldoklásban a materiális dolgok elveszítik fontosságukat. Meghalni legnehezebb annak, aki nem tud lemondani, mert a halálban mindent itt kell hagyni. Figyelmeztetett, hogy a keresztyén ember nemcsak hordja a keresztet, hanem használja is azt, szenvedésben vagy haldoklásban mutatott magatartásával. A lemondás, odaadás, áldozat, „kis meghalás” - Jézus is ennek a gyakorlására bíztat minket. Előadó beszélt a betegség és gyász fázisairól, és azt ajánlja, hogy a halálhoz való hozzáállás ne legyen tabu. A halál aktív cselekvés, a haldokló igénye, hogy tudja magát megértetni, kapjon védettséget, tudjon maga dönteni. A haldoklás az élet egy szakasza, nem végállomás, utána csak kettőspont következik. Lelkésznő szerint a halál az életprogram része kell, hogy legyen mindannyiunk életében.
Veszteség és nyereség, mint fény és árnyék, egymás nélkül elképzelhetetlenek, minden veszteség nyereség és növekedés forrása lehet - mondta Tóth Márta gyulai kórházlelkész. A Róma 8,28 egy fordítását idézte: „azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra”. A veszteségben észre kell vennünk, hogy csak annak lehet nagy vesztesége, akinek volt mit elveszítenie, vagyis áldás volt az életén. Kiemelte, tisztán kell látnunk, hogy az ember egy része nincs kitéve az öregedésnek és a betegségnek, és az ember ezzel azonos, és nem a betegségével, vagy amit nem tud megtenni. Minden szenvedésben vigasztalást jelenthet az a tudat, hogy aki tegnap voltam nem határozza meg teljes mértékben, ki vagyok ma. Az előadó felhívta a figyelmet a „3H”, hit, humor és hallgatás fontosságára a beteglátogatásban és a lelkigondozásban.
Minden szenvedésben és veszteségben türelmet kell tanulni – mind a szenvedőnek, mind a segítőnek. Elisabeth Kübler-Ross svájci származású pszichiátert idézve: mindannyiunknak meg kell tanulnunk kapni.
„Mit veszíthet a tanítvány?” – tette fel a kérdést Gál Judit a kórházmisszió vezetője, aki Debrecenből érkezet. A bibliai példák szerint sokat. Dávid gyermekét veszítette el. Illés egy időre testi erejét, sőt lelkierejét is. Mózes nem léphetett be az ígéret földjére. A mai tanítvány is sok mindent elveszíthet, és ezért a tanítvány kérdése betegséget, szenvedést látva nem az, hogy „miért én?”, hanem: „még miért nem én?”. Bármit és mindent elveszíthetünk – csak az a kérdés: „hogyan?”. Lelkésznő négy választ adott. Először is felkészülten, tudva, hogy mindez megtörténhet velünk is. Másodszor Krisztushoz menekülve. Harmadszor közösségben, és meg kell tanulnunk jobban megnyílni testvéreink felé, bajunkat elmondani, hogy valóban közösségként hordozhassuk egymás terheit és veszteségeit. Végül pedig reménységgel, azzal a tudattal, hogy Isten jót hozhat ki belőle, és majd mi is elmondhatjuk „Bizony, javamra vált a nagy keserűség” (Ézs 38,17).
A találkozó során énektanulásra is sor került. Balázs Ottó orgonával és Nagy József gitárkísérettel tanította a következő éneket: „A menny örök otthona vár odaát, megnyerte már Jézus nekem. Ha hallom az Ő szelíd, hívó szavát, már nem leszek ott idegen. Ó, nem, hiszen Jézusom ismerem én, Övé vagyok, s Ő az enyém. Mennyben a vérén vett otthont nekem, Én nem leszek ott idegen!”
Négy csoportban lehetőség nyílt arra, hogy mindenki elmondhassa a témával kapcsolatos gondolatait. A házigazda gyülekezet finom ebédről és üdítőkről gondoskodott.
Pótor János egyházmegyei diakóniai előadó a záró szavakban Jézus szavait idézte: „Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt. 25,40).
Balázs Ottó presbiter

Idősek Napja Őrben


A Sarepta Református Idősek Otthonában szeptember 14-én az Idősek Világnapja alkalmából az idősebb testvéreket köszöntöttük. Az ünnepséget a Sarepta udvarán tartottuk a szép új sátorban. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, mindegy mit, csak szívből szóljon.
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...” Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává.
Ettől az időszaktól vált általánossá, hogy október táján az ország legtöbb településén köszöntik az idős embereket. 2004 februárja óta működik egyházközségünk idősek otthonaként a Sarepta, ahol már a kezdetek óta mi is köszöntjük az időseket. 70-80 évet megélni, átélni nem kis dolog. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól.
Az ünnepséget Pótor János Nagytiszteletű Úr nyitotta meg, a vendégek köszöntésével. Utána Zsoltárok 116. 1-7 verse alapján hirdette Isten üzenetét a jelenlévőknek. A hálaadás fontosságát hangsúlyozta: „Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát”.
Ezt követően az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub Istent dicsőítő énekeit hallgathattuk meg. Majd Fodor Pálné Margit néni, kedves gyülekezeti tagunk verssel szolgált közöttünk.
Aztán az első zenés programunk következett a Sarepta dolgozóinak a nyitó tánca, amire nagy lelkesedéssel készültünk.
 
A lakók verssel, jelenettel, tánccal és nótázással készültek erre a napra.
Az ezután következő műsor szereplői már egy kicsit messzebbről Nyíregyházáról, a Magdaléneumból érkeztek, akik nagy szeretettel készültek közénk. A lányok egy szívet melengető műsort adtak elő, amelyből jól látható volt a rengeteg gyakorlás és az, hogy szívüket, lelküket beleadták a műsorukba.
Újra a dolgozók léptek a színpadra. Műsorukból nem hiányzott a vidámság, az éneklés és az elgondolkodtató lelki útravaló sem.
A következő műsorszámunkban ismét az Ezüstalkony Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub vidám matróz tánccal kedveskedett nekünk. Majd Somogyi Andrásné az otthon lakója verssel köszönte meg a dolgozók áldozatos munkáját.
A délelőtti programjaink ezzel lezárultak és az ebéd következett. Az ebéd húsleves, töltött káposzta és almás, túrós rétes volt. Ebéd után az Általános Iskolás gyerekek műsorát nézhettük meg. Közben megérkezett Ágoston Anita előadóművész is, aki nagy sikert aratott közöttünk. Sokan énekelték vele együtt a régi slágereket és voltak olyanok is, akik táncra perdültek.
Az egész nap folyamán az otthon lakóinak a munkáiból kiállítást tartottunk, valamint vásárlásra is lehetőség nyílt. Az ebédszünetben pedig az egészségünk megőrzése érdekében vércukor- és vérnyomásmérésre is lehetőség nyílt.
Bízunk abban, hogy a jelenlévők nagyon jól érezték magukat. Reméljük, hogy jövőre is jó egészségben tudunk majd találkozni. Ezúton szeretnénk megköszönni Pótor János intézményvezetőnek, hogy lehetővé tette ennek a napnak a megvalósulását.
 
Ádámné Rácz Lívia és Szőkéné Szántó Erika

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
LASKOD
2012. szeptember 23.

 
A templomépítés, felújítás az mindig nemes feladat, hiszen Isten ügyét szolgálja. Így gondolta a Laskodi Református Egyházközség is, amikor lehetősége nyílt pályázat útján felújítani a templomát. A falak rendkívül vizesedtek, ami veszélyeztette a freskókat, valamint a szigetelt ablakok hiányában, meglehetősen hideg és huzatos volt a belső tér. Így aztán pályázatot nyújtottunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, amit sikeresen elnyertünk. A kivitelezést Koncz István vállalkozó végezte. Az Árpád-kori rész szigetelt ablakokat kapott, új bejárati ajtók készültek, a torony és a templomhajó közé is ajtó került. A toronyfeljáró ajtaját besüllyesztették a falba. A régi kerítést elbontották, a templom bejáratai felől palánkkerítést készítettek, körbe pedig sövénykerítés került. Sikerült megoldani a csapadék elvezetését is, a templom külső illetve belső falait újrafestették, a torony pedig rézből készült párkánylemezt kapott. Röviden összefoglalva a történteket elmondhatjuk, hogy szépen megújult a templomunk. A felújítás végeztével a gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy méltóképpen kell megköszönnünk mindezt az Úrnak, ezért hálaadó alkalmat szervezett a gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten dr. Gaál Sándor esperes úr hirdette az igét Ámósz próféta könyvéből az 5.fejezetének 4. verse alapján: „Bizony így szól az Úr Izráel házához: Engem keressetek és éltek”.
Az igehirdetést követően Horváth Csaba egyházmegyénk gondnoka köszöntötte gyülekezetünket, a templom felújítás szükségességéről pedig Géczy Csaba egyházkerületi műemléki tanácsos tartott tartalmas és figyelemre méltó beszámolót. Hálaadó alkalmunkon a gyülekezet énekkara és ifjúsága Istent magasztaló énekléssel adott hálát ezekért a kimondhatatlan ajándékokért. Majd egyik presbiterünk szavalatát hallhattuk meg, Reményik Sándor: Kövek Zsoltára címmel. Az ünnepi alkalmunkat szeretetvendégség zárta.
 
Az elvégzett munkálatokért és a léleképítő ünnepségért egyaránt egyedül Istené legyen a dicsőség! >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló