Megemlékezés Zágonyi Kornél

református lelkipásztorról
1932-2012
 
Legutóbb Tiszalökön búcsúzott a Nyírségi Egyházmegye hűséges szolgájától Pógyor Istvántól. Most pedig a Tiszalökön született Nagytiszteletű Zágonyi Kornél szolgatársunkat kísértük Mátészalkán utolsó földi útján.
1932. május 12-én született. Hamar elveszítette édesapját, majd a háborúban házukat felégették így Tiszalököt elhagyva Hajdúnánáson találtak otthonra édesanyjával. Itt végezete középiskolai tanulmányait a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban, ahol 1953-ban érettségizett. Debrecenbe vezetett útja, hogy az Istentől való hívásnak engedve a Debreceni Református Teológiai Akadémián 1953-1958 között felkészüljön a lelkipásztori szolgálatra. Felszentelésére 1965-ben került sor Miskolcon.
Szolgálatát segédlelkészként Cigándon kezdte 1958-1963 között, majd önálló lelkészként Vissen szolgált 1963-tól 1972-ig. Ebben az időszakban ismerte meg és vette feleségül élete végéig hűséges társát, Csegei Borbálát, aki nemcsak életük fiatal erőteljes évei alatt, hanem a betegségekkel nehezített utolsó évtizedben is szavatartóan, betegségében is példamutató hűséges segítőtársa maradt. Együtt szolgáltak 1972-től Erdőbényén, hiszen felesége az itteni idősek otthonában dolgozhatott. Az Erdőbényén töltött évek után vezetett útjuk a Nyírségi Református Egyházmegyébe, ahol Mérken és Tiborszálláson szolgálták Isten Országát 1979 augusztusától több mint két évtizeden át.
A gyülekezetépítés pásztori munkája mellett az ebben az időszakban ritkaságnak számító templomépítés szolgálatában is részt vehetett. Tiborszálláson református templom épült, amelyben aztán maga is évekig szolgálhatott. Két fiút neveltek fel, s engedtek önálló családos életútjukra a parókia falai közül. 2000-ben, 42 évig tartó lelkipásztori szolgálat után 68 éves korában vonult nyugdíjba. Még egy évtizedet kapott földi életútján, amelyben sok testi gyengeséggel, megtört egészséggel, de hittel állt meg. Szerettei körében a négy unoka adta örömmel élte nyugdíjas éveit Mátészalkán, ahol otthonukban 2012. november 21-én hallhatta meg Urának hazahívó szavát 80 éves korában. Emléke legyen áldott közöttünk!
 
Gaál Sándor
esperes

Hálaadó Istentisztelet Rohodon


November 18-án, délután 14 órakor a Rohodi Református Templom harangjai hálaadó istentiszteletre hívogattak. Volt oka a gyülekezetnek a hálaadásra, hiszen ebben az évben teljes egészében megújulhatott templomuk, mintegy tíz éve vehették birtokba az új gyülekezeti termet és parókiát, és hálaadással emlékezhettek vissza Nagytiszteletű Magyar Ildikó lelkipásztornő 20 éves Rohodon végzett szolgálatára.
A hálaadó istentiszteleten Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője hirdette Isten Igéjét, a gyülekezet meghívóján található 150. zsoltár idézet alapján: „Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! … Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!”
Az igehirdetést követően Dr Gaál Sándor esperes úr köszöntötte az egybegyűlteket, akik zsúfolásig megtöltötték a kívül-belül megszépült templomot. A gyermekek köszöntése, valamint Széles Csongor nagytemplomi beosztott lelkipásztor gitáros énekszolgálata után, a vendég lelkipásztorok egy-egy Igével köszöntötték Magyar Ildikó lelkipásztornőt, valamint a rohodi gyülekezetet.
Az ünnepi alkalom a helyi általános iskolában, szeretetvendégséggel ért véget, amely arról árulkodott, hogy a gyülekezet már régóta készült erre az Istentől megáldott alkalomra.
Erről a helyről is Isten áldását kívánjuk lelkipásztornő és a rohodi gyülekezet életére! Legyen sok áldott találkozásnak színhelye a megújult templom!
 
Csonka Tibor lelkipásztor,
Nyírkércs, Nyírjákó

 


 

Kálvin Kupa


November 17-én ismét összegyűlt az egyházmegye asztaliteniszező felnőttjeinek egy része, hiszen az apagyi általános iskolában megrendezésre került a "Kálvin Kupa III." asztalitenisz verseny. A tornát Kozma Mihály apagyi lelkipásztor rövid igei üzenete és Gaál Sándor esperes köszöntő szavai nyitották meg. Ezt követően három kategóriában lehetett nevezni, így a profik, az amatőrök, és a párosban indulók is küzdhettek a díjakért. A délelőtt folyamán több csoportban, körmérkőzések által mérethettük meg magunkat, melyet követően csak a legjobbak jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az ebédszünetet követően sor került a páros versenyre is, ahol minden egyes mérkőzés a továbbjutást, avagy a kiesést jelentette a párosok számára. A verseny végeztével ki-ki megkapta jutalmát, de senki sem távozott üres kézzel, mivel a szervezők emlékéremmel jutalmazták minden jelenlevő teljesítményét. A legtöbb eredményt elért csapat, mely ez alkalommal nem nagy meglepetésre az apagyi volt, az idén egy üvegből készült, festett vándorkupát is magával vihetett, a rohodi gyülekezet jóvoltából. Hálás szívvel emlékezünk az együtt töltött kimerítő, de tartalmas napra, köszönjük a szervezők munkáját, és a versenyzők megjelenését. A győzteseknek gratulálunk, azonban arra bátorítjuk őket, hogy ne hagyják abba az edzést, mert a következő tornán sem könnyítjük meg versenyüket.


Andrássy Gergely, ramocsaházi b.o. lelkész


 

Egyházmegyei Konfirmandus Találkozó Nyírbátorban


2012. október 29-én, az őszi szünet elején Egyházmegyei Konfirmandus Találkozóra hívogattuk gyülekezeteink konfirmandusait. A Nyírbátorban megrendezett találkozón a regisztrációk alapján mintegy 280 fiatallal tölthettük együtt ezt a napot. A találkozót Nyírbátori Református Templomban nyitotta meg Gaál Sándor esperes úr, majd Koós Lóránt nagydobosi és nyírparasznyai lelkipásztor tolmácsolta egy szemléletes jelenet segítségével Isten üzenetét. Az áhítatot követően átsétáltunk a helyi református iskolába, ahol közös énekléssel, valamint mozgalmas és vidám játékokkal folytattuk együttlétünket. Lelkünkben elcsendesedve Veres Péter gávai lelkipásztor előadására figyelhettünk, aki Mátyás király példáját segítségül hívva bemutatta számunkra az álruhában köztünk járó valódi Királyt, az Úr Jézust, és a vele való életközösség csodálatos voltát. Az ebéd elfogyasztása után még némi éneklés, és játék következett, majd pedig visszasétáltunk a templomhoz, ahol egymás kezét megfogva, kívülről egy nagy kört alkottunk, és így, fogtuk közre a szépen felújított Istennek szentelt hajlékot. Zárásképpen Nagy József missziói lelkipásztor bátorítására és összefoglaló szavaira figyelhettünk, majd egy imádságot követően búcsút vettünk egymástól, a mielőbbi találkozás reménységében. Köszönjük a helyi gyülekezet és iskola befogadó szeretetét, a szervezők és a résztvevők munkáját, idejét, és azt a sok-sok áldást, amelyet mindnyájan hazavihettünk erről a szép alkalomról.
Andrássy Gerely b.o.lelkész


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló