A szemekbe könny szökött, a szívek megteltek örömmel; hálaadó istentisztelet a Kislétai Református Templomban


„Dícsérjétek az Urat!/ Dícsérjétek kürtzengéssel, /dícsérjéteklanttal és hárfával!...” (Zsoltárok 150, 1/a, 3)
2011. november 13-án délután 3 órakor népes sereg gyűlt össze a Kislétai Református Templomban. A távolabbról, közelebbről érkezők és a helyben lakók egy szívvel örültek és adtak hálát Istennek, hogy megújulhatott a gyülekezet orgonája és kerítése.
Az ünnepi istentiszteleten Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese szolgált. Ezt követően Szerencsiné Ujvári Julianna, kislétai lelkész köszöntötte a meghívott vendégeket és az egybegyűlt sokaságot. Az ünnepi alkalom egy kórusművel folytatódott. Majd rövid beszámoló hangzott el az elvégzett munkákról. A beszámolóból megtudhattuk, hogy az orgona-felújítás és kerítés felújítás szinte párhuzamosan folyt a gyülekezetben. Nagy összefogás és adakozási kedv jellemezte e kicsiny gyülekezet tagjait. Az orgona felújításával a gyülekezet Koppány Zoltán orgonaépítőt bízta meg. A mester elmondása szerint az orgonát halott állapotából kellett újraéleszteni. Az orgonát 1931-ben a Brösztl család ajándékozta a gyülekezetnek és az Angster orgonagyár építette. A hangszer hosszú éveken át nem hallatta hangját, mert annyira megrongálódott. A felújítás alkalmával szinte minden részében javításra, szorult. Új orgonamotort, új bőrözést, billentyűzetborítást, filcezést és egyéb javításokat kellett elvégezni. A felújítás összköltsége 1.633.160 forint volt. A lelkes szívű gyülekezeti tagok céladományaikkal igyekeztek, a felújítás költségeiben részt vállalni.
A templomot és a parókiát körülvevő kerítés állapota is olyan állapotba került az évek során, hogy szükségessé vált annak rendbetétele. Helyi vállalkozó nyerte el a meghirdetett pályázatot, aki lelkiismeretes munkával, készítette el az új kerítést. A kerítés felújítás összköltsége 1.305.500. forint volt. A kerítés felújítás a presbitérium határozata alapján közmegváltással történik, amelyre a gyülekezet folyamatosan hozza be a céladományokat.
A beszámoló után Horváth Csaba egyházmegyei gondnok, és Tárnok Ferencné Török Márta a Nyírségi Egyházmegye Ének- zeneügyi bizottsága elnökének igei köszöntése következett.
A köszöntések után kezdetét vette az ünnepi műsor. A felújított orgonát Kerekes Sándor orgonaművész, zenetanár és kántor , valamint Szerencsi Julianna kántor, és Szerencsi Zsuzsanna kántor szólaltatták meg. Az orgonajátékokat Szerencsi Imre nyírbogáti lelkipásztor trombitajátéka és helyi hittanosok szavalatai tették még színesebbé. A gyülekezet nagy áhítattal és örömmel gyönyörködhetett a hangszer csodálatos hangjában. A szemekbe könny szökött, a szívek megteltek örömmel és Isten iránti hálaadással, hiszen egy régi álma vált valóra a gyülekezetnek az orgona felújításával és a kerítés újjáépítésével. Az ünnepi műsor után az alkalom a himnusz eléneklésével, a szeretvendégségre való felhívással és záróénekkel fejeződött be.
A gyülekezet megtapasztalhatta a munkák során mit jelent egy célért összefogni és áldozatokat hozni. Megtapasztalhatta, hogy ha Isten segítségét kérve indulnak útnak, akkor Isten vele marad és megáldja azokat, akik benne bíznak és reménykednek. Megtapasztalhatták, hogy mit jelent az, hogy emberi szívek tudnak Isten kegyelméből megnyílni az áldozathozatalra a gyülekezet építéséért. Mindannyian szívünkben örömmel és hálaadással mehettünk haza.
Szerencsiné Ujvári Julianna, lelkipásztor

A Nyírtéti Református Egyházközség életéből...


A Nyírtéti Református Egyházközségben megtörténtek a tisztújítások. Az új presbitérium 2011. november 06-án tett esküt. Az ünnepi istentisztelet keretein belül elbúcsúztunk Angyal Lászlóné presbitertestvérünktől. Az alkalom ünnepi hangulatát tovább fokozta, hogy a gyülekezet feleségem segítségével meglepetésként köszöntött a Nyírtéten eltöltött 10 éves szolgálati évfordulóm alkalmából. Az alkalomra gyülekezetünk énekkara is készült Istent dicsőítő énekekkel. 2011. november 12-én pedig presbitériumunkkal kiránduláson vettünk részt. Meglátogattuk a tákosi és csarodai templomot. Nagy örömmel szívemben osztottam meg a gyülekezetünkben történt ünnepi eseményeket.

Papp Krisztián lelkipásztor, Nyírtét

 


Hálaadó istentisztelet


November 11-én tartott hálaadó istentiszteletet a Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség a Sóstói Millenniumi Református templom felszentelésének tízedik évfordulója alkalmából. Az ünnepségen jelen volt Dr. Kövér László a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke, Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős államtitkára, főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere.
Az első Orbán Kormány támogatásával 2001-ben sikerült új templomot építeni a városrészben. Korábban Sóstóhegy és Sóstófürdő a Nyírpazonyi Református Egyházközség szórványgyülekezete volt, majd az önállósodás útján elindulva a kis gyülekezet a Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség támogatását élvezte. A településrész azonban időközben egyre jobban benépesült, többek között ez is indokolttá tette az új templom építését, addig ugyanis a hitéleti alkalmakat magánházaknál, iskolákban, valamint a Múzeumfaluban tartották. A templom megépülésével új lendületet vett a gyülekezet, lélekszámában megnövekedett. Számos rendezvény, gyülekezeti és istentiszteleti alkalom tette emlékezetessé az elmúlt tíz esztendőt. Az ünnepségre a templom környezete is megszépült, a gyülekezet kerítést és parkolót épített.
Az istentiszteletet követően vendégeink a jubileum emlékére fát ültettek a templomkertben.

A fotókat készítette: Szarka Lajos


III. Kálvin Kupa


Nyolc település harmincöt versenyzője vett részt a Nyírségi Református Egyházmegye asztalitenisz-bajnokságán, a III. Kálvin Kupán.

A Nyírségi Református Egyházmegye Katechetikai Bizottsága által 2009-ben életre hívott kezdeményezés elnyerte a résztvevők tetszését, hiszen harmadik alkalommal mérkőzhettek meg egymással az asztalitenisz sportágat szerető versenyzők. Ebben az évben, eltérve az eddigi versenyektől, külön időpontban rendeztük meg az általános és középiskolás tanulók kategóriájának versenyét, amelyre november 12-én, Apagyon került sor. Természetesen a felnőttek versenyéről nem feledkeztünk el, egy későbbi időpontban erre is sort kerítünk.
A három kategóriában megrendezett viadalon nemcsak jól érezték magukat a résztvevők, hanem színvonalas mérkőzéseket játszva dőltek el a helyezések sorsai. Az is újdonságnak számított ez alkalommal, hogy a sportolás mellett egy bibliaismereti feladatlap eredményes megoldásával is díjakat lehetett nyerni. Gratulálunk a kategóriák győzteseinek és természetesen minden résztvevőnek!
 
Kozma Mihály
lelkipásztor, Apagy
 
 
Győztesek:
I. asztalitenisz kategória:
1. helyezett: Barna Kinga Nyíregyháza
2. helyezett: Csekő Dániel Nyírbátor
3. helyezett: Molnár Dávid Nyírbátor
 
II. asztalitenisz kategória:
1. helyezett: Csutak Nándor Apagy
2. helyezett: Sarka László Apagy
3. helyezett: Sinka Gábor Petneháza
 
III. asztalitenisz kategória:
1. helyezett: Katona Szabolcs Nyírmeggyes
2. helyezett: Szép Ádám Nyírmeggyes
3. helyezett: Tar Anita Apagy
 
Bibliaismereti kategória:
1. helyezett: Nagy Katalin, Nagy Nikoletta Nyíregyháza
2. helyezett: Barna Kinga Nyíregyháza
3. helyezett: Nagy Barbara Nyíregyháza
 
 

Határon átívelő egyházmegyei énekkari találkozó Nyírbátorban


 
Igen felemelő alkalmon vehettek részt közel négyszázan az 500 éves, kívül-belül felújított nyírbátori református templomban 2011. október 15-én, szombaton, délelőtt 10 órától délután 4 óráig.
A Nyírségi Egyházmegyében működő 28 gyülekezeti énekkar közül 14 kórus el tudott jönni a találkozóra, s a házigazda nyírbátori gyülekezet három határon túli testvérgyülekezetének az énekkara is örömmel eleget tett a hívásnak: Mezőcsávás, Nagykároly és Szilágysomlyó is képviseltette magát. Így ezen a napon bekapcsolódhattak a résztvevők a Református Világtalálkozó rendezvény-sorozatába.
A kezdő áhítatot Dr. Gaál Sándor esperes tartotta. Igehirdetésében elmondta, hogy földi dolgainknak csak a mennyeikre hangolva van értelme. Ezért indít a napi ige arra, hogy az „odafelvalókkal törődjetek!”- aki Isten jelenlegi és eljövendő országa rendjéhez igazítja életét és énekét, az jól él és helyesen énekel.
 
Az áhítat keretében az egyházmegye fiatal lelkészeinek férfi kamarakórusa, s a több mint egy éve beindult egyházmegyei kántortovábbképzőnek a kórusa is szolgált két-két énekkari művel; valamint Gaál Eszter előadásában szép zsoltárfeldolgozást hallhattunk, amely énekelt imádságként épült bele az áhítatba.
Az áhítatot követően Tárnok Ferenc, nyírbátori lelkipásztor, Horváth Csaba, egyházmegyei főgondnok és Balla Jánosné, helyi polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fazakas Alpár, tiszadadai lelkipásztor konferálásával a 17 kórus bemutatkozása következett, melyek közül délelőtt 11, délután pedig 5 kórus énekelt. (A „legfiatalabb” énekkar, a nyírbogáti, még önálló műsorral nem állt ki, de a záró összkari éneklésbe ők is bekapcsolódtak.)
Délelőtt Nyírbátor, Ramocsaháza, Laskod, Tiszalök, Petneháza, Nyíregyháza-Sóstó, Tiszavasvári, Szabolcs, Tiszanagyfalu, Újfehértó és Mezőcsávás gyülekezeti kórusa került sorra, délután pedig Encsencs, Nagykároly, Nyíregyháza-kertváros, Vaja és a Szilágysomlyó énekkara. – Közreműködött még Koppány Mária, karcagi orgonaművész és Szerencsi Imre, nyírbogáti lelkipásztor és trombitaművész, akik a délutáni program bevezetéseként egy gyönyörű Albinoni Koncert első tételét adták elő.
A helyi gyülekezet Nőszövetségének tagjai finom meleg teával, kávéval és egy kis harapnivalóval vendégelték meg érkezéskor az egybesereglő sokaságot, s a szünetben minden kórustag és a kórusokat kísérő gyülekezeti tagok is kaptak ebédet egy közeli étteremben.
Igazán szívet-lelket gyönyörködtető volt, ahogyan a kórusok egyen-egyenként tudásuk legjavát nyújtva előadták bizonyságtételként, hitvallásként a műsorukat. Közben színesítette a hangzást egy-egy hangszerrel kísért kórusmű: trombita, furulya, orgona, zongora, hegedű és gitárok kísérték olykor az éneklést. A jelenlévők úgy érezhették, hogy összeér az ég a földdel, miközben Isten dicsőségére megszólnak a szebbnél-szebb kórusművek. – Sok-sok gyakorlás, lemondás, munka van ennek hátterében!
A kórusok bemutatkozását összegezve és értékelve Tárnok Ferencné, lelkipásztor, a Nyírségi Egyházmegye Ének-zeneügyi Bizottságának elnöke Füle Lajos egyik négysorosával köszöntötte a jelenlévőket: „Nincs köztetek, kit ne csodálnék: /Testvérek vagytok, köszönöm. /Titeket látni is ajándék, /Veletek járni is öröm.” – Hát még együtt énekelni, – tette hozzá, - s ily módon is épülni egymás hite által! Zárszavában buzdította a karvezetőket és a kórustagokat a további kitartó és örvendező szolgálatra a gyülekezetek „élharcosaiként”, s élő magjaként.
A befejező összkari éneklés előtt a kórusvezetők, és a vendég orgonaművész, - aki a kezdő és záró gyülekezeti éneklést, valamint a két utolsó összkari művet is kísérte, - 1-1 emléklapot és ajándékcsomagot vehettek át, melynek tartalma Osváth Viktornak nemrég megjelent három kötetes kottagyűjteménye volt: a gyülekezeti énekeskönyv válogatott énekeinek 2-, 3- és 4-szólamú feldolgozásait kínálva megtanulásra a kórusoknak; valamint minden egyes résztvevő számára szép színes mozaik-képeslap Nyírbátorról.
A nap egyik fontos eseménye volt még az egyházmegyei férfikar megalakulása: mintegy húszan jelentkeztek, akik már meg is kapták az első néhány megtanulni való ének kottáját 1-1 mappában. Gyönyörűen zengett a jó akusztikájú térben, amikor a jelen lévő férfiak mind összegyűlve a templom keleti végében, elénekelték a 89. zsoltár 1. versét: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…”!
Végül – mint minden ilyen kórustalálkozónak, így ennek is a végén – a rendezvény csúcspontja a több száz fős összkari éneklés volt. A hatalmas egyesített kórus az előzőleg kiküldött kották alapján megtanult 3 művel (ezeket az ebédszünet előtt begyakoroltuk) dicsőítette felszabadult örömmel az Urat:
1.:Gárdonyi Zoltán: 274. ének (háromszólamú feldolgozás: Ki Istenének átad mindent - 1., 3. és 4. vers)
2.:Szokolay Sándor: Fohászkodás a nemzet felemelkedéséért (unisono – énekkarra és orgonára, trombitával)
3.:Szokolay Sándor: Áldjuk Isten nagy kegyelmét! (négyszólamú – orgonakísérettel, szólóénekkel és trombitával). A szopránszólót az encsencsi lelkipásztor felesége, Fóriánné Rimaszombati Anikó énekelte, s trombitán játszott Szerencsi Imre nyírbogáti lelkipásztor. A két utolsó műnek a szövegét is a zeneszerző Szokolay Sándor írta, aki idén 80 éves. Az összkari műveket Papp Ilona, a szilágysomlyói kórusvezető és Tárnok Ferencné, a nyírbátori kórus vezetője vezényelte.
Az áldás és a záróének után mindenki meggazdagodva és nagy örömmel a szívében térhetett haza. Mindezért egyedül Istené a dicsőség: S O L I D E O G L O R I A !

„Amikor Isten rabul ejt és felemel” - bizonyságtétel Nyírmeggyesen!


Október 23-án a Nyírmeggyesi Református Egyházközség vendége volt Dr. Molnár Róbert Kübekháza Polgármestere. A délutáni Istentisztelet keretén belül megrendezett alkalmon 15 református gyülekezetből, de baptista és katolikus testvérekkel együtt kb. 180-an vettünk részt. „Amikor Isten rabul ejt és felemel!” – ezt a címet adtuk a nemzeti ünnepünkön megtartott alkalmunknak. A helyi református lelkész – Pótor László rövid igei köszöntése után Dr. Molnár Róbert tett bizonyságot hitéről a hallgatóság előtt. Emberi fénylő magasságokból, szörnyű mélységekbe vezetett az útja, míg rátalált Istenére, Jézus Krisztusra. Hallhattuk, és talán kicsit át is élhettük, hogy hogyan ment tönkre egyik pillanatról a másikra egy fiatalon komoly politikai – közéleti karriert befutott ember élete. Ugyanakkor azt is átélhettük, hogyan ölelte át az Isten az ő szeretetével, és hogyan mentette ki a bűn sarából. Őszintén állt ki elénk és vallotta be bűneit és vallotta meg azóta töretlen hitét. Hitetlenül sodródott az árral és került olyan mélységekbe, melyből csak Jézus Krisztus érte is kiontott vére segíthette ki. Az Isten felé megkeményített szíve, mely ellenkezett minden hívásra tartotta távol az igazság útjától. Aztán egy evangéliumi csendeshéten való részvétel gyökeresen megváltoztatta az életét. Feleségével együtt a hóban, térdre borulva kérte az Úr szabadítását. Miután átadta életét Megváltójának Jézusnak, teljesen újjászületett. Azóta átélhette a házasság igazi szentségét és értelmét, átélhette az Isteni csodát, mely három gyermekkel ajándékozta meg. Fontos életvezető Ige számára ”légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, hitben, a tisztaságban!” (I.Tim.4:12) Hangsúlyozza is, hogy áldást csak így kaphat az ember. Másképpen csak kerülőutak vezethetnek el a boldogsághoz, ha egyáltalán eljut az ember odáig.
Nagysikerű könyvében az „Egy politikus, akit rabul ejtett az Isten” leírja azokat a megrázó történeteket, melyekbe belesodorta az Ó embere. Mindemellett ír Jézus szabadító erejéről is. Mélységek és Mennyei magasság, sírás és felemelő öröm. Ez található a tanulságos írásában és ezekről számol be minden alkalmon, melyre meghívják.
Az alkalom végén Balkánszky Viktor szervező köszönte meg, hogy elfogadta a nyírmeggyesi reformátusok meghívását és kívánt családjára, életére, polgármesteri munkájára bőséges áldást. Majd együtt kértük mindannyian a Himnuszt elénekelve: „Isten, áldd meg a Magyart…”, nemzetünk sorsának jobbra fordulását.
Ezután lehetőség nyílt a szeretetvendégség közben vendégünk könyvének dedikáltatására, vele való mélyebb beszélgetésre. A vendégsereg pedig az asszonyok által készített finomságok fogyasztása közben elmélkedhetett el az elhangzott bizonyságtételen, mely jó példa lehet számunkra.
 
Hiszem, hogy mind a hitvallásában, mind a könyvében mindenki megtalálhatja a saját életét is. Végül pedig csodálatos volt látni, hogy Istenünk segítségével a gyülekezet munkája gyümölcsöző volt ezen az októberi napfényes délutánon…
Nyírmeggyes, 2011. október 26. Balkánszky Viktor szervező

Lelkésznék találkozója


 

2011. október 17-22. között Egyházmegyénkben evangélizált Cseri Kálmán nyugalmazott pasaréti lelkipásztor. Ennek a sok-sok áldással szolgáló hétnek a keretében került megszervezésre a lelkésznék találkozója is. A kedves és figyelmes ötletet az adta erre az alkalomra, hogy a szervezők ezáltal is szerették volna elismerni, megbecsülni és megköszönni a lelkészek feleségeinek azt a sokrétű szolgálatot, melyet sokszor a háttérben maradva, csendesen, feltűnés nélkül végeznek, de amely háttér nélkül szinte elképzelhetetlen lenne a lelkészi hivatás, tevékenység. Persze egyetlen lelkészné sem az elismerésért teszi mindezt – hiszen azt tesszük, ami a kötelességünk (Lk 17:10) – de azért, mint mindenkinek, így nekünk is jól esik az elismerés, a dicsérő, buzdító szó.

 

A rendezvényre október 22-én, délelőtt, a Magdaléneum nagytermében került sor, ahol először Isten Igéje előtt csöndesedtünk el Cseri Kálmán szolgálata által, majd meghívott vendégként Dr. Bölcskeiné Ágai Ilona főtiszteletű asszony tett bizonyságot közöttünk. Ezután kötetlen formában minden résztvevő bemutatkozott: mindenki annyit „árult el” magáról, amennyit jónak látott. Érdekes és tanulságos volt ez a bemutatkozás, hiszen minden korosztály képviseltette magát. Jelen volt néhány nyugdíjas lelkészözvegy, akik egy teljes élettapasztalattal, bölcsességgel a hátuk mögött nyilván másként szóltak, mint a fiatalabb korosztály tagjai, akik szintén „színes összetételűek” voltak. Volt itt nagyon frissen házasodott „papné”, akinek még minden új a feleség és a lelkészné szerepben egyaránt. Voltak, akik a kisgyermekes generációt képviselték, s olyanok is, akik már tinédzser gyermekeket nevelnek, vagy egyenesen felnőtt gyermekekkel, unokákkal „dicsekedhetnek”. Jó volt megtapasztalni, hogy bár sokan sokfélék vagyunk az alap mégis közös bennünk: szívvel-lélekkel szolgálni a mi Urunkat, és a lehető legteljesebb mértékben hasznára lenni a kisbetűs urunknak, a családunknak és gyülekezeteinknek egyaránt. Ezt mindenki másképp csinálja, de éppen ezért lehet tanulni egymástól… Egy rövid szünetet követően hallgattuk meg Cseri Kálmánné Enikő néni előadását a lelkészfeleségek szerepéről a családban és a gyülekezetben. Enikő néni hosszú évtizedek szolgálatának tapasztalatait gyűjtötte csokorba, s adta át nekünk mindazt, ami nála bevált és működött. A legfontosabb, hogy bár nem vagyunk tökéletesek e téren sem, mégis igyekezzünk tőlünk telhetően mindig biztos, szerető, meleg családi hátteret biztosítani hitvestársunknak, mert abból sok áldás fog fakadni nemcsak kettőnk kapcsolatára, hanem gyermekeinkre és gyülekezetünkre nézve is. A találkozó talán legnagyobb tapasztalata a „nem vagyunk egyedül” és az „egy csónakban evezünk” tényállásának megérzése volt. A hétköznapokban lehet, hogy sokszor érezzük úgy, hogy sajátos helyzetben vagyunk, sajátos problémákkal küzdünk mi, papnék, amiket senki nem érthet meg, s most meg kellett látnunk, hogy de bizony mások is járnak hasonló cipőben, mint mi… Nem vagyunk tehát egyedül, csak nagyobb összetartásra lenne szükség (köztünk is), hogy egymás terhét hordozhassuk. Az összejövetel ebéddel zárult, amelyért – és a vendéglátás minden más részletéért is – köszönet a házigazda intézménynek! Szintén köszönet illeti az ötletgazdát, Dr. Gaál Sándor esperes urat, és a háttérben tevékenykedő csapatát, akik megszervezték és lebonyolították számunkra ezt az alkalmat, s a végén még egy apró figyelmességgel, ajándékkal is kedveskedtek nekünk.
Csak remélni tudom, hogy lesz még ehhez fogható áldott együttlétünk, mint ahogy azt is, hogy akkor már többen megtisztelik jelenlétükkel az értünk és nekünk szóló alkalmat.
Köszönettel: Katonáné Farkas Ibolya lelkipásztor és lelkészfeleség

Evangelizációs hét a Nyírségi Református Egyházmegyében


Reformáció – megújulásunk címmel tartott evangelizációs sorozatot 2011. október 17 – 23 között Cseri Kálmán református ny. lelkipásztor a nyírségi gyülekezetekben. Nyírbátorban, Nagykállóban, Nyíregyházán és Ramocsaházán minden alkalommal zsúfolásig megteltek a templomok, sőt Nyíregyházán még a gyülekezeti termeket is igénybe kellett venni, olyan nagy volt az érdeklődés. Az Európa Rádió minden este helyszíni közvetítést adott, a Kölcsey Televízió is felvette az igehirdetéseket és a rendszeres adásaiban közvetíti. A köszöntéseket és a bevezető igei gondolatokat a Zsoltárok Könyvéből a szolgálatok előtt minden alkalommal Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese mondta el. A hálaáldozatul szánt perselypénzek az egyházmegyéhez tartozó kis gyülekezetek /Rakamaz, Tiszatelek és Timár/ megsegítését szolgálják a gyülekezeti hajlékuk építésében. Az evangelizációs alkalmakra az egyházmegye külön énekfüzetet készített, melybe ismert és új énekek kerültek. Az énektanításban segítségünkre volt Tárnok Ferencné nyírbátori lelkésznő, karvezető és a Nyírbátori Gyülekezet énekkara.
Cseri Kálmán nagytiszteletű úr minden gyülekezetben más – más igével szolgált. Az igehirdetések középpontjában hitéletünk megújulása állt, hogyan kaphat új életet az ember, mi módon lehet az örök üdvösség várományosa.
 
A teljes beszámolórért kattintson ide...

„Reformáció-megújulásunk” letölthető prédikációk

Énekfüzet

2011. október 17. hétfő

2011. október 18. kedd

2011. október 19. szerda

2011. október 20. csütörtök

2011. október 21. péntek

2011. október 22. szombat

2011. október 23. vasárnap


Lelkészbeiktatás Gáván


Egyházmegyénkben több gyülekezetben történt lelkész-váltás, amelynek áldott következményeit élvezik gyülekezetek, lelkipásztorok egyaránt. Így esett ez Gáván is, ahol 2010 szeptemberétől Veres Péter és felesége Veresné Szücs Judit szolgálnak. Veres Péter nagytiszteletű urat a gyülekezet meghívta és megválasztotta lelkipásztorának, 2011. október 9-én pedig Dr. Gaál Sándor esperes úr beiktatta tisztébe.
A nevezett napon a gyönyörű szép napsugaras templomba több mint 500 lélek gyűlt össze ünnepelni, hálát adni, együtt örülni a beiktatott lelkésszel és a beiktatást kezdeményező gyülekezettel. Az alkalmon jelen volt Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr is, aki a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.
A Püspök úr építő szolgálatát, amelyben a pozitívumok meglátására és továbbadására buzdított, követte az esperes úr kedves áldása, amelyben Veres Péter lelkipásztor addigi szolgálatairól és gyülekezetépítő tevékenységétről is beszámolhatott. A palástos lelkészek igei köszöntése után a már beiktatott lelkipásztor igazán személyes hangvételű, közvetlen igehirdetést mondott el.
Az ünnepélyes közgyűlés megindító szavait a Szabolcsi Énekkar, a REFISZ és a debreceni ifjúsági csoport képviselőinek a köszöntése színesítette.
A gávai gyülekezet szíves meghívását és vendégszeretetét a helyi általános iskolában megrendezett svédasztalos vacsora bizonyította.
Minden szép renddel történt és minden mozzanat azt tanúsította ezen az alkalmon, hogy Isten hatalmasan munkálkodik eme helyen és ad a „helyi képviselőinek” áldást, örömöt és békességet.
 
Sipos Brigitta lp.

 


 

72 óra


A nyírkércsi és nyírjákói református gyülekezetek fiataljai is részt vettek abban az országos ökumenikus megmozdulásban, amely a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezést kapta. A fiatalok e program keretén belül vállalták, hogy környezetüket szebbé varázsolják és emellett a munkák során csapattá kovácsolódnak. A projekteket terv szerint sikerült végrehajtani, így szépülhetett meg a Nyírjákói Református Templom kerítése, valamint sikerült nagy örömet szerezni a szépkorúaknak, a Nyírkércsi Idősek Otthonában fiataljaink műsorával. A munkák elvégzésében és az idősek látogatásában több mint 25 fiatal vett részt. Segítségüket, fáradságukat ezúton is köszönjük, életükre áldást kívánunk!

Csonka Tibor lelkipásztor Nyírkércs, Nyírjákó

A Tiszalöki Református Gyülekezet életéből


Mozgalmasan telt a nyár és a kora ősz is gyülekezetünkben. Újraszerveződött a Református Nőszövetség. A hittanos évzárón és Nemzeti Összetartozás Napján, majd az Újkenyér ünnepének úrvacsorás istentiszteletén Istent dicsőítő énekekkel léptünk fel. Július utolsó hetében az erdélyi Belényes-Bondoraszón nyaralt családi hittantáborban harminc gyermek és húsz felnőtt. Délelőttönként a gyermekek arról beszélgettek, mit tanít a Biblia a testvéreknek, esténként közös énekekkel és imádsággal zártuk a napot. Az egy hét alatt látogatást tettünk a kiskohi Medve-barlangban, a mézgedi denevér- lakta sötét cseppkőbarlangban, felmásztunk a Rozsda-szakadékhoz, túráztunk a Fehérkő-szorosban, gyönyörködtünk a vadregényes hegyvidéki tájban. Hol szédítő magasból nézhettünk le, hol a föld sötét mélyében jártunk, de mindenütt megéreztük, hogy Gondviselő Istenünk van!
 
Szeptember első napján a helyi Büntetés-végrehajtási Intézetben vettünk részt igehirdetéssel és énekekkel a családi istentiszteleten a gyülekezetünk hétfős csoportjával. A hónap második szombatján az abaújszántói református gyülekezet meghívását elfogadva zempléni körútra indultunk. Útba ejtettük és idősek-gyermekek együtt felmásztunk a Regéci-vár csúcsára. Innen érkeztünk Abaújszántóra, ahol a helyi gyülekezet szeretetteljes és bőséges vendéglátásában részesültünk. Ezután Dr. Enghy Sándor, a helyi lelkész, egyben a Sárospataki Református Teológia rektora bemutatta a templomot, majd együtt folytattuk a kirándulást Monokon Kossuth Lajos szülőházában, végül a szerencsi református templomban.
 
A Nőszövetség tagjai nagyon szeretnek sütni-főzni, és szívesen teszik ezt közösen, a parókián. Már az újjáalakulást is közösen készített bográcsgulyással ünnepeltük meg. Egy másik alkalommal tiszteletes asszonyunktól megtanulhattuk a gőzgombóc-készítés fortélyait. Szeptember második felében pedig elérkezett a szilvalekvár főzésének hete. Munkánk eredményét szívesen osztjuk meg a gyülekezet minden tagjával.
 
Az elmúlt hétvégén huszonnégyen egynapos kirándulást tettünk a nyári családi tábor legemlékezetesebb helyszínein: Magyarremetén a nyolcszáz éves református templomban, a Fehérkő-szorosban és a mézgedi barlangban járhattak azok a gyülekezeti tagok, aki az egyhetes programon nem tudtak részt venni.
 
Jelenleg Nyírbátorba készül Nőszövetségünk az Egyházmegyei Énekkari Találkozóra, illetve a hónap utolsó vasárnapi Bocskai-emlékünnepségünkre.
 
A felsorolt eseményekről fényképek is készültek, amelyeket meg lehet tekinteni a következő honlapon: http://www.tlreformatus.atw.hu/
 
Tiszalök, 2011. október 14.
 
Szeretettel a Tiszalöki Református Nőszövetség tagjai.
 

Megjelent egyházmegyénk Visszatekintés a 2010. évre című kiadványa, amelyet a presbiterek ajándékpéldányként lelkipásztoroktól vehetnek át. A gyülekezeti tagok lelkészükön keresztül rendelhetik meg 200 ft/db áron.

Az újság megnyitásához kattintson a képre!

 >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló