5 napos Bibliai Klub Ramocsaházán


Idén is megrendezte gyülekezetünk a hittanosok számára június 24-28. között az 5-napos klubot.

Napi programjainkon több mint 60 gyermek vett részt és naponta a gyülekezet felnőtt tagjai nyújtottak segítséget. Különösen is nagy jelentősége volt a gyülekezeti ifjúsági csoport szolgálatának, akik a magas szintű énekvezetést, énektanítást végezték napról napra. A gyerekek a 9.00-14.00 óra közötti foglalkozásokon a Szentírás üzenetével gazdagodhattak, csoportos vetélkedőkön, versenyeken, szabad játékfoglalkozásokon erősíthették hitüket meglevő, kialakuló baráti kapcsolataikat.

A tartalmas, mozgalmas hét lezárása a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében zajlott, ahol az istentiszten a gyermekek szolgálata mellett nagy bizonyság volt egy fiatal felnőtt keresztségben való részesülése és konfirmációs fogadalma.

 

Dr Gaál Sándor esperes, Ramocsaháza

 


   Gitáros találkozó Tiszanagyfaluban

 

2013. június 1-én egyházmegyénk területéről 10 gyülekezetből, közel 50 gitáros indult el és érkezett meg Tiszanagyfaluba, ahol az immáron hagyománnyá vált nyár eleji gitáros találkozót szerveztük meg. Volt köztünk olyan, aki mindhárom eddigi gitártáborban ott volt, de új érdeklődők is megismerkedhettek a gitározás és egy jó közösség élményével. Programunkat közös énekléssel, gitározással kezdtük, majd Bodnár Máté, Besenyőd, Levelek és Magy lelkipásztora tolmácsolta számunkra Isten üzenetét egy áhítat formájában. Az együtt töltött hosszú délelőtt folyamán közös játékra is sor került, majd pedig az ebéd elfogyasztása közben az elmúlt évi tábori képekből és videókból szemezgettünk mindenki nagy örömére. Külön öröm volt számunkra, hogy nem csak a régiek jöttek el a találkozóra, hanem érdeklődő, és gitározni vágyó fiatalok is szép számmal képviseltették magukat. Hálát adunk Istennek a találkozásért, és mindenkit bátorítunk, hogy jöjjön el az idén nyáron is megrendezésre kerülő immáron IV. Egyházmegyei Gitártáborba, amely 2013. augusztus 12-16 között lesz megtartva Berekfürdőn.  

Andrássy Gergely, Tiszanagyfalu


Életképek Tiszanagyfaluból


2013. május 20-án, Pünkösdi Családi Napra gyűltek össze a tiszanagyfalui reformátusok. Ünnepünket énektanulással kezdtük a templomban, majd egy jelenet keretében vehettük át Isten üzenetét a gyülekezet egységéről. A délelőtt folyamán a gyermekek és az idősebbek is játékos vetélkedőkön vehettek részt, majd pedig a közel 140 fős gyülekezettel együtt fogyaszthattuk el a reggel óta helyben készülő ebédet. Délután a különböző korosztályok és nemek tagjai mérhették össze focitudásukat. Eközben a gyermekek pónilóra és hatalmas munkagépre szállhattak, hogy magasabbról is megismerhessék a környéket. Hálát adunk Istennek azért, hogy a Szentlélek Ünnepén valóban egy nagy családként, egységben és békességben lehettünk együtt, ezzel is építve Urunk országát.  

 

5 napos klub

2013. június 17-21 között bibliai gyermekhetet tartottunk gyülekezetünkben. Naponta 45-50 gyermek vett részt a napközis héten, melyen a Titusz Hitéleti Alapítvány „Építkezz okosan!” című vezérfonala alapján vettük át Isten üzeneteit. A napi programot énektanulással kezdtük, majd a történetek feldolgozásával és aranymondás tanulással folytattuk. A tízórai után akadálypálya és sokféle más játék kötötte le a résztvevőket, majd pedig a kreatív foglalkozás és az ebéd következett. Ezt követően a déli hőségben a templomban hűsöltünk filmet nézve, majd a délután folyamán még egy kis ismétlés, és valamilyen vizes játék jött sorba egészen az uzsonnáig.Jó volt látni a gyülekezet segítőkészségét és összetartását, amelynek köszönhetően mindig volt néhány fiatal és felnőtt segítő, akik az étkeztetésben, a felügyeletben és minden szükségesben segíteni tudták a szervezőket. A gyermekek jó része a vasárnapi istentiszteletre eljött, ahol egy rövid ízelítőt adtunk arról, amit tanultunk és átéltünk a héten. A gyülekezet örömmel fogadta azt a pár perces képvetítést is, amelyet a táborozók szolgálata után levetítettünk az istentiszteleten. Ezt követően a gyermekek átmentek a gyermekistentiszteletre, ahol az istentisztelettel párhuzamosan, hétről hétre tovább mélyíthetik ismereteiket, és gyülekezethez való kötődésüket.  

Andrássy Gergely lelkész


 

 


A Nyíregyháza-Sóstói Egyházközség ifjúsági napközis tábora 2013. június 17-21. között

Konfirmációi találkozó Vasmegyeren és Tiszarádon
 

A vasmegyeri gyülekezet június 9-én ünnepelt együtt a 10 illetve 50 évvel ezelőtt konfirmáltakkal. Tiszarádon pedig június 16-án lehettünk együtt konfirmációi találkozón, ahol szép számmal jelentek meg a 10, 30, 40, és 50 éve konfirmáltak. A meghívott jubilálók meghatódva álltak újra az Úrasztalához, és emlékeztek vissza évtizedekkel ezelőtt tett fogadalmukra. A közös imádkozást az ünnepeltek megáldása és az emléklapok kiosztása követte. A gyülekezetek ifjúsága verses, zenés köszöntéssel készült. A presbitériumok is Isten áldását kívánták a meghívottak életére. Együttlétünk szeretetvendégségen folytatódott tovább. A konfirmációi találkozó hitet megerősítő alkalom volt mind a jubilálók, mind pedig a gyülekezetek számára. Istennek legyen hála ezért.
Szvoren Attila
  

50 éves konfirmáció Ibrányban

2013. június 9-én délelőtt meghatottan jöttek el az 50 évvel ezelőtt konfirmált – és azóta nagymama és nagyapa korúvá lett – testvéreink, abba a lelki hajlékba, ahol egy fél évszázada fogadalmat tettek. Az ünnepi igehirdetésben az Ézsaiás könyvéből felhangzó bátorítás szavai révén („akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiás 40,31.) fogalmazódott meg az, hogyan lehetséges Istenben megtalálni életünk értelmét, ezáltal pedig küldetését. Az istentiszteleten az egyházközség énekkara gyönyörű énekekkel ajándékozta meg a jubilánsokat, majd Roma Balázsné lélekből fakadó imádsággal, valamint igazi szívhez szóló eseményként – amelyet hálás köszönet és könnyes szemek kísértek – 2 unoka köszöntötte egy-egy verses gondolattal az ünnepelteket. Az alkalom felemelő pillanatának megkoronázását pedig az egykori fogadalom megerősítése, valamint az emléklapok és a hozzájuk hímzett könyvjelzők átvétele adta. Isten tegyen áldottá minden hitben megfogalmazott gondolatot! „Nagyon örültem, hogy találkozhattam az 50 éve konfirmált társakkal. Szívesen vettem részt, - de a többiek nevében is mondhatom, - vettünk részt ezen a megemlékezésen. Jól éreztük magunkat a meghitt, szeretetteljes ünnepségen. Kedves és megható volt a találkozás, már a templomajtóban is. Amikor beléptem a templomba, elérzékenyültem. A látvány, a találkozás öröme, az 50 évvel ezelőtti társak felismerése. A feldíszített templom egyszerű és gyönyörű volt. Az 50 évvel ezelőtti fénykép kivetítésével azok is velünk voltak, akik már nem jöhettek, nem tudtak eljönni … A templomi szertartás pedig többször is könnyet csalt a szemünkbe. Az istentisztelet utáni szeretetvendégség, a finom ebéd, a jó hangulatú beszélgetések, a kedves szavak örök emlékként élnek bennünk. Sokáig fogunk még mesélni a családunknak erről a szép napról. Köszönjük, hogy részt vehettünk rajta. További jó egészséget és Isten áldását kérjük valamennyi résztvevőre.” – fogalmazta meg gondolatait Novák Jánosné Puskás Jolán Nyíregyházán élő jubiláns.

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” (Zsolt 100,1)
20 éves a Nyírbátori Bethlen Kata Nőszövetség

Felemelő alkalomra került sor Nyírbátorban 2013. április 28-án, vasárnap délután a református templomban, amikor hálaadó istentiszteleten megemlékeztünk arról, hogy 20 évvel ezelőtt alakult meg a gyülekezet nőszövetsége. 20 éve hűségesen és szeretettel szolgál Baráth Miklósné Sárika, mint nőszövetségi elnök, aki nyugdíjas pedagógus, a gyülekezet áldott emlékű kántorának, Baráth Miklósnak az özvegye. A hálaadó istentiszteleten az ő egyik unokája, Délceg Krisztina lelkipásztor szolgált építő igehirdetéssel, és gyülekezetünk énekkara is énekelt Tárnok Ferencné vezetésével. Az alkalmon Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere is részt vett, valamint a Nyírségi Egyházmegye Nőszövetségeinek egy-egy néhány tagú küldöttsége. Az istentisztelet utáni jubileumi ünnepséget Tárnok Ferenc lelkipásztor nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket, majd Baráth Miklósné bemutatta a meghívott vendégeket. Szécsi Andrásné egyházkerületi nőszövetségi titkár egy igen értékes előadást tartott „Örökösök és örökhagyók” címmel, melyben felsorakoztatta azokat az áldott életű örökhagyó asszonyokat, akik a Bibliában állnak előttünk követendő példákként, valamint magyar népünk és református egyházunk kiemelkedő nőalakjait; s végül feltette a kérdést, hogy mi, az örökösök vajon milyen örökséget hagyunk az utánunk jövő nemzedékek számára. Az előadást néhány rövid hozzászólás követte. Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli Egyházkerület nőszövetségi elnöke kedves köszöntést mondott, hangsúlyozva, hogy milyen építő, amikor a lelkipásztorok a nőszövetséggel összefogva egy akarattal tudnak a gyülekezet épülésére szolgálni. Balla Jánosné polgármester méltatta a gyülekezet nőszövetségének 20 éves szolgálatát, a nőszövetségi elnök munkáját, és ajándékkal is kedveskedett. Gyülekezetünk énekkara szép énekléssel köszöntötte a jubiláns elnököt és a nőszövetség tagjait. A meghívott vendégek részére is ajándékok és virágcsokrok átadására került sor, amiben a tavaly szeptemberben indult Nyírbátori Református Általános Iskola néhány tanulója örömmel segített Nagy Zsuzsanna Eszter exmisszus-hitoktató irányításával. A jubileumi ünnepség szeretetvendégséggel zárult, melyen örömmel és szeretettel szolgáltak a Bethlen Kata Nőszövetség tagjai, úgy, mint mindig, amikor erre számtalan alkalom volt az elmúlt húsz év alatt. Isten gazdag áldása legyen a meghívott kedves vendégeink, és gyülekezetünk szorgos asszonytestvérei életén és szolgálatain. Istennek pedig legyen hála megtartó kegyelmes szeretetéért, és egyedül Övé legyen mindenért a dicsőség!
Nyírbátor, 2013 májusa
Tárnok Ferencné
lelkipásztor

Házassági évfordulósok vasárnapja

Immár harmadik alkalommal tarthattuk meg a kállósemjéni gyülekezetben a házassági évfordulósok vasárnapját. Az anyakönyv segítségével kigyűjtöttük a kerek (10, 15, 20, 25… 55) évfordulósok nevét. Utána jártunk a nem helyben lakók címének, egyéb elérhetőségének. Kiküldtük a meghívókat és vártuk a visszajelzéseket. Összesen 24 pár kapott meghívást erre az istentiszteletre. 12 pár fogadta el a meghívásunkat, néhányan visszajeleztek, hogy családi elfoglaltság vagy távolság miatt nem tudnak részt venni rajta.
Hálát adtunk az Istennek a meglévő, működő házasságukért! Azért a türelemért, erőért és szeretetért, amit meríthettek a házastársak az Úr kimeríthetetlen forrásából.
A párok az úrasztalánál egy-egy megerősítő áldásban részesültek egymás kezét megfogva. Majd a gyülekezet gondnoka köszöntötte őket néhány szóval és egy szál virággal. Végül a 134. dicséret utolsó versével: Megáldjon téged az Isten… köszöntöttük az ünnepelteket.
Külön ajándék volt ezen az évfordulós alkalmon, hogy 3-3 olyan pár is volt, ahol szülők és gyermekeik együtt adhattak hálát házasságukért.
Adja Isten, hogy minél többen kapjanak megerősítést megkötött házastársi szövetségükben és kérjék a megújulást azok, akiknél ez megromlott vagy egyszerűen meggyengült!
Sipos Brigitta
lelkész
Egyik évfordulós résztvevő írása:
2013. június 2-án tartotta a református egyház ezt a megemlékező szép ünnepet. Erre az ünnepre a Lelkésznő egy kedves meghívót küldött az évfordulós párok részére. A meghívott házaspárok 10-től 55. éves házassági évfordulót ünnepeltek.
Abban a felemelő megtiszteltetésben volt részem a férjemmel, hogy a 30. házassági évfordulónkat ünnepelhettük gyermekeim és testvéreim körében. Külön nagy öröm az, hogy szüleim az 55. évfordulójukkal, együtt kérhettük Isten áldását további életünkre. Ezt a megtisztelő érzést más házaspárok is átélhették családi körben, ugyanis ott is együtt ünnepelhetett szülő és gyerek házassági évfordulóikat.
Hálával és köszönettel tartozunk a lelkésznőnek és a gyülekezetnek, áldást kaptunk, akik ott lehettünk.
Megköszönjük a gondnok úr jókívánságait, amit a párok szívesen fogadtak egy szál fehér rózsa kíséretében.
Köszönjük mindenkinek a szívhez szóló jókívánságokat és reméljük ezt az örömteljes jó érzést még sokan mások is átélhetik!
" Ó maradj hűségeddel Mivelünk, szent Isten,
Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig a hitben."
Jávor Istvánné

A Nagykálló Református Egyházközség hittanosai élményekben gazdag napokat töltöttek 2013. május 31. és június 2. között a berekfürdői Megbékélés Házában.

Új csúcsdíszek az újfehértói református templom tornyán
Ünnepi, szabadtéri hálaadó istentiszteletre gyűlt össze június 12-én az újfehértói református gyülekezet, iskolájának diákjaival és kicsi óvodásokkal együtt a református templom tornya alatt. Hálát adni az elkészült és a torony csúcsára felkerülő új toronydíszekért.
A toronydíszeket ez év március közepén a térségünk felett tomboló vihar megdöntötte, majd letörte, amelyek lezuhanva összetörtek.
Hosszas elkészítő munka után Ócsai Sándor ráckevei mester ajánlatát elfogadva készült el az új csillag, az új gömb, a tartószerkezet, a régi, de felújított kakas megtartásával.
A daruval történő felhelyezést megelőzően a 118. zsoltár olvasására, igemagyarázatra, imádságra csendesedett el az érdeklődő gyülekezet. Meghallgatva a jelképek bibliai jelentéséről szóló rövid igehirdetést, az utókor számára a gömbben dokumentumok lettek elhelyezve, majd énekszóval kísértük útjára a mesterrel együtt felemelkedő díszeket.
A látványos, igen örömteli, történelmi pillanatnak hálás tekintetek voltak tanúi. Hálásak vagyunk, hogy a település legmagasabb pontján az a csillag lehet, amely jelképesen rámutat arra a betlehemi csillagra, amely a bölcseket, nemcsak Jeruzsálembe, majd Betlehembe, hanem egyenesen Krisztushoz vezette. Hadd hordozza a mi templomunk csillaga is a Krisztushoz való vezetés szép értelmét. Az a csillag, amelyet nem lehet nem észrevenni.
Égre mutató jelként hirdesse Megváltónk fényét, aki azt mondta magáról „Én vagyok a világ világossága!”.
Soli Deo Glória
Baracsi István ref. lelkipásztor

Családi Nap Nyírtéten
Az elmúlt vasárnap Isten kegyelméből családi napot tartottunk Nyírtéten. A hálaadó napon gyülekeztünk énekkara a Roxan Band kíséretével egyházi énekeket dolgozott fel és adott elő Isten dicsőségére.
A koncert után minden jelenlévőt megvendégeltünk egy tányér finom babgulyással.

Papp Krisztián lelkipásztor

 
Nyírjákói Családi Nap

Pünkösd Hétfőn Nyírjákóra hívogatott a harangszó minden ramocsaházai, nyírkércsi és helybeli testvért, hogy együtt adjanak hálát az Úrtól küldött Szentlélekért és Egyházunkért. A nap közös zenés istentisztelettel kezdődött, amelyen “mitől jó egy gyülekezet?” kérdésre kerestük a választ. E témakörben az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvhöz kapcsolódva 5 rövid előadás hangzott el a három községben szolgáló lelkipásztoroktól és a pünkösdi legátustól. Az öt előadás a családról, a rendtartásról, a Szentlélekről, az engedelmességről és a testvéri közösségről szólt. A templomi alkalom után a 220 fős gyülekezet hét csoportra bontva közös feladatokat teljesített a haranglábnál, a parókia udvarán, a falu főterén, az óvoda játszóterén és végül az általános iskola udvarán. Öt feladatot teljesítve kellett összegyűjteni az állomásokon azokat a lángnyelveket, amelyekből a csoportok végül egy hatalmas “tüzet raktak” az iskola ebédlőjében elhelyezett táblán. A lelki táplálék után a testi táplálékról a nyírjákói gyülekezet tagjai gondoskodtak, és együtt fogyasztottuk el a finom ebédet. A nap kiértékelése után a megtapasztalt testvéri közösség örömében feltöltekezve búcsúztunk egymástól. Ezúton is köszönjük a sok fáradságot és segítséget minden kedves testvérünknek és Istenünk áldásait, hogy e napon együtt ünnepelhettünk.
Csonka Tibor lelkipásztor
 

EVANGÉLIZÁCÓ
PETNEHÁZA-LASKOD  
 
2013. május 27-30 között evangélizáció volt Laskodon és Petneházán. A négy estén Jónás könyvét vettük végig. Az evagelizációs hét címe: „Dönts, mert megteheted!” volt.
Hétfő: Dönts - de ettől jobban - Jónás 1,1-10.
Kedd: Dönts - mert egy jó döntés sokat ér - Jónás 1,10-2,10.
Szerda: Dönts - még ha nehéz is - Jónás 3.
Csütörtök: Dönts - mert Isten már döntött - Jónás 4.
Isten Igéjét Nagy József nyírpazonyi lelkipásztor hirdette. Az istentiszteleteken a gyülekezetek énekkara és ifjúsága énekkel szolgált és a versek hallgatása által is elmélyedhettünk Isten csodálatos dolgaiban.
A hét két fő éneke a következő volt:

Jézus, téged kereslek
1. Jézus, téged kereslek,
békességre vágyva.
Űzött, hajszolt életem
látod, milyen árva!
Engedj közel magadhoz,
szólj hozzám szelíden,
Igéd áldott vígasza
csöndesítse szívem!
2. Jézus, téged kereslek,
mikor bűnöm éget.
Meddő gyötrődésemnek
csak te vethetsz véget.
Oldozzál fel igéddel,
mikor szívem vádol,
Ments ki bocsánatoddal
ördög hatalmából!
3. Jézus, téged kereslek,
erőt, áldást kérve:
Felebarátaimnak
ne legyek terhére!
Tőled való örömöm
hadd ragyogjon másra:
Legyek minden embernek
gyámolító társa!
Mit használ keresztyénségem
(42. zsoltár dallamára)
1. Mit használ keresztyénségem,
Ha nem aszerint élek,
Ha nincs igaz kegyességem,
És vétkezni nem félek?
Ha az Úrnak ösvényét
Tudván, rontom törvényét,
S azt, aki meghalt érettem,
Csak szám áldja, s nem életem?
2. Mit használ nekem a jó hit,
Ha azt csak nyelvvel vallom,
De nem termem gyümölcseit,
Inkább a bűnt javallom?
Ha rajtam erőt vesznek
És rabszolgává tesznek
A megveszett indulatok,
Úgy, hogy velük nem bírhatok?
3. Segíts, Uram, hogy éltemet
Csak tenéked szenteljem,
S minden cselekedetemet
Kedved szerint rendeljem!
Nyújts erőt és értelmet,
Minden lelki sérelmet
Hogy gondosan elkerüljek,
S végre mennyben örvendezzek.

Nagykállói köszöntés
Máj. 26-án a gyülekezet és a család közösségében ünnepelte 100. születésnapját a nagykállói gyülekezet legidősebb tagja - özv. Busák Sándorné, szül. Borsy Borbála Rozália. 5 év házasság után maradt özvegyen 1946-ban 3 gyermekkel, akiket hitben, szeretetben nevelt fel. 2 fia gyülekezetünk presbitere. Rozika néni még ma is ellátja magát, kapál a virágoskertben, és László fia kocsival minden vasárnap elhozza a templomba. Köszöntésekkel, imádsággal emlékeztünk meg a jeles mérföldkőről és adtuk át a gyülekezet ajándékát a számára rendezett szeretetvendégségen. Isten éltesse sokáig Rozika nénit jó erőben, egészségben szerettei körében!


Horváth György, lelkipásztor

Részleges felújítás a kemecsei református templomon

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2012. októberében három millió forint támogatásban részesítette a Kemecsei Református Egyházközséget, temploma felújítása céljából. Eredeti terveink szerint egy nagyobb összegű támogatással a templom tetőzetének cseréjét irányoztuk elő, de így is fontos munkálatokat tudtunk elvégezni: A padlástér teljes szigetelését, az első és hátulsó kétszárnyú bejárati ajtó rekonstrukcióját, a torony lépcsőzetének teljes felújítását, a templom főbejárata előtti lépcső és tér felújítását, térkövezését, a templombelső villanyszerelési munkálatait, két új csillár felszerelésével, valamint a szükséges faljavításokat. A zord időjárás miatt kicsit késve tudtunk hozzákezdeni a munkákhoz, de határidőre végeztünk, s április 28-án, amikor megtartottuk a konfirmációt, helyi hagyomány szerint a konfirmáltak találkozójával és úrvacsoraosztással, a szép számmal megjelent gyülekezet ünnepi istentisztelet keretében vehette használatba a részlegeses felújított templomot. Köszönetet mondunk a Minisztériumnak a pályázati lehetőségért, az elvégzett munkáért pedig, amellyel az istentiszteletek, egyházi ünnepek külső feltételeinek minőségén javíthattuk, Istennek adunk hálát.

Presbitérium

Megjelent a "Nyírségi Református Egyházmegye
visszatekintése a 2012. évre" című kiadványa.
Kattintson a képre!>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló