Vakációs Gyermekhét Nyírteleken

 


Ebben az évben is megtartotta gyülekezetünk nyári vakációs gyermekhetét június 22-26. között. Hétfőtől péntekig, minden nap 9:00 és 14:30 óra között vártuk a gyermekeket. Ezen a héten Ruth könyvével ismerkedtünk meg, melyből a következőket ismertük fel: Isten vezetése elengedhetetlen mindennapi életünkben; fontos jellemvonás a kitartás és a hűség; Isten még a legreménytelenebb élethelyzetekben is képes reményteljes jövőt mutatni; Isten másokat is felhasznál arra, hogy életünket jobbá tegye.

Az első négy napon Ruth könyvének egy-egy fejezetét játszottuk el, és oldottunk meg ahhoz kapcsolódó játékos feladatokat. Az ötödik napon pedig arról volt szó, hogy az egész könyvben megjelenő isteni akarat egy hatalmas terv pici részlete, amely akarat Jézusra mutat. Minden nap készült valamilyen kézműves alkotás is, melyek nagy részét hazavihették a gyermekek. Készült többek között imakocka, amivel otthon, a családdal együtt is lehet imádkozni; kalászdísz; dekupázs technikával, bibliai Igével díszített kő; tenyérlenyomatos családfa, mely Ruth családját ábrázolja. A hét elején külön ”Ruth füzetet” készítettek a gyermekek, amibe minden nap be lehetett ragasztani a naphoz kapcsolódó kifestőket, feladványokat, illetve a füzetben külön pontgyűjtő lapon pecséteket és matricákat lehetett gyűjteni. A pontverseny vasárnap ért véget, ahol minden résztvevő kapott valamilyen ajándékot.

A gyülekezet számára külön öröm volt, hogy a gyermekek Ruth története alapján egy jelenettel készültek a vasárnap délelőtti istentiszteletre. A jelenet szövege csaknem teljes egészében a bibliai szöveggel egyezett meg. A jeleneten kívül a gyermekek énekekkel és aranymondással is készültek. A gyerekhét és a Ruthról szóló jelenet jól illeszkedett a gyülekezet életébe, mivel június négy vasárnapján Ruth könyvének egy-egy fejezetét olvasta a gyülekezet, és az igehirdetés alapigéje is az aktuális fejezetből volt kiemelve. A gyermekekkel töltött hét vasárnapja egyúttal ennek a sorozatnak a végét is jelentette. A gyerekhét szolgálati lehetőség is volt a gyülekezet számára. Az előkészületekben és a lebonyolításban is több gyülekezeti tag vett részt. Öröm megtapasztalni, hogy vannak, akik felismerik: van mit meghálálni Istennek, így idejüket, erejüket szánják oda valamilyen szolgálati területen. Egy szülő teljes hetét odaszánva, reggeltől estig segítette a gyermekek között végzett munkát. Többek között a következő szolgálatokkal lehetett segíteni a hetet: imádság, hívogatás, kreatív feladatok lebonyolítása, ebéd készítése, mosogatás, gyermekek szállítása, pénzadomány.

Reménységgel tekintünk vissza erre a hétre, hogy a mi életünk is, akárcsak Ruth könyve szereplőinek élete, Valaki nagyobb tervének a része.

Szabó Pál és Szabóné Kovács Márta


Életünk nagy döntései


2015. június 15-19. között Berekfürdőn táborozott közel harminc fiatal az egyházmegyei táborhelyen. Gáva, Szabolcs, Tiszanagyfalu, Rakamaz és Nyírtelek fiataljai vettek részt a táborban, ahová a 13-20 éves korosztályt várták a szervező lelkipásztorok. A hét célja az volt, hogy megtapasztalják a fiatalok, milyen döntést hozott értük Isten. Erre a döntésre mindenkinek személyes, önkéntes válasza lehet, ami felszabadító erővel hathat életünkre.

A tábor során csak az ebéd várta készen a fiatalokat egy közeli étteremben. A reggelit és vacsorát közösen készítették el, mindig az aznapi szolgálatot vállalók. A délelőtt folyamán játékos feladatok, közös éneklések, imádság és a délelőtti beszélgetés felvezetése után kiscsoportos beszélgetésekre került sor. A beszélgetéseket a hétre készített füzet segítette, amiben az énekek mellett egy-egy bibliai szakasz volt található, a feldolgozást segítő kérdésekkel. Délután szabad program keretén belül közösségfejlesztő játékok kerültek elő, illetve a tábor lakói a helyi strandot is többször meglátogatták. Este az interaktív áhítatot követően lehetőség nyílt éjszakai túrára, közösségi beszélgetésekre. A záró estén tábortűz mellett hallhattak a fiatalok olyan személyes történeteket, amikben Isten mellett hoztak meg fontos döntéseket az idősebb résztvevők.

Több egymásnak ismerős középiskolás fedezte fel, hogy nem csak ő jár hitben az adott oktatási intézményben. Más települések fiataljai is ugyanúgy rendelkezhetnek azzal a többlettel, amit Isten tud adni.

 

Szabó Pál

 


Egyházmegyei Gitártáboros Találkozó

 


2015. május 30-án Nyírtelek várta a gitártáborban már részt vett, vagy oda készülő fiatalokat. Tiszanagyfaluból, Újfehértóról, Nyíregyházáról, Nyírpazonyról, Laskodról érkeztek a házigazda fiataljaihoz. A nap elcsendesedéssel kezdődött, amelyet Nagy József tartott. Ezt követően Andrássy Gergely és Bakó László lelkipásztorok vezetésével elevenítették fel a résztvevők a gitár és énektudásukat. Bár nem került minden kézbe gitár, azt mégis meg lehetett állapítani, hogy a táborban megszerzett tudás nem kopott el. Voltak, akik tettek is hozzá otthoni gyakorlással, míg mások a szinten tartást vélték fontosnak az elmúlt hónapokban.

A sok-sok közös éneklést követően játékra került sor. A jókedvű csapat pihenésképpen egy nosztalgikus-fényképes összeállítást tekintett meg. Nem csak a tavalyi, de az ezt megelőző táborok legjobb képeiből készült válogatás sok szép emléket idézett fel a fiatalokban. Ezt követően az egyházmegyei ifjúsági találkozóról készült videós beszámoló is bemutatásra került. A találkozó közös ebéddel ért véget.

Szabó Pál


Soli Deo Gloria


Augusztus utolsó vasárnapján délután ezekkel a szavakkal kezdte igehirdetési szolgálatát a  Gróf Dégenfeld Imre Református Általános Iskola fenntartója a Baktalórántházi Református Egyházközség lelkésze Dr. Kovács Kálmán: - Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

A prédikációban elmondta, hogy 67 évnyi kényszerszünet után a háláé kell, hogy legyen az első szó. Hálát adni Istennek, aki több mint két emberöltőn át fenntartotta a vágyat az emberi szívekben a keresztyén oktatás iránt Baktalórántházán. Nem érdemes belemerülni a sérelmek sorolásába, nem érdemes bűnbakot keresni, ami elmúlt, elmúlt. Isten irgalmazzon és bocsásson meg az ellenünk vétkezőknek. Egy a 16. században alapított protestáns iskola életében ez a próbatétel azt is jelentheti, hogya Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.” Lukács 22.31-32. Most eljött az idő, hogy ott folytassuk ahol abbahagytuk, bár ez az iskola minden porcikájában új mégis régi. Nem változott semmi mégis minden új. Új abban, hogy meri vállalni a múltat egy olyan világban, amelyikbe egykor beleénekelték, hogy „ a múltat végképp eltörölni…”. Amikor 1948 június 9-én elvették az iskolát tőlünk ez csak az első lépés volt, utána iparkodtak elvenni az emberek lába alól a földet és feje fölül az Istent is. Ezt a 67 évet nem lehet eltörölni, nem lehet meg nem történtté tenni. De egyet lehet tenni: - Tanulni belőle! Miszerint egy ezeréves alkotmányt nem lehet kidobni az ablakon és néhány hónap alatt fabrikálni egy másikat. Kétezer évnyi keresztyén érték nem fog eltűnni egyik pillanatról a másikra. Hiszen nem azért régi, mert elmúlt felette az idő, hanem azért mert túlélte az idő múlását és kiállta a próbát. Ezért is lett az iskola vezérigéje a 90. zsoltár 12. verse „ Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”

Az ünneplő gyülekezetet Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntötte, aki hangsúlyozta a keresztyén oktatás fontosságát és a keresztyén értékek megtartását, annak mindig időszerű megjelenítését, melynek legjobb műhelyei mindig is az egyházi iskolák voltak. Az Iskola névadójának életútját, Kissné Szűcs Marian Dégenfeld kutató idézte fel rövid előadásban. A Nyírségi Református Egyházmegye köszöntését Bodnár Máté egyházmegyei lelkészi tanácsos adta át, míg a járási hivatal részéről Dr. Kiss Béla hivatalvezető méltatta az eseményt.

Az óvodások búcsúztatóját Dócs Norbert Ófehértói lelkipásztor imádsága vezette fel és a Baktalórántházi Református Énekkar négyszólamú éneke kísérte, amikor könnyes búcsút vett szeretett óvónénijük Mónika néni és fogadta őket az Iskola igazgatója Magyarné Kertész Erzsébet. Az ünnepélyes fogadalomtételre négy pedagógus sorakozott fel: Magyarné Kertész Erzsébet Igazgatónő, Dr. Kovácsné Szakos Mária hittantanár, Bábáné Németh Mária osztályfőnök és Beliczáné Balogh Timea angol tanár. Ezt követően az iskola növendékei számára az egyházközség főgondnoka: Krasznavölgyi János és felesége Marika néni, átadták az iskola egyenruháját, melyben a kis elsősök büszkén feszítve mondták az eskü szövegét Én….. esküszöm a Szentháromság egy igaz és örök Istenre…..

Az Istentiszteletet követően átmentünk a Gróg Dégenfeld Imre Református Iskola Osztálytermébe ahol a felmenő rendszerben induló iskola elsősei kezdik a 2015/16-os nevelési évet. Otthon éreztem magamat. A szépen berendezett tanterem a lemenő nap fényében felvette a függöny lágy pasztel színét. A padok tetején a könyvek szépen elrendezve csalogatták a csöppségek tekintetét. Rend volt, szokatlanul nagy rend, de nem az a kínos ne nyúlj hozzá rend, hanem az a másik az a békítő, simogató, nyugalmat árasztó rend. Izgatott arcok figyelték a tanító néni minden mozdulatát, tudják, érzik nála van a titok kulcsa. A falon a számok a betűk életre kelnek majd mind az ő szavára. S én elkezdek reménykedni újra…..


Nyírbogáti gyermek és ifjúsági tábor


A berekfürdői táborozás július 13-17 között került megrendezésre. 20 gyermek és 6 felnőtt vett részt ebben a táborban.

Az idő hála Istennek kitűnő volt, így alkalmunk volt a szabadban is aktívan tevékenykedni: strandolni, az udvaron csapatépítő játékokban részt venni és versenyezni, valamint a reggeli tornák alkalmán felfrissülni és erőre kapni a nap feladataihoz. Természetesen a test edzése mellett a lélek ápolására is nagy hangsúly volt fektetve. A reggeli áhítatok és a délelőtti csoportfoglalkozások alkalmával mindig tanulhattunk valami újat Istenről. A délelőtti bibliaóra heti témája József és családja története volt, ahol számos olyan emberi tulajdonságokra hívták fel figyelmünket, amelyek nem kedvesek Isten előtt. Ilyen volt: a pökhendiség, az önzőség, az irigység, az ártó szándék és az árulkodás, valamint megtanulhattuk, hogy az Isten előtti alázat és az Istenben való hit a mélyből a magasba röpíthet. Ezt láthattuk József történetében, hogy lesz rabszolgából Egyiptom ura, hogy lesz a pökhendi Józsefből alázatos ember, és hogy lesz az addig szétesett családból egy összeforrt, harmonikus család.

Az ételek ebben az évben is bőségesek és finomak voltak, ennek köszönhetően maradt elég energiánk a késő esti programokhoz is.

Az esti vetélkedők mindig vidám hangulatban és nagy versenyszellemben zajlottak, hiszen a gondolkodtató feladatokhoz gyorsaságra és sokszor logikára volt szükség.

A hét során a felnőttek megtanultak gyermekként, felszabadultan játszani és a gyerekek egy-egy gondolkodtató feladat során meg tanultak felnőtt fejjel gondolkodni, valamint a strandolás során megtanulhatták azt, hogy egymásért ők is felelősséggel tartoznak.

A hét során, tábori mozin is részt vehettünk. A Polly Anna című filmet nézhettük meg, amely rendkívül tanulságos, érdekes és szórakoztató volt.

Azt gondolom, mindenki nevében mondhatom, hogy a táborban nem csak testileg, hanem lelkileg is feltöltődhettünk, épülhettünk, s a hét elején még szinte idegen emberekből rengeteg barátság születhetett. A társaság összekovácsolódott és reméljük, hogy jövőre újabb táborozókkal bővül ez a közösség.

A tábor megszervezését és lebonyolítását szeretném megköszönni mind a magam, mind a táborozók nevében a gyülekezetnek, valamint az egész héten helyt álló segítőknek. Köszönjük az utaztatásban a segítséget, valamint az itthonról kapott segítő és támogató kezeket. Hálát adunk Istennek, hogy megengedte azt, hogy épségben hazaérkezhettünk és azt, hogy egész héten jól érezhettük magunkat. (Szerencsi Zsuzsanna)


Egyházmegyei Gitártábor


 

Augusztus 2-a és 7-e között, hatodik alkalommal gyűltek össze a gitározni vágyó fiatalok, a berekfürdői egyházmegyei táborban. Idén 21 fiatal és lelkész vett részt ezen a már hagyományos mégis különleges héten. A Gitártábor nem egyszerűen arról szól, hogy megtanuljunk gitározni. Ma már inkább egy közösség, ahol lehetőség van ritkán látott barátokkal találkozni, együtt dicsérni az Urat és nagyokat nevetni.

Hogyan is néz ki egy nap a táborban? Reggel első dolgunk a reggeli torna, hogy utána mindenki lelkiismeret-furdalás nélkül ehesse meg a reggelijét. Ezt követően közös énekkel gyűlünk össze egy rövid reggeli áhítatra. Délelőttönként vannak az egyéni gitárórák, ahol mindenki a már elért tudásszintjének megfelelően pallérozódhat a hangszeres játék gyakorlatában és elméletében. Egészen ebédig zengnek a húrok. Ebéd után gyakorlási idő van, hogy az asztalnál megpihent ujjbegyeket újra hadrendbe állíthassuk. Délután vár a strand, egészen vacsoráig. Vacsora után esti áhítatra gyűlünk. Változatosan töltjük el az estéket. Filmklub, játékos vetélkedő, éjszakai túra és a már hagyománnyá vált Ki mit tud? biztosítja a mindennapi élményadagot.

Ha szeretnél megtanulni gitározni, vagy már tudsz, és szívesen adnád át a tudásodat. Jó lenne, ha nem mindig csak az orgona szólna a gyülekezetben? Jövőre téged is vár a 7. Egyházmegyei Gitártábor!


Vakációs Gyermek-Bibliahét Újfehértón


 

2015.július 27-augusztus 2. között immáron 7. alkalommal került megrendezésre a Vakációs Gyermek-Bibliahét Újfehértón, a református egyházközség szervezésében.

Ezen a héten Jézus nyomában járva ismerkedhettek a gyerekek Isten igéjével. Hagyományainkhoz híven táborunk délután 2-kor templomi gyülekezővel indult, negyed 6-ig lehettünk együtt.

A lelkipásztorok az Isten házában először előkészítették az aznapi bibliai történetet, majd gitárkísérettel evangéliumi énekeket tanultunk. Nemsokára minden gyerek és segítő ruhájára felkerült a tábor jelképe: egy színes jelvény. Ez a jelvény a keresztjét vivő Jézust ábrázolta, amint hozzá egy gyerek csatlakozott. Ez a kép hűen tükrözte a hét mondanivalóját: Jézus szolgálatra hív minket és a gyerekeket is.

A témának megfelelően a templomban a korabeli Izráel óriási térképe szolgált háttérül, hogy a bibliai történetek kapcsán képzeletben bebarangolhassuk a szentföldi helyszíneket. A kivetítőn többször megjelent a Jézus korabeli helyszínek mai képe, ami még jobban segítette, hogy elképzeljük, hol is járt Jézus annak idején.

A közös kezdés után az óvódások és a kisiskolások a szolgálattevő gyermekmunkások vezetésével külön termekbe vonultak, hogy a saját nyelvükön, korosztályuknak megfelelő módon hallhassák és láthassák az aznapi bibliai történetet.

A nagyobb diákokat a lelkipásztorok vezették be a történetek rejtelmeibe. Idén két debreceni teológushallgató is segítette a témák elmélyítését.

A héten terítékre került Jézus templomi bemutatása, megkeresztelése, a kánai menyegző története, a bethesdai béna meggyógyítása és Jézusnak a samáriai asszonnyal való találkozása. A történetmondást a gyerekek nagyon élvezték: képekkel, bábokkal illusztrálva, levetítve, zenei aláfestéssel, figyelemfelkeltő rávezetéssel, olykor korhű ruhába öltözve elevenedtek meg előttük az események. A lelkipásztorok, igyekezve a fiatalok fejével gondolkodni, játékos formában dolgozták fel az aznapi történetet.

Mind a nagyoknál, mind a kicsiknél komoly beszélgetések zajlottak az isteni ígéretek beteljesüléséről, Jézus Istenségéről, csodatévő hatalmáról, bajokon átsegítő erejéről és a Vele való találkozás életet átformáló hatásáról.

Mi, tanítók is megtapasztaltuk, hogy a gyermekek mennyire vágyakoznak arra, hogy olyan hiteles, szeretetet sugárzó, mindenkihez lehajoló, követhető példát állítsanak eléjük, mint Jézus.

 

Az elmélyítést játékok, feladatok megoldása és barkácsmunkák elkészítése segítette. Természetesen nem maradhattak el a labdajátékok és az ügyességi sorversenyek sem!

A finom uzsonna után minden nap a templomban fejeződött be az alkalom, ahol ismét vidám énekszóval dicsérhettük az Urat, s kérdésekre válaszolva lehetett bebizonyítani, hogy ki mit tanult meg aznap Isten igéjéből.

Pénteken Jézus csodáiról néztünk meg egy kisfilmet, majd a csoportkép elkészítése után a tábortűz köré gyűlve zárult a nap.

Szombaton a játéké volt a főszerep: ugrálóvárak álltak a gyerekek rendelkezésére. Emellett
„csihuhuval” bejárhattuk Újfehértót, hogy engedve a héten tanultaknak, megmutassuk magunkat a város lakóinak, s hangos énekszóval vallást tegyünk feltámadt és élő Urunkról.

A vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet is ízelítőt kaphatott a héten folyó munkáról: az óvódások énekszóval és aranymondásokkal, a kisiskolások bibliai igazságokat kifejező mondókákkal, énekkel és tánccal, a nagyok pedig a kánai menyegzőt felelevenítő drámajátékkal szolgáltak.

Baracsi István református lelkész a drámások előadásához kapcsolódva a borrá változtatott víz történetéről beszélt, s hangsúlyozta, hogy Jézus ma is részt akar venni örömeinkben és fájdalmainkban egyaránt. A legnagyobb csoda pedig, amit ma tehet, hogy hiányokkal küzdő, üres életünket meg tudja tölteni értékes tartalommal, hatalmával át tud formálni bennünket.

Tiszteletes úr felhívta a figyelmet arra, hogy ez a református tábor nem csak a reformátusoké, hanem más felekezetű gyerekeket is szeretettel fogadunk. A cél pedig messzemenően nem az, hogy őket reformátusokká tegyük, hanem hogy az érdeklődőket Jézushoz vezessük.

Mai csodákról is szó esett: íme, a gyerekek hozzák be szüleiket az Isten házába!

A hét során 120-130 gyerekkel találkoztunk. Reméljük, hogy az elvetett magok év közben tovább növekednek, s a résztvevők cselekedeteikkel és szavaikkal is meg fogják mutatni, hogy nemcsak a nyári táborban, de a szürke, sokszor nehézségekkel teli hétköznapokban is Jézus nyomában, az Ő szerető példáját követve tudnak járni.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik imáikkal, adományaikkal a héten  tanúsított buzgóságukkal, szolgálatukkal hozzájárultak a hét sikeres lebonyolításához, tudván azt, hogy az Úr ügyére áldozott idő, pénz és energia sokszorosan megtérül!

Isten áldását kívánjuk az életükre, s a résztvevő segítőknek és gyerekeknek ezt üzenjük:

Jövőre reménység szerint találkozzunk újra a Bibliatáborban!

Karsainé Incze Gizella hittanoktató


„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” Zsoltárok 34,8.

Beszámoló a nyírvasvári Gyermek Bibliai Hétről


Isten kegyelméből már hosszú évek óta idén is a Vasvári Pál Általános Iskolában tarthattuk meg a Gyermek Bibliai Hetet 2015. július 27-31-ig, hétfőtől péntekig, amelyen Jefte, Ruth, Sámuel, az adós szolga és Máté elhívásának történetét vettük a gyermekekkel.

Aranymondásokat és énekeket tanultunk, kézimunkás foglalkozások voltak a napi Bibliai történethez kapcsolódóan, valamint minden nap meghallgattuk William Carey indiai misszionárius élettörténetének egy-egy részét.

A gyermekek pontokat kaptak jelenlétért, aranymondás felmondásáért, éneklésért, a napi történetekhez kapcsolódó otthoni rajz készítéséért, Biblia és barát hozásáért, és az utolsó nap jutalmat kaptak három csoportban (arany-, ezüst- és bronzérmesek).

A héten 60 gyermek vett részt, az ellátásukban és a foglalkozásokon gyülekezeti tagok, holland önkéntes munkatársak, pedagógusok és helyi fiatalok segítettek, összesen 25-en. Megemlékeztünk a héten az elmúlt tanévben elhunyt Kalenyák Mihályné presbiter, pedagógus és hitoktató testvérünkről, aki a kezdetektől fogva egyik fő segítőnk volt a szervezésben és a szolgálatban, és aki a Bibliai Héten tanultakat mindig felhasználta a tanévek során az óráin. Gyermekei és unokái idén is részt vettek a héten, habár távol laknak. Egyik gyülekezeti tagunk szívében eldőlt – aki szintén pedagógus az általános iskolában –, hogy szeretne a lelki testvére és pedagógustársa, Erzsike néni helyére állni, amit nagy szorgalommal véghez is vitt.

Isten iránti hálaadással fogadtuk a támogatásokat, a Nyírségi Református Egyházmegye, a Polgármesteri Hivatal, gyülekezeti tagok, pedagógusok és szülők természetbeni és pénzbeli adományokkal, süteménykészítéssel és egyéb önkéntes szolgálatokkal járultak hozzá a Gyermek Bibliai Héthez.

Istené legyen mindenért a dicsőség!

Tárnok Ferencné lelkipásztor


Bibliahét Nyírmeggyesen


Istennek legyen hála a Bibliahétért!

A Vasárnapi Iskolai Szövetség „A te Megváltód!” című programja alapján mondtuk el a gyermekeknek a megváltás csodáját: karácsony – nagypéntek – húsvét – áldozócsütörtök történetein keresztül. A történeteket totó segítségével is elmélyítettek, valamint munkafüzetet készítettünk minden leckéhez, amit másnapra kitöltve hoztak vissza a gyerekek.

Sokat énekeltünk és játszottunk, nagyon szép munkákat készítettek a gyerekek a foglalkoztatókon: kitűzőt, kereszt fonalképet, színezőt két haranggal, s szalvétatartót. - Sokat játszottunk. Volt: csillaggyűjtés, íjászkodás, sorverseny és adj király katonát is. Nagy sláger volt a régi, öreg góré játszóházzá való átalakítása és a trambulinozás is! - Ízletes ebédet és uzsonnát fogyasztottunk el minden nap, amit a gyülekezet asszony tagjai készítettek el.

77 gyerek ( bölcsis, óvodás + 1 és 2. o. 36 fő valamint 3 – 8 o. 41 fő ) vett részt az alkalmakon két csoportban.

Csütörtökön Szülők Estéjén voltunk együtt, amikor a lelki tartalom ( Max Lucado: Az enyém vagy! Pancsinello története ) mellett szalonna és virsli sütésre, grillezésre, focizásra, játékra, beszélgetésre, ismerkedésre is jutott bőven idő.

Szombaton kerékpárral és kocsikkal indultunk Nyírkátára egy tábori tanyára, ahol kemencében sült a kenyérlángos, a fakanalat „felöltöztettünk” gumidekorból kivágott virág, állat, gyümölcs alakzatokkal. Itt is sokat játszottunk, a kánikulában vízibombázott a fiú és a lány csapat, amikor is nemcsak szem, hanem a ruha sem maradt szárazon. Volt lehetőség számháborúzásra, csocsózásra, tollasozásra is.

Vasárnap a gyülekezet előtt számoltak be a gyerekek énekekkel, imádsággal, történetekkel. – Istentisztelet után a gyülekezeti házban a héten összegyűjtött pontok alapján ( jelenlét, aranymondás – ének – imádság felmondása, munkafüzet kitöltése, rajz ) mindenki választhatott keresztyén könyvet, játékot és édességet.

Hálásak vagyunk Istennek, aki 35 felnőtt segítőt, indított arra, hogy odaszánással és hűséggel szolgáljanak az előkészületekben, a konyhában, s a gyermekek között a foglalkozásokon, valamint a szülők estéjén csütörtökön és szombaton a családi napon, vasárnap a program záró istentiszteletén, és az elpakolásban.

Istennek legyen hála, hogy a gyülekezet teljesen magáénak érezte ezt a Bibliahetet úgy is, hogy rengeteg természetbeni adományt, nagyon sok süteményt és pénz felajánlást is elhozott. Az óvodának székeket és kispadokat, az Önkormányzatnak pedig a zöldségféle adományt köszönjük szépen!

A kiállítási tablókon ízelítőt lehet kapni a héten történtekről, valamint a facebookon NYÍRMEGGYESI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG oldalon.

Istennek legyen hála a Bibliahétért!

Pótor László lelkipásztor


Vakációs hittanos gyermeknapok Kislétán


A Kislétai Református Egyház 2015 június 30-án és július elsején 2 napos vakációs gyermeknapot szervezett. Ez a program egy új dolog volt mind a falu és mind az egyház életében, hiszen azelőtt még nem került ilyen alkalomra sor.

 

A program reggel kilenckor kezdődött és ebéddel fejeződött be 13-14 óra körül. Reggel a templomban kezdett a kis csapat regisztrációval, ének tanulással,  és imádsággal. Azután az Idősek Otthonának ebédlőjében hallgathattunk meg egy bibliai történetet. Első délelőtt Jézus megkeresztelésének történetét ismerhettük meg. Második délelőtt pedig Bethesda taváról hallhattunk, ahol egy már 38 éve gyógyulásra váró beteget gyógyított meg Jézus.

A történet mondás után párhuzamosan különböző dolgok közül választhattunk. Közösen csinálhattunk az adott történetről makettet, fűzhettünk gyöngyöt, rajzolhattunk, kint a szabadban játszhattunk, illetve a második nap íjazhattunk is. Ezután pedig egy finom ebéd várt minket. Azt hiszem mindenkinek a nevében elmondhatom, hogy nem csak sokat játszottunk hanem sokat is tanulhattunk a bibliai történetekből.

Jó volt megtapasztalni, hogy együtt lehettünk, imádkozhattunk, nevethettünk és figyelhettünk Isten szavára. Hálát adhatunk Istennek ezért a két szép délelőttért.

A szervezést pedig szeretnénk megköszönni Tiszteletes Asszonynak (Szerencsi Imrénének). Végül, de nem utolsó sorban pedig a segítőknek is köszönettel tartozunk, amiért ott voltak, segítettek nekünk és vigyáztak ránk. Várjuk és reméljük, hogy lesz jövőre is ilyen alkalom.

Szerencsi Julianna


Vakációs Gyerekhét Kállósemjénben


Kedves meghívást kaptam Sipos Brigitta lelkésztől, aki a Máriapócsi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában is hitoktató, hogy látogassam meg Kállósemjénben a Vakációs Gyerekhetet, melyet ezen a nyáron is megszerveztek 2015. június 22-től 26-ig, a református templomban és a parókia udvarán.

A lelkipásztor elmondta, hogy ez a gyerekhét szokványos a Nyírségi Református Egyházmegyében. A Titus Hitéleti Alapítvány Jézus nyomában nyári gyermekanyagát, igényeikhez képest alakították a segítőkkel; Molnár Ferencnével, Vinklerné Győri Mariannal, Séráné Páll Ildikóval, Szolnoki Mariannal, Andrejkó Irénnel és Gyulainé Kereskényi Évával.

A hét folyamán képzeletben elutaztak Izráelbe. Ott Jeruzsálembe, Kánába és Samáriába vezetett az útjuk. Részt vettek menyegzőn, keresztelőn. Tanúi lehettek nagy beszélgetéseknek és csodáknak. Énekeltek, játszottak, barkácsoltak. Pénteken a bazárban vásárolhatták le összegyűjtött pontjaikat. Vasárnap pedig a gyülekezetüket megörvendeztetve beszámoltak a héten tanultakról.

Látogatásom alatt én is tapasztaltam milyen jól átgondolt, egymásra épülő, színes programokkal készültek a gyerekeknek. Akik nagyon jól érezték magukat, pedig óvodástól a leendő középiskolás korosztályig együtt voltak egy héten keresztül.

2015. július 3.

Palóczy Timea


„Én és az én házam az Úrnak szolgálunk”

- Családi nap az újfehértói református gyülekezetben -


2015. június 27-én, szombaton, első alkalommal került megrendezésre az újfehértói Fedeles Lovarda területén a református egyház által megszervezett és lebonyolított családi nap.

Tavaly gyülekezetünkből többen részt vettünk a szabolcsi egyházmegyei családi napon, s az ott átélt pozitív élmények adták az ötletet: mi lenne, ha mi is rendeznénk egy ilyen vidám napot, ami alkalma lehetne a gyülekezetei tagok – kicsik és nagyok, fiatalok és idősek – találkozásának s épülésének felszabadult, kötetlen formában?

Az alkalom megtartását a Nőszövetség kezdeményezte, és nagy öröm volt számunkra, hogy a presbitérium és a gyülekezet is e nemes ügy mellé állt. Menet közben jöttünk rá, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket: az előkészületek roppant körültekintést, bölcsességet, tettrekészséget, erőt és hitet igényeltek. Tudjuk és érezzük, hogy munkáinkon az Úr áldása volt, mert minden segítő megtalálta azt a területet, ahol kivehette a részét a teendőkből, annak érdekében, hogy ez a nap minél sikeresebb legyen.

Megbeszélések és imádságok sorozata után elindultak az előkészítő munkálatok: a helyszín biztosítása, a program összeállítása, a szolgálattevők felkérése, meghívók, plakátok tervezése, támogatók keresése stb. Se szeri, se száma annak a sokféle teendőnek, amit példás összefogással a gyülekezet aktív magja megvalósított, mire elérkezett a várva várt nap.

Isten kegyelméből sok borús, esős és hűvös idő után június 27-én ragyogó napsütésre virradtunk. Reggel 6 órakor beindult az élet a Lovardában: megkezdődött a pavilonok felállítása, s bizony a kemencénél sütkérező asszonytestvérek is ott sürögtek-forogtak már, hogy a dagasztás munkálatait elvégezzék. 8 órától folyamatosan regisztráltak az érkező vendégek. Az alkalom 9 órakor kezdődött ifjúsági énekek tanulásával. Ezután a gyülekezet lelkipásztora, Baracsi István szolgált a kezdő áhítaton: „Én és az én házam az Úrnak szolgálunk” – hangzott az ismert, de nagyon komoly ige Józsué könyvéből. A nagytiszteletű úr a jelenlévőknek szegezte a kérdést: ti kinek szolgáltok? Felsorolta a modern bálványokat – a káros szenvedélyektől kezdve a pénzen, a babonákon és a modern társadalom vívmányain, divatjelenségein át egészen az önimádatig -, s felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek le kell tennie a voksát valahová. Az üzenetet szívünkbe zárhattuk: jó lenne, ha hitelesen ki tudnánk mondani Józsuéval együtt, hogy mi és a házunk népe is csak és kizárólag az Urat szolgáljuk. Az áhítat után Nagy Sándor polgármester úr köszöntő szavai hangzottak el, aki örömmel köszöntötte a református egyház kezdeményezését, és napunkat beillesztette a színvonalas városi események sorába. Ezalatt a színpadon kívül is felpezsdült az élet: körös körül tűz gyúlt a bográcsok és üstök alatt, s nemsokára ínycsiklandozó illatok töltötték be a levegőt – megkezdődött a főzőverseny. A gyerekek birtokba vethették az óriás ugrálóvárakat – főként a száját nyitogató nagy bálna volt a sláger. Mindemellett lehetett szumózni, lovagolni, kisvonatozni és cserkészkedni. Azok a felnőttek, akik végig járták a „Bibliai sétát”, a keresztyén párválasztás, házasság és gyermeknevelés kérdéskörében tájékozódhattak. Az Ádámot és Évát, valamint Jónást és a cetet ábrázoló fotófalak mögé beállva mindenki készíthetett egy-egy tréfás fotót, hogy a nap emlékét megörökítse. A gyülekezeti családfa ágai is szépen megteltek a levelekre írt családok nevével. Keresztyén kiadványok és igés ajándéktárgyak vásárlására is volt lehetőség.

A színpadon és környékén színes programok váltották egymást a különböző korosztályok örömére. Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda növendékei vidám műsorszámokkal kedveskedtek a nézőknek. A Mákvirág színjátszókör „A költői verseny” című jelenetet adta elő Lázár Ervin közkedvelt meseregényéből. Az óvodások keresztyén mutogatós énekekkel tettek bizonyságot nyiladozó hitükről. Az iskola 2., 3. és 7. osztályos tanulói fergeteges táncaikkal és koreográfiákkal varázsolták el a közönséget: karneváli hangulatot teremtettek, zumba táncot jártak, valamint megelevenítettek egy focicsapatot s azok szurkolótáborát.

Nagyon kedves és elgondolkodtató volt a Debrecen-Árpád téri Református Gyülekezet evangéliumi bábcsoportjának előadása a szeretetre vágyó sündisznócskáról. A darab a Jézus által megvalósított, feltétel nélküli szeretetet mutatta be.

A mozgásnak is fontos szerep jutott: a generációk az apa-fiú focimeccsen mérhették össze az erejüket. Bár az apukák győztek egyetlen góllal, de a legügyesebb játékos címet a legkisebb fiúcska nyerte el. A mérkőzés szünetében a helyi Pillangó mazsorett csoport biztatta a lelkes focistákat és szurkolóikat.

Az ebédszünetben mindenki kedvére válogathatott a főzőverseny résztvevőinek ételeiből: volt slambuc, lecsó, Jókai bableves, babgulyás, chilis bab, de nagy sikere volt a fánknak, a tejbegríznek, a csőrögének, a lepcsánkának és a kenyérlángosnak is. Három tagú zsűri jutalmazta az ügyes szakácsokat faragott tányérokkal, s a bableves elkészítői első díjként egy kovácsoltvas bográcsállványt is nyertek.

Ebéd után zajlott le a családi vetélkedő, ahol a csapatokat szülő-gyerek párok alkották. Ők tréfás ügyességi feladatokban mutathatták meg rátermettségüket. Dicséret a vállalkozó kedvű apukáknak és anyukáknak, akik még a zsákban futástól sem riadtak vissza, csakhogy gyermekeik arcára mosolyt csaljanak, s velük együtt játszhassanak!

A vetélkedő fáradalmait egy nagyon hasznos előadáson lehetett kipihenni: a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai, Mózes Áron és felesége, Zsuzsi már második alkalommal jöttek el Debrecenből gyülekezetünk meghívására, s most „A gyermeknevelés üröm vagy öröm?” címmel tartották meg bizonyságtételüket. Sokat tanulhattunk az elmondottakból: a gyermek Isten ajándéka, Neki kell elszámolnunk vele, csak időlegesen kaptuk meg gyermekeinket. Az előadók felhívták a figyelmet a fegyelmezés és a büntetés közötti különbségekre, s arra, hogy szülőként indulatból sohase cselekedjünk. Kulcskérdésként merült fel a kamaszkori viselkedés kezelése. Az előadók saját tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal, ezek a gyakorlati tanácsok igazán hasznosnak bizonyultak. Gyermekeink eközben gyöngyöt fűztek, lemosható tetoválásokkal ékesítették magukat, bibliai színezőkkel foglalkozhattak, s emellett még csinos frizurák is készültek.

Este Pintér Béla koncertre gyűltünk össze. Gyülekezetünk kicsinyei és nagyjai közül sokan ismerik Pintér Bélát, hiszen gyermek-istentiszteleteken és hittanórákon rendszeresen hallhatták dalait. Ő sem először vett részt gyülekezeti alkalmunkon. Énekeinek mondanivalója biblikus, dallama, ritmusa, nyelvezete pedig a fiatalság számára is megragadó. Pintér Béla hitelességével, egyszerűségével és kedves humorával most is jó hangulatot teremtett. Csodálatos volt a szabad ég alatt, szép természeti környezetben együtt dicsérni az Urat, hiszen az előadó – szokásához híven – a közönséget is igyekezett bevonni, aktivizálni. A felhangzó dalok nyomán valami áhítatos nyugalom, igazi isteni békesség áradt szét. Felemelő érzés volt mindennek részese lenni, elgondolkodni olyan komoly kérdésekről, mint a megbocsátás fontossága, az Isten mérhetetlen szeretete, Jézus értünk hozott áldozata vagy az új szív szükségessége. A gyermek-istentiszteletekre járó gyerekek egy kis lelkes csoportja két koreográfiával is készült, amit Pintér Bélával együtt adtak elő. A koncert egy személyes vallomással zárult, amiből mindnyájan rádöbbentünk, hogy nagy szükségünk van az Istenre.

A közel 600 résztvevőt számláló eseményt Baracsi István lelkipásztor zárta le, aki abban a reményben köszönt el a hallgatóságtól, hogy otthon – azaz imaházunkban és templomunkban – találkozhatunk újra egymással.

A rendezvény megszervezésében és lebonyolításában Bakó Éva segédlelkész és férje, Bakó László beosztott lelkész oroszlánrészt vállalt magára. Nemsokára ikrekkel gyarapodó kis családjukra Isten gazdag áldását kívánjuk!

Hálás szívvel köszönjük a sok felajánlást: a Fedeles Lovarda rendelkezésünkre bocsátásában Kocsis János közbenjárásást, a pavilonokat, a sörpadokat, a hűtött palackos és ballonos ásványvizeket, a főzőverseny résztvevőinek a személyes áldozatvállalását, az ajándéktárgyakat és a sok időt és energiát, mit sokan a családi nap szervezésére fordítottak!

Az Úr áldását kívánjuk a segítők és családjaik egész életére!

Mindenért pedig egyedül Istené a dicsőség!

Abban a reményben tértünk meg a családi nap után hajlékainkba, hogy gyülekezeti életünk egy újabb színfolttal gazdagodott, s talán ezentúl hagyománnyá válhat nálunk is a családi nap megrendezésre.

Karsainé Incze Gizella

nőszövetségi tag


Vakációs Bibliahét Nyírpazonyban


Idén nyáron, mindjárt az iskolai szünet első hetében újra megrendezésre került a Nyírpazonyi Református Egyházközség szervezésében a Vakációs Bibliahét.

A témát idén a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISz) nyári programsorozatához igazítottuk, s egész héten vendégelőadónk volt Kertészné Iványi Ágnes, a VISz területi képviselője, aki minden nap tanított bennünket a Biblia és egy misszionárius, William Carey történetein keresztül. Egész héten arról hallottunk, hogy Isten milyen különleges tervet készített nekünk, amely a legjobb lehet az életünk számára, ha elfogadjuk Tőle ajándékba! Ugyanis Jézus Krisztusban, az Ő Fiában Megváltót küldött értünk!

Erről a csodáról szóltak az énekek, amiket együtt zengett az olykor akár 75 fősre erősödő, minden felekezet tagját befogadó gyereksereg a Református Templomban, délutánonként pedig Kabalásban a játszótéren. Együtt imádkoztunk minden reggel, és az étkezések előtt és után sem feledkeztünk meg a hálaadásról! Jó volt együtt játszani, az eső, a hideg szél elől a régi, Arany János utcai Parókia vastag falai közé húzódni. Nagyon finomat főztek nekünk a Simeon konyhájának dolgozói, amit minden nap jó szájízzel fogyasztottunk. A segítők, szülők, gyermekek élvezettel vettek részt a program minden részletében – és habár szükség volt a fegyelemre is, azért mégis arra jutottunk a tábor végén, hogy a nyírpazonyi és környékbeli gyerekek igazán jól viselkednek, és szót is fogadnak, legalábbis azok, akikkel mi találkoztunk J

Minden napnak fontos része volt az úgynevezett „aranymondás”, amely egy rövid idézet a Bibliából, Isten Szavából, s amit minden alkalommal Hadházi Ádám segített nekünk megtanulni. Fontosnak tartjuk, hogy a Biblia ne csak egy könyvünk legyen a sok közül, hanem az életünket befolyásoló írás lehessen, Isten ugyanis ebben jelenti ki Önmagát, innen lehet megismerni Krisztust, és megérteni Isten jó tervét, jó szándékát, amivel felénk fordul. A gyerekek megtanultak öt rövid mondást a Bibliából – reméljük, hogy általuk minél többekhez eljut a jó hír: Jézus a Te Megváltód is.

Köszönjük Mindenkinek a részvételét, akik akár csak egyszer is eljöttek közénk a héten! Köszönjük a támogatók felajánlásait, az önkéntesek szolgálatát, az érdeklődők kíváncsiságát! És köszönetet mondunk Istennek, a mi Urunknak, Aki jó időt, sok jószívű embert, és életet adó üzenetet küldött számunkra! Mindenért az Övé legyen a dicsőség!

A Nyírpazonyi Ref. Egyházközség Presbitériuma

 


Nyírvasvári csoda

 


Nyírvasvári Nyírbátortól 5 km-re fekvő 2000 lakosú község. Egy évszázaddal ezelőtt még színtiszta görög katolikus település volt. 75 éve épült a kis 50 férőhelyes református temploma egy kovácsműhely helyén. – Mint a Nyírbátori gyülekezet egyik szórványa, a nyírvasvári református közösség mintegy 70-80 lélekszámú volt a múlt század 90-es éveiben, s azóta is így tartottuk nyilván a közben missziói gyülekezetté lett szórványt.

Ám a 2011. évi népszámlálási statisztika szerint 228-an vallották magukat reformátusnak a településen. Átkutatva a nyírbátori gyülekezet nyírvasvári vonatkozású összes anyakönyvi bejegyzését, kiderült, hogy az egykori létszámhoz képest megháromszorozódott a reformátusok száma Vasváriban, mert most közel 250-en vannak, akikről tudhatjuk, hogy ide tartoznak.

Sorra látogatva, felkeresve a református testvéreket Belényessy Sándor gondnok úrral és Juhász László presbiterrel, az is kiderült a közelmúltban, hogy 8 családban vannak köztük konfirmandus korú gyermekek. – Az előző évtizedekben az volt a szokás, hogy évente 1-2 gyermeket behordtak a hozzátartozóik Nyírbátorba a felkészítő alkalmakra, a konfirmációi vizsgára és ünnepélyre. – A 2014-15-ös tanévben 4 fiút és 8 lányt készíthettünk fel konfirmációra, mégpedig a Nyírvasvári Általános Iskolában heti 1-1 alkalommal. Itt meg kell említeni, hogy példaszerű a kapcsolat és az együttműködés a kis gyülekezet és az iskola között, hiszen évek óta ebben az iskolában tarthatjuk a nyári Bibliai Gyermekheteket is, a pedagógusaik nagy részének a közreműködésével.

Valódi csodaként éltük át, amikor június 14-én, vasárnap délután – Nyírvasvári történetében első alkalommal! – megtarthattuk a konfirmációi ünnepélyt. Előző vasárnap volt a konfirmációi vizsga, s akkor teljesen megtelt a kis templom.

Nagy hálával tartozunk a helyi iskola igazgatójának, Belicza Istvánné Pannikának, hogy helyet biztosított az ünnepélyünk számára az iskola tornatermében, és azoknak a pedagógusoknak, akik előkészítették, berendezték és szépen feldíszítették a termet. Ide már bátran meg lehetett hívni az összes „felfedezett” református testvért családjaikkal együtt. 70 otthonba jutott el a névre szóló meghívó. Meghívtuk még a nyírbátori anyagyülekezet vezető lelkészét, Presbitériumát és énekkarát, a Nyírbátori Református Általános Iskola igazgatóját és Nyírvasvári polgármesterét.

A templomban nem fértünk volna el, hiszen amint reméltük is, közel 200-an voltunk együtt az ünnepélyen. Nagy csoda ez is, hogy a rekkenő hőségben ilyen szép számú gyülekezet gyűlt egybe. Jöttek csodát látni, s benne részesülni, hiszen ilyen esemény ott még soha nem volt.

Dr. Gaál Sándor esperes úr örömmel vállalta el és végezte az ünnepi szolgálatot a Józsué könyve 23,1-6. és 24,14-15. versei alapján: „Most azért az Urat féljétek, és Őt szolgáljátok tökéletesen és igazán…! De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni… De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” Csodálatos csendben és áhítattal hallgatta mindenki az áldott Igehirdetést. – Az iskola gyermekkórusa és a nyírbátori gyülekezet vegyeskara szép énekekkel szolgált, és elhangzott két szavalat is. Közel 80-an vehettünk úrvacsorát.

Szép Szabolcs polgármester az építő beszéde végén arra buzdította az egybegyűlteket, hogy járuljanak hozzá lehetőségükhöz mérten a 75 éves református templom felújításához, - mivel a meghívók alapján mindenki tudhatja, hogy az ünnepély perselypénz-bevétele erre a célra lesz fordítva.  – A tornaterem hátsó végében, süteménnyel és innivalókkal gazdagon megrakott asztalok körül szeretetvendégséggel zárult az ünnepi alkalom.

 

Mindenért hála és dicsőség legyen Istennek, Aki ma is „csodásan működik”!

 

Tárnok Ferencné

lelkipásztor


Kántor és karvezető találkozó a Nyírségi Református Egyházmegyében

 


Kedves és tartalmas  alkalom volt az a találkozó, amelyet a 78 gyülekezetet magába foglaló Nyírségi Református Egyházmegye szervezett kántorainak, karvezetőinek és énekvezéreinek. Az előzetesen kiküldött személyre szóló meghívó levelek alapján, amelyet Dr. Gaál Sándor esperes írt, közel 50 fő fogadta el a meghívást, és gyülekezett össze június 6-án a Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség gyülekezeti termében. A programot az egyházmegye Ének-Zeneügyi Bizottság tagjai szervezték.

Kedves alkalom volt ez, hiszen a lelkes és elhivatott kántorok, karvezetők, temetői kántorok szívbéli jóérzéssel és örvendezve voltak együtt. Nagy megtiszteltetésként vették, hogy az egyházmegye nevében esperes úr megköszönte nekik hűséges szolgálatukat, és egy jelképes, de hasznos ajándékkal is kedveskedett számukra.

A nap vendégei és előadói voltak Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, és Dr. Bódiss Tamás az MRE országos egyházzenei előadója. Az előadásokat figyelmesen hallgatva, az egyházi ének-és zeneügy iránt elkötelezett közösség megerősödött abban, hogy az egyházi ének és zene ügyének a szolgálata nagyon fontos feladat. Azok, akik ebben a szolgálatban vannak, nagyon fontos feladatot végeznek. Kell a megerősítése a jelenleg szolgálatban lévő kántoroknak és karvezetőknek. Ezt egyházmegyénkben a rendszeres kántortovábbképzés szolgálja. És kellenek új elhivatott kántorok is, akiknek a képzése, tanítása nem könnyen megoldható, de bejáratott útjai vannak a nyári kántorképző tanfolyamok által.

A találkozó egyik nagy élménye volt az, ahogyan az Istent dicsérő közös éneklések szívig hatóan megszólaltak. Bódiss Tamás előadásának interaktív részében az énektanítással ötleteket kaptunk a gyülekezeti éneklés színesítéséhez.

A találkozót keretbe foglaló áhítatok, az elején esperes úrnak, a végén püspök úrnak a szolgálatával adták azt a lelki közeget, amelyben az élő Isten megszólító szava felbuzdította szívünket a dicséretmondásra.

Tartalmas találkozó volt, mert rádöbbentett bennünket a régi nagy igazságra: a szívből jövő Istent dicsérő ének-zene azt is elmondja, amit szavakkal nem lehet.

Újból rádöbbentett arra is, hogy kiváltság szolgálni ezt az ügyet. Azoknak pedig, akik erre indíttatást és talentumot kaptak, azt kívánjuk: szolgálják szeretettel és megújult erővel az egyházi ének-zene ügyét. (Szerencsi Imre egyházmegyei ének-zeneügyi előadó)

 


Egyházmegyei Hírek


 

Megtartotta éves, rendes Közgyűlését a Nyírségi Református Egyházmegye 2015. május 29-én, Nyíregyházán a Gyülekezeti Házban.

Az esperesi jelentésen valamint a szakelőadói beszámolókon túl egyházmegyénk oktatási intézményeinek 1-1 az iskola által felterjesztett pedagógusa kapott elismerő díjat:Nagyné Kerekes Irén Erika – Nagyhalász, Schlossserné Csernai Éva – Nyírbátor, Újlaky Zsoltné Baktalórántháza, Velkesziné Kézi Valéria Újfehértó és Závodny Mária – Nyíregyháza.

Ugyanakkor az Egyházmegyei Közgyűlés elismerő díjat alapított azoknak a lelkipásztoroknak, akik 40 éve végzik hűséggel szolgálatukat. Ebben az elismerésben részesült: Páll Antal Piricsén, Horváth György Nagykállóban, Tárnok Ferenc Nyírbátorban, Tárnok Ferencné Nyírbátorban-Nyírvasváriban szolgáló lelkipásztorok.

Isten áldja további pedagógus és lelkipásztori szolgálataikat!

 


Kettős jubileum Nyíregyházán


Húsz éves a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola, és tíz éves a Kálvineum Idősek Otthona. A két intézmény dolgozói, tanulói, lakói a Nyíregyháza- Városi Református Egyházközséggel közösen, istentiszteleten adtak hálát a jubileumokért május 9-én.

alt

„Új kezdetet adni, csak a sorsfordító Isten tud. Az ember képes az életét összegubancolni, úgy, hogy aztán nem tud belőle kijönni, de amikor az Isten belenyúl az élet folyásába, akkor ott minden megváltozik és beáll a rendeződés időszaka”- mondta a hálaadó istentiszteleten prédikációjában a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Fekete Károly kiemelte, hogy Isten nem késik a sorsfordulatokkal, mindig megadja azt, és a sorsfordító Isten várja a sorsvállaló embereket, akik észreveszik a lehetőségeket.

alt

Az ünnepi alkalmon Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Megköszönte a gyülekezet két intézményében dolgozók munkáját és kiemelte, hogy „azzal a szent elköteleződéssel folytatjuk az örökséget Isten országának építésében ezeken a területeken, hogy teljes bizonyossággal tudjuk, hogy Isten ma sem, holnap sem és a földi jövendőben sem rejti el az arcát és a kezeit előlünk”.

alt

Sipos Kund Kötöny a Nyírségi Református Egyházmegye egykori esperese az Európa Rádiónak elmondta, hogy nagyon a szívéhez nőtt az iskola, amelynek alapítója. Kiemelte, az hogy az elmúlt húsz évben az intézmény pedagógusai és az egyházközség is jól végezte munkáját, az bizonyítja, hogy ma a város egyik legkeresettebb oktatási intézménye a Jókai Mór Református Általános Iskola, ahol mindig túljelentkezés van.

alt

Az iskolába összesen 745 gyermek jár és több mint százan dolgoznak az intézményben. Jövőre lesz 110 éves az iskola, amelyet az egyház alapított 1906-ban, és 1907-ben vette át a város, majd újra visszakerült az egyházhoz.

alt

Sipos Kund Kötönyné, a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatója az elmúlt húsz évre visszatekintve kiemelte, hogy többek között bibliaiskolákat, tréningeket is szerveznek a pedagógusoknak azért, hogy ne csak a gyermekek, hanem a tanárok is minél közelebb kerüljenek az egyházhoz.

alt

Az idén tíz éves fennállását ünneplő Kálvineum Idősek Otthona azzal a céllal született, hogy magatehetetlen idősekről gondoskodjon, életük utolsó éveit szebbé, elviselhetőbbé tegye és ezt a célt szolgálja most is- mondta Szentiné Bosnyák Zsuzsanna, az ötven férőhelyes otthon vezetője. Hangsúlyozta, bár a megnyitáskor elsősorban a gyülekezeti tagokra gondoltak, ma már a környékbeliekre is figyelnek és várólistájukon mindig 60-70 ember neve szerepel.

alt

A bentlakás mellett támogató szolgálatot is működtetnek a súlyos fogyatékkal élők részére, valamint a szociális étkeztetés keretében 1200 embert látnak el. Ezek mellett a házi segítségnyújtásban 81 főről gondoskodnak, valamint nappali ellátást is biztosítanak az időseknek. Az otthon ötven dolgozója, így naponta 1500 embert lát el.

 


Hálaadás Ibrányban


A templomhajó külső felújításáért és a megújult orgonáért adtak hálát Ibrányban, május 2-án. Az ünnepi alkalmon a Tiszántúli Református Egyházközség püspöke hirdetett igét.

alt

Fekete Károly prédikációjában kiemelte, hogy „a megújulásnak örvendezünk, de nem csak a falaknak. Több van ennél ebben a mai ünnepben. Többet kell éreznünk annál, mint amit csak a falakra nézve tudunk megállapítani, hiszen a mi templomaink az Isten kegyelméért való hálaadásnak a helyszínei”. Hangsúlyozta, hogy nem csak a megtisztult műemlék falak és a megújult orgona miatt érdemes ide jönni, hanem a hálaadás jelentősége miatt is, mert a reformátusok sajátossága a hálaadás. A keresztény ember számára a hála, a hálás élet nem illemkódexből adódik, hanem minden cselekedet mozgatórugója.

alt

Kifejtette: a több nem a falakon van, hanem a falakon belül, amelyek teret adnak az elhangzó igének, amelyik megszólal a szószékről. A több nem az orgona játék, hanem az orgonával éneklő ember, aki kitárja magát az Isten előtt. „A megújult falakon belül meg akar szólalni a megújító ige és a megújult hangszer együtt akar bekapcsolni minket a dicsőítő seregbe. A külső megújulás többre bíztat bennünket, a még lényegesebbre a belső megújulásunkra, mert életünk megújulására is szükség van nem csak a falakéra. A megújult templom bíztatás az odafenn való keresésére”.- mondta a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

alt

Az Ibrányi Református Egyházközség lelkipásztora Vass László az ünnepi istentiszteleten beszámolt a felújítási munkálatokról. Elmondta, hogy műemléki templomuk külső felújítására 2012 év végén az Észak- Alföldi Operatív program keretében egy, a város rehabilitációját érintő programban nyílt lehetőség. Mivel Ibrány város vezetése részt kívánt venni ebben a projektben, így a pályázat keretében teret engedtek a műemlék templom megújításának is. A gyülekezet kérte a kerület elvi támogatását, valamint felvették a kapcsolatot a Műemlékvédelemmel is, ahonnan az engedélyes tervet 2013-ban kapták meg. A város sikerrel pályázott, így végül 2014 júniusában elkezdődhetett a munka. A templom külső felújítása 17,7 millió forintból valósult meg. A pályázatból erre 14,5 millió forintot kapott az egyházközség, így a különbözetet a gyülekezet saját erőből biztosította.

alt

A pályázatban a templomhajó külső felújítása, a tető cseréje, a vízelvezetés kialakítása és a homlokzat javítása valósulhatott meg. A munkálatok 2014 októberében fejeződtek be. Összességében több mint 19 millió forintba került a beruházás, ugyanis a gyülekezet tagjai a templomkert megújítását is magukra vállalták, gyepszőnyeget helyeztek el és virágokat ültettek. A felújítási munkák közepette az egyházközség úgy döntött, hogy a három éve némán álló orgonát is felújíttatják. A hangszer végül gyülekezeti adakozásból újult meg.

alt

„Mi úgy gondoljuk, hogy városunkat szépíteni, építeni kell, de ezt csak összefogva lehet- ezért tartottuk fontosnak, hogy a református egyház bekapcsolódjon a város felújítását szolgáló projektbe, és megújuljon a templom”. – mondta Puskás Judit önkormányzati képviselő, aki kiemelte: „Nagyon jó felnézni a templom falaira, amely azt hirdeti: össze tudunk fogni, együtt tudunk gondolkodni és felelősséget tudunk vállalni az embertársainkért és a városunkért”.


"Szánjátok oda magatokat..."


A fenti bibliai felhívás bizonyos értelemben meg is valósult április 18-án, annak a mintegy százhúsz fiatalnak a megmozdulásával, akik elfogadták a meghívást a Nyírségi Református Egyházmegye első ifjúsági találkozójára, s odaszántak egy bő napot az együttlétre. Helyszínt a Nyíregyháza-Városi Gyülekezet biztosított a rendezvénynek, mely ki is használta a befogadó egyházközség infrastrukturális adottságait, megtöltve udvart, gyülekezeti termet, és a foglalkoztató kisebb szobákat is.

alt

Kellett a sok hely, mert a színes programkínálat nagy teret követelt: volt előadás, éneklés, játék és kiscsoportos foglalkozás is. A nap mottójaként szereplő Ige a főelőadást előkészítő játékok, énekek alatt már beszivárgott a résztvevők gondolataiba, helyet követelve Istennek abban a térben, amely egyébként is Őt illetné meg. Éreztük mindannyian, ma nem csak arról van szó, hogy egy napot odaszántunk valamire az életünkből - mert hát ilyen, valljuk be őszintén, gyakran lehet. Pogrányi Károly, diósdi lelkész magával ragadó, inspirált előadásában kibomlott előttünk, mit ért Isten odaszánt élet alatt. Saul-Pál példája állt előttünk a Szentírásból, s oly módon érthettünk meg az üzenetet, hogy egyet is érthettünk azzal.

Két, héliummal töltött léggömb, melyek egész nap a kazettás mennyezetet próbálták még magasabbra emelni a gyülekezeti teremben, emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyivel több az, amit Isten kínál a Vele való életközösségben, mint amit Nélküle valaha is el tudunk érni! A "célratörő lufik" üzenethordozókká lettek számunkra - és azt hiszem, többen akartunk a nap végén azokra hasonlítani, mint az ide-oda pöckölhető társaikra, amik valahol a lábtér szintjén el is tűntek!

A finom ebéd mellett még inkább összejött a társaság , s felszínre kerültek az elindult, megfogalmazódott gondolatok, amiket kiegészített az egymás megismerésére irányuló érdeklődés is.

Összességében egy nehezen felejthető napot élhettünk meg,  melyre izgalommal készültünk, visszafogottan érkeztünk, de nem tudtunk érintetlenül magunk mögött hagyni! Köszönet érte!

 


Focibajnokság


A Kárpátmedencei Lelkész Focibajnokságnak újra egyházmegyénk adott helyet. A bajnokság 2015. április 17-én került megrendezésre Leveleken a település sportcsarnokában.


 

Egyházmegyénk csapata 3. helyezést ért el. Gratulálunk Nekik! És köszönet illeti a Leveleki Református Missziói Egyházközséget az áldozatos szervező munkáért.

 


50 éves jubileumi konfirmandus találkozó


Örömteli és szívhez szóló volt az 50 éve konfirmáltak találkozója, amelyet virágvasárnap az istentisztelet keretében tartottunk meg. Meghatottan gondoltunk vissza az ünneplő konfirmandusokkal együtt, hogy 1965. április 11-én ők ifjú leányokként és fiúkként álltak az úr asztala előtt és tettek fogadalmat Krisztus követésére, az anyaszentegyház hűséges szolgálatára. 53 fő konfirmált akkor. Az azóta eltelt fél évszázadra Isten iránti hálaadással tekintettünk vissza, és elmondhattuk Sámuel prófétával együtt: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” Az alapos és fáradságot nem kímélő szervezés eredményeképpen 17 fő tudott eljönni többen családtagjaival együtt nem csak Nyírbogátról, hanem Gyálról, Debrecenből, Balkányból. Egy jubileumi emléklappal ajándékoztunk meg mindenkit, melyen a „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját!” örök érvényű Ige olvasható. Sajnos az idők folyamán többen elhaláloztak, a mi tudomásunk szerint 13 fő. A többiek betegség vagy egyéb akadályoztató tényezők miatt nem tudtak eljönni, de az üzenték, hogy lélekben velünk vannak. Imádságainkba, amikor az egész gyülekezettel együtt imádkoztunk, őket is belefoglaltuk. Istentisztelet után volt lehetőség további beszélgetésre, sütemények, üdítők fogyasztására. Ez is nagyon örömteli része volt a találkozásnak. Örvendeztünk az Úrban. Az elszármazottak itt kaptak tájékoztatást a Nyírbogáti Református Egyház életéről. E rövid beszámoló végére azt az Ige verset írom, amely Palóczi István, jubiláló atyánkfia köszöntésében hangzott el a Példabeszédek könyve 23,6 verséből: „Add nekem a te szívedet, fiam, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék!” Köszönjük mindenkinek a segítségét, közösségépítő munkáját!

Szerencsi Imre lelkész


Református Házaspári Találkozó Besenyődön


2015. február 14-én különleges eseményre került sor a Besenyődi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában, ugyanis Házaspári Találkozóra várták a besenyődi, leveleki és magyi református házaspárokat. A találkozón rövid igei köszöntés és énektanulás után Németh Áron, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást: "Mit üzen a Biblia nekünk, 21. századi házaspároknak?" címmel. Az előadás három fő gondolata így hangzott: 1. Alapozd meg a házasságodat! Nem a házasság tesz boldoggá, hanem az önmagát ajándékozó Isten, aki jelen akar lenni a házasságodban is. 2. Óvd a házasságodat! Nem az a jó házasság, amelyben nincs konfliktus, hanem az, amelyben a házasfelek egyetértésben dolgoznak a konfliktusok megoldásán. 3. Gondozd a házasságodat!  A házasság nem egy mindig virító művirág, hanem egy élő és ápolást igénylő kert.

A tartalmas előadást aktív beszélgetés követte, majd egy játékban vehettek részt a jelenlévők, amely arra világított rá, mennyire ismerik egymást férj és feleség. A találkozó jó hangulatú szeretetvendégséggel zárult. A résztvevők egy a nap tanulságait összefoglaló, írásos fogadalmat vittek haza, amelyet ki-ki belátása szerint otthon aláírhat és megtarthat. A Gyülekezetek ajándékaképpen minden résztvevő házaspár Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság című könyvével is gazdagodott.

Az alkalom folytatása reményében megalakult a három gyülekezetet összefogó Református Házaspárok Köre, amely havonta fog találkozókat tartani.


Házasság Vasárnapja Besenyődön és Leveleken


 

2015. február 15-én Besenyődön hét, Leveleken öt házaspárt köszöntöttek a gyülekezetek abból az alkalomból, hogy ők a 2015. évben kerek házassági évfordulót ünnepelhetnek.  Bodnár Máté lelkipásztor igehirdetésében a napi újszövetségi igeszakasz (János 10,11-15) alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten a jó pásztor és a béres magatartását összehasonlítva a helyes kapcsolatra tanítja a követőit: a veszély esetén nem az elmenekülés, hanem a szeretetből fakadó, hősies harcosság magatartására. A jubilálók az Úr asztalát körbeállva vették egyenként Isten áldását, a gyülekezet pedig egy emléklappal és egy szál rózsával ajándékozta meg őket. A jubilálók között volt nagytiszteletű Somogyi Sándor nyugdíjas lelkipásztor és felesége, akik ebben az évben 50. házassági évfordulójukat ünneplik. Isten áldja a házaspárok további közös útját!


Alakuló Egyházmegyei Közgyűlés


 

A Nyírségi Református Egyházmegye 2015. január. 9-én tartotta az Alakuló Közgyűlését Nyíregyházán a Városi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Meghívott vendégünk volt Dr. Fekete Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, a Tiszántúli Református Egyházkerület következő 6 éves ciklusára újonnan választott püspöke. Közgyűlésünk elején az igeszolgálatot ő végezte. Igehirdetésében kitért arra, hogy személyes kapcsolat fűzi Nyíregyházához, hiszen fiatal korában itt élt és az édesapja nyíregyházi lelkészként a Nyírségi Református Egyházmegyében esperesi tisztséget is betöltött. Mindig fontos volt számára a szószékre felírt ige – ami most is látható: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát.” (Mt6,33). Az egyházmegye lelkisége nagy jelentőséggel bír, hiszen a múlt század közepén az ébredési mozgalom központja lehetett, sok evangelizációs alkalomnak adott otthont. Így ma is meghatározó szerepe van a lelki megújulás tekintetében nemcsak az országban, hanem az egész Kárpát-medencében. Ez az elismerés ugyanakkor nagy felelősséget is jelent minden magát református hívő keresztyénnek valló ember számára.

Egyházi törvényeink értelmében hat évenként új tisztségviselőket kell választani az egyházi élet irányítására. 2014-ben véget ért az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinati tisztségviselők megbízatása, így került sor az elmúlt év végén a választásokra.  A választások eredményéről Nagy József a Választási Bizottság elnöke jelentést tett. Ezt követően az egyházmegyei gondnok, a lelkészi és világi főjegyző eskütétele következett.

Dr. Gaál Sándor újra választott esperes „Esperesi előre tekintésében” az elkövetkező hat éves ciklus programját vázolta fel, amit „MÉGIS PROGRAM”-nak nevezett. Ennek megvalósításához kéri Isten áldását és az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinat tisztségviselők jó szándékú segítségét.

A mai közgyűlésünkön Egyházmegyénk egyéb tisztségviselőit, bizottsági tagokat, előadókat, képviselőket és tanácsosokat választottunk. A megválasztott tisztségviselők esküt is tettek hívatásuk lelkiismeretes végzésére vonatkozóan.

A Közgyűlés tiszteletbeli gondnoknak választotta meg Horváth Csabát, aki három cikluson át töltötte be az egyházmegyei gondnoki tisztet.

A Közgyűlés az újonnan megválasztott lelkészi főjegyző, Kozma Mihály hálaadó imádságával zárult.

Tovább lásd: Esperesi megnyitó gondolatok: Mégis program /Dr. Gaál Sándor/

Hanganyagok, elhangzottak az Európa Rádióban: Szabó Pál riportjai

 

Dr. Fekete Károly nyilatkozata a Közgyűlésről

Dr. Gaál Sándor értékelése az elmúlt 6 évről

 

Horváth Csaba

 


Hálaadó istentisztelet a református templomban


Áldott idő ez így: együtt veled!

Lesz még idő, hogy megköszönjelek?

Mert társam és őrangyalom vagy itt,

elém rakod lelked gyümölcseit,

miket az Úr érlel szívedbe’ meg…

Dicsérje ŐT megáldott életed

s hálám, hogy Ő éppen nekem adott!

Köszönöm ezt a szép ünnepnapot,

a fényt, tavaszt, s hogy kérhetek neked

„jó férjet” és sok-sok szeretetet. (Füle Lajos)

 

Meghívást kaptunk a Tiszalöki Református Egyházközség templomába a 2014. december 7-Isten istentiszteletre abból az alkalomból, hogy közösen adjunk hálát azokkal, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját.

Nagy izgalommal készültünk a különleges alkalomra. Csodálatos érzés volt, amikor láttuk, hogy az ünneplő házaspárok családtagjaikkal, rokonaikkal – ahogyan mi is – érkeznek az istentiszteletre.

Meghatottan, olykor könnyeinket visszafojtva hallgattuk az igét és annak magyarázatát Isten jó teremtéséről, a házasságról; az összetartozásról, a nehézségek leküzdéséről, a kitartásról egymás mellett jóban-rosszban, a család fontosságáról, és az egymást kölcsönösen szolgáló és felüdítő szeretetről.

Tizenkét házaspár állta körbe az Úr asztalát, ahol Lőrinczyné Harászi Andrea lelkésznő Isten áldását adta egyen-egyenként minden házaspárra.

Sajnos voltak, akik csak lélekben lehettek jelen betegség vagy egyéb problémák miatt – egyikük Isten iránti háláról és bizalomról tanúságot tevő üzenetét meghallgattuk.

Az istentisztelet után szeretetvendégségre vonultunk, hogy tovább beszélgessünk, örvendezzünk.

Hálát adunk az Istennek, hogy mi az 50 éves házassági évfordulónkat megélhettük, és ezen a szép ünnepnapon is emlékezhettünk a sok-sok év örömeire és áldásaira.

 

Zsíros Lajos presbiter és felesége, Kiss Erzsébet

 
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló