Ébresztő hang Nyírmeggyesen!


         Gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok között szólt Isten Igéje a - vasárnapi, hétköz-napi istentiszteleti alkalmakon túl – a nyírmeggyesi reformátusok között. A megvalósítás lehetőségét egyrészt a Nyírségi Egyházmegye kiírt pályázati lehetőségei adták, valamint a gyülekezet adakozása anyagiakban és természetbeniekben egyaránt. Köszönet érte!
         ÉBRESZTŐ,hívogatott a meghívó, szórólap a június 6-11. közötti evangélizációs hétre. Tárnok Ferencné Nyírbátorból, Fejér Zoltán Sárospatakról jött közénk szolgálni. Az igehirdetés utáni bizonyságtételek nyomatékosították az elhangzó Igét. Az újonnan tanult énekek még inkább tovább erősítették az elhangzottakat: „Meglátni Jézust, és hallani hangját, most ez minden vágyam, hogy halljam és lássam. Csodálni fényét, Szent Isteni lényét. Mert imádni méltó: Ő Úr és Megváltó!”
Konfirmandus nap, ifjúsági találkozó volt június 11-énMI A LEGFONTOSABB AZ ÉLETEMBEN? címmel. Fejér Zoltán lelkipásztor, sárospataki vallástanár és a vele érkező fiatalok szolgáltak örömmel közöttünk: Igével, énekkel, játékkal, bizonyságtétellel. Istennek legyen hála azóta minden pénteken vagyunk néhányan az ifjúsági közösségben.
A Nyírmeggyesi Meggyfesztiválon az Éden zenekar szolgált FELEMELTÉL címmel július 2-án. A jelenlévőkön túl azok is részesei lehettek, lehetnek ennek az alkalomnak, akik a körzeti televízióban folyamatosan megnézhetik ezt a szolgálatot is.
            Öten mentünk el Tatára, az Országos Ifjúsági Találkozóra, a Csillagpontra, ami július19-23 között került megrendezésre. Az ÉRINTÉSEK témakörén belül hangzottak el az élményszámba menő előadások. A többi program is hasznos volt, s megható volt a háromezer fiatalt számláló gyülekezetben részt venni.
Július 25-50 között 20 fős gyereksereggel indultunk – együtt a nyírbogátiakkal, ők 45-en jöttek – Hejcére, táborozni. A HEGYEK A BIBLIÁBAN köz-ponti téma köré vettük az Igei, lelki táplálékot. Ezentúl volt lehetőség: bőrkézművességre, íjászkodásra, sportvetélkedőkre ( sakk, pingpong, malom, ötödölő ), gyöngyfűzésre, hegyi túrákra, „Ki mit tud?” – ra, s egyéb játékos közösségi tevékenységekre. Testünk táplálásáról, a nagyon finom ételekről a gyülekezetekből érkezett szeretetteljes asszony és férfikezek gondoskodtak.
A nyár utolsó hetében, augusztus 24-28 között Református Bibliahétre hívogattunk. Istennek legyen hála, jöttek is szép számmal: 20 óvodás, és 50 iskolás. Sikerült mozgósítani a szülőket, nagyszülőket is. - A csütörtöki Szülők Estéjén az Igei alkalmon, - amikor is a szolgálattevőkkel, a heti témánkról, EGY SZÍNES TÖRTÉNET szóltunk - s aztán a szalonnasütésen több, mint százan vettünk részt. Csodálatos volt látni a gyerekekkel, szülőkkel, gyülekezeti tagokkal zsúfolásig megtelt Gyülekezeti Házat és a benépesített udvart, játszóteret…- A Családi Napra kerékpárokkal és kocsikkal indultunk. A több kilóméteres kerekezés után a számunkra e napra biztosított dombokkal körbevett tanyán minden biztosított volt ahhoz, hogy kellemesen töltsük el ezt a szombatot. Volt lehetőség gyöngyfűzésre, nagyon sokan számháborúztak, fociztak és íjászkodtak. Nagy élmény volt a magasles, valamint az erdei tanösvény, amin házigazdánk vezetett végig. Közben üstben főzték a nagyon finom ebédet a napjukat, erejüket odaszánt drága asszonytestvérek. Este 6 óra után érkeztünk haza sok-sok élménnyel gazdagodva. – Vasárnap a gyülekezet előtt a gyermekek mondták el a tanult történeteket, imádságokat, énekeket, aranymondásokat, s a bazárból választhattak a héten összegyűjtött pontok alapján könyvet, édességet, plüss állatkát, kazettát. A gyülekezet tagjai a fényképekből és a héten készített alkotásokból kiállítást tekinthettek meg.
Magasztaljuk az élő Istent, mert a gyülekezet magáénak érezte az alkalmakat. Ő indí-tott, s hívott el szolgálattevőket, segítőket, akik szeretetből, Isten dicsőségére munkálkodtak egy napon, több napon, vagy egész héten át. Isten indított embereket, hogy ebédet, vacsorát főzzenek, uzsonnát készítsenek, süteményt süssenek, gyümölcsöt, kenyeret, üdítőt, hozzanak
Isten megszólítja és hívja a nyírmeggyesieket a gyülekezetbe és Isten Országába Igéje és Szentlelke által: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus!” Pál levele az efézusbeliekhez 5,14.
Nyírmeggyes, 2011. szeptember 13.      
                   Pótor László református lelkipásztor
 
Hálaadás
 
( Bibliahét gyermekeknek Nyírmeggyesen )
 
Gyermekek zsivaja tölti be a teret,
Az Istent dicséri most minden kicsi és nagy gyerek.
Oly légies, oly felszabadult, mert csodálatosan süt a nap,
Tudja és érzi, hogy Jézus mindig, mindig vele marad.
Ajkán köszönet, hála, szívében boldogság, szeretet,
Hisz az elmúlt héten tanult, s játszhatott ő eleget.
Színek világa, csodás énekek!
Na és a teremtés!
A mennyország tényleg színarany lehet?
Jaj a bűn! Bizony az sötét, rúttá teszi a szívet,
De fellélegezhetünk! Mert itt az őrző, megmentő szeretet.
Úgy tűnik, örülnek, s leborulva várják,
Jézust az övéi, mégis elárulják.
Emlékszel? A piros szív meghasadt – miattam, érettem,
Meghalt Ő a kereszten – bizony énhelyettem.
Harmadnap feltámadt, tudjuk, hisz megmondta,
Oly szépen elmondja ezt nekünk,
Hófehér lapokon a drága Szent Biblia.
Ígérete csodás, mint a zöldellő üde falevél,
„Veletek leszek, ne féljetek!”
Mondja nekünk Jézus a drága megmentő.
Megtanít bennünket a színek világa,
Hogy mindennap kulcsoljuk a kezünket imára,
Istenünk, légy áldott minden pillanatért,
Legyen Tiéd mindig,
Mindenütt, mindenért a dicsőség!
 
Nyírmeggyes, 2011. augusztus 24-28.
 
Írta:
Gere Istvánné hitoktató, - a héten szolgálattevők egyike.

60 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ


  
M Á R F Ö L D I   O T TÓ      ÉS     
H U T Ó C Z K I    M Á R I A
1951. augusztus 25-én kérték Isten áldását házasságukra Nyírbátorban a Római Katolikus Templomban.
 
Házasságkötésük 60. évfordulóján
2011. augusztus 21-én
az eltelt hat évtizedért Istennek hálát adtak a
Bátorligeti Református Templomban családtagjaik
és a gyülekezet tagjai közösségében.
 
A hálaadó alkalmon Isten Igéje Mózes II. könyve
8. részének 2. és 3. verseiből hangzott:
„Emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután
mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik.”
 
B á t o r l i g e t, 2011. augusztus 21.
 
 
     Lőkös Gyuláné               Csoma Zoltán
        gondnok                            ref. lelkipásztor

 


 

Gitártábor – 2011.


A tavalyi után idén másodszor rendeztük meg Egyházmegyénk kebelbeli gyülekezeteinek meghirdetve a nyári Gitártábort, melyen harmincheten lehettünk együtt majd’ egy héten át, augusztus 14-19. között, berekfürdői táborhelyünkön.
Nem egyszerű a tábori élet – főleg akkor nem, mikor nem csak a hangulatot kell egymáshoz igazítani, hanem a hangot is. Harminchét táborozó, harmincegynéhány gitár – ha mindenki belefog, szerintem inkább menekülni, mint együtt maradni akar a társaság. Azonban az „egy húron pendülés” – közös hangolás után – élményénél szebbet el sem lehetett képzelni! Amikor felcsendültek az akkordok, és a hangszálak zendültek, az volt az érzésünk: ennek nem lehet véget vetni! Reggel és este több mint egy órás közös zenélés-éneklés adta a nap keretét, napközben pedig egyéni gitárórák, gyakorlási lehetőség töltötte ki az idő nagy részét.
A tábor kifejezett célja az, hogy a gyülekezeti ifis, illetve más közösségek zenei kíséretet nyerjenek egy vagy akár több gitáros segítségével. Éppen ezért a fő hangsúly ebben az évben is énekek tanulásán, és azok gitáros kíséretének a begyakorlásán volt. Mivel azonban az ujjaknak a sok gyakorlás miatt szükséges egy kis gyógykezelés is – csak próbáljon valaki órákat gitározni egy héten keresztül –, ezért igyekeztünk minden délután lehetőséget biztosítani a helyi gyógyvíz adta remek kúra-alkalmaknak; így az izületek is magukhoz térek, meg mi magunk is a csoda-meleg nyári időben.
Nagyon jó volt együtt lenni nagyszerű fiatalokkal, segítőkész tanárokkal! Azt hiszem, mindenkinek hasznára volt az a néhány nap. Reménységünk, hogy Gyülekezeteink életére is jó hatással lesznek azok, akik hazatérve teret, időt, lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák: nekik mit tartogatott az a berekfürdői hét!
És nagyon várjuk a folytatást!
SOLI DEO GLORIA
A szervezők nevében:
Nagy József
em-i missziói lp.
 

Fogadd örökbe a szíved!

 Ezzel a mondattal indult el egy beszélgetés 2011. augusztus 27-én Dr. Bodó Sára egyetemi tanár, Nagy József missziói lelkész, valamint Kecskés Ákos újságíró között Kállósemjénben az immár 15. éve megrendezett falunapon.
 Az erre a célra felállított pavilonban arról volt szó, hogy szeressük önmagunkat. Hibáinkkal, keresztjeinkkel, az élet mindenféle gondja mellett szeressük azt az embert, akit az Isten is szeretett, hiszen arra méltatott, hogy megteremtse. Szó volt a válságról, amely társadalmi, családi és egyéni szinten is megviseli az embert, testében, lelkében egyaránt. Nagyon világosan, követhetően hallottunk az élet értelméről, s arról, hogy valóban van értelme élni, s védeni az életet. S ha nehéz is megvallani, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk megoldani egyedül, menni kell, keresni a lehetőséget és az alkalmas személyt arra, aki ebben bizalmasunk, ha több nem is, de figyelmes hallgatónk lehet.
 A kerekasztal beszélgetést minősítette, hogy a hallgatóság élt a szólás jogával és bátran elmondták azt, ami őket megérintette, s őszintén vallottak a bajaikról is.
 Abban a reményben indult el ez a program, hogy lesz folytatása. Hiszen ma hazánkban nincs olyan család, amely főként a lelki gyökértelenség miatt ne szenvedne valamilyen szenvedélybetegségtől vagy a depresszió ne környékezné meg.
 De van kiút és a keresztjeink sem esetlegesek. S ha jól látjuk azokat, a javunkra válhatnak.
 
Sipos Brigitta lp., Kállósemjén


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló