Börtönmissziói szolgálat 


 Ökumenikus szolgálatom középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt parancsa áll: elmenni minden emberhez. A lepráshoz, a megkötözötthöz, így ahhoz is, aki börtönben van. Tanítanunk kell őket is, hogy tartsák meg Isten szavát. A fogvatartott testvérek együttműködve, a Szentlélek által elindulhatnak azon az új úton, amelyet Jézus Krisztusban adott számunkra az Atya. Akkor ők is Saulusból Paulussá lehetnek. Ez a hit és reménység indított el a börtönmissziós szolgálat felé. Ez a lehetőség, amelyet felkínálok Anyaszentegyházunk keretei között hétről hétre: bibliaórákon, énekórán, egyéni, kis csoportos lelkigondozáson, valamint a mintegy 70 fogvatartott alkotta istentiszteleti közösségben. A keret és szolgálatvégzésem is csupán eszköz a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet falain belül, a tartalmat maga Isten Szentlelke adja meg. Imádkozzunk együtt egyházmegyénk közösségében, hogy ezek a keretek teljenek meg tartalommal, s ha lehetőségünk van rá, vegyünk ebben a szolgálatban tevékenyen részt.

Áldás, békesség

Szücs M. Klára ref. börtön-lelkész és lelkigondozó

Tiszalöki Orsz. Bv. Intézet Református lelkész és börtön-lelkigondozó refbortonmissziotiszalok@gmail.com

Levélcím: 4450 Tiszalök, Hősök tere 7.

 >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló