Megalakult a Nyírségi Református Egyházmegye Diakóniai Bizottsága


 
A Diakóniai Bizottság alakuló ülésére 2010. április 29-én került sor Nyíregyházán a Magdaléneumban. Az Egyházmegyei Közgyűlés által megválasztott tagokat Dr. Gaál Sándor Esperes Úr köszöntötte. A Bizottság tagjai: Kiss Ferencné Nyíregyháza-Kertváros, Papp Endréné Tiszarád, Bársony Sándorné Nyíregyháza-Magdaléneum, Szűcs Lívia Nyírbogdány és Pótor János Őr.
Az első napirendi pontban a Bizottság teljes egyhangúsággal elnöknek Pótor Jánost, titkárnak Kiss Ferencnét választotta.
A második napirendi pontban Dr. Gaál Sándor esperes három új református egyházmegyei intézményt ismertetett. Jármiban fogyatékosok nappali intézménye, foglalkoztató és idősek klubja működik, Nyírmihálydiban a korábban a helyi önkormányzat által üzemeltetett bentlakásos idősek otthona került egyházi kezelésbe, míg Tiszalökön - pályázat segítségével - a Bástya Fogyatékosok Nappali Intézménye kezdheti meg működését. Mindhárom helyről a hivatalos iratokat - működési engedély, szakmai program, házirend, alapító okirat - az Esperesi Hivatalba beküldték. A Bizottság teljes egyhangúsággal javasolja, hogy az Egyházmegyei Közgyűlés az új intézményeket fogadja be.
A harmadik napirendi pontban Gaál Judit kórházlelkész koordinátor az idősek és a betegek látogatásának fontosságáról beszélt. Javasolta, hogy a gyülekezeti beteglátogatók számára jó lenne egy egyházmegyei találkozót szervezni. A Bizottság azt a döntést hozta, hogy az önkéntes látogatók napja május 29-én szombaton, 9 órai kezdettel legyen Nyíregyházán, a Kertvárosban. Jó lenne, ha minden gyülekezetből néhány aktív látogató részt venne ezen a találkozón, hogy szolgálatukat még szervezettebben és hatékonyabban tudják végezni. Gaál Judit felajánlotta, hogy az önkéntes látogatók számára látogatást segítő anyagot fog készíteni.
Az ülés a 396. dicséret 3. versének éneklésével „Küldd útra hírnökid csapatját, És adj erőt onnan felűl nekik…” ért véget.
 
Pótor János, Őr


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló