Evangélizációs hét


Evangélizáció volt a laskodi és a petneházi gyülekezetben 2010. április 26-30-ig.
Első nap az Igét Nagy József missziói lelkipásztor hirdette „Mennyit ér az ember?” címmel a Mt 6, 25-34 alapján, majd a következőkben Horváth Géza nagyvarsányi lelkipásztor prédikált és adta át Jézus hívását az élet vizéhez az Ézs 55, 1-2; Jn 7, 37-38; Lk 16, 19-31; Jn 4, 1-19 igeszakaszok által. Mindkét gyülekezetben az ifjúság énekszóval dicsőítette Istent, amelyet Laskodon Pallay Zsófia konfirmandus kísért szintetizátoron, Petneházán pedig Nagy József lp. gitárral vezetett. Énekkari szolgálat is hívogatott Jézus Krisztushoz. Az evangélizációs hét fő éneke a „Sűrű sötét van mindenfelé” volt, amit a gyülekezetek egy szívvel és egy lélekkel énekeltek.
 
 
1. Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben;
Sem csillagfény, sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben.
Remegő szívem Hozzád kiált: Uram, halld meg imámat!
Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül Nálad.
 
2. Jézus, Te vagy a hajnali fény, Te vagy a nap ragyogása.
Te vagy az Isten lénye maga, arcának tündöklő mása.
És aki Téged már megtalált, szívében ott a béke,
Te lettél annak örökre már oltalma és menedéke.
 
3. Nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát Lelkeddel engem!
Igédnek áldott, szent ereje hadd munkálkodjék már bennem!
Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fényed szerte,
Hogy általam sok-sok árva szív békéjét Benned meglelje.
 
4. Amerre járok, merre kelek, Te légy, Uram, a vezérem,
Hogy saját tervem, akaratom ne legyen többé énnékem.
Ne éljek többé már soha én, Lelkeddel élj Te bennem!
Majd általlépve a gyöngykapun, Uram, engedj Hozzád mennem!
 
Mindezért egyedül Istené a dicsőség! 
Baracsi Zsolt lelkipásztor


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló