„… egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Máté evangéliuma 23,8)

 
E cikk keretében a Napkori Református Missziói Gyülekezetben a közelmúltban történt eseményekről szeretnék beszámolni.
Szándékunkban állt, hogy testvérgyülekezeti kapcsolatot építünk ki az Erdélyben lévő Somlyóújlak református gyülekezetével. Eredetileg úgy terveztük, hogy idén egy kisebb küldöttséggel látogatunk el hozzájuk, de minden várakozásunkat felülmúlva június 27-én egy 48 fős csoporttal (az apagyi református gyülekezet tagjaival összefogva) tettünk egy kirándulást és ismerkedtünk meg a somlyóújlaki gyülekezettel és lelkipásztorukkal. Nehéz szavakba önteni azt a szeretetet, amellyel fogadtak bennünket!
A délelőtt során részt vettünk az istentiszteleten, bemutatkoztunk, megismerkedtünk, megtekintettük az Európában is ritkának számító duplafalú somlyóújlaki templomot, elfogyasztottuk az ízletes ebédet, amelyet számunkra készítettek, s az itt eltöltött néhány óra után a közelben fekvő Szilágysomlyó történelmi értékeit tekintettük meg: a Holocaust Múzeumot, a református templomot, a Nagyboldogasszony Plébániatemplomot és a Báthory vár maradványait.
Lelkes és a történelemben rendkívül jártas vezetőnk mindent megmutatott és mindent elmondott nekünk, amit Szilágysomlyóról tudni lehet és illik. Ezt követően elbúcsúztunk vendéglátóinktól, akiket természetesen minél hamarabbi viszontlátogatásra hívtunk meg, hogy szeretetüket viszonozhassuk, majd hazaindultunk. Egy nap erejéig bepillantottunk somlyóújlaki testvéreink életébe, abba, hogy milyen mindennapi küzdelmeket vívnak meg a megmaradásért, a megélhetésért, egyházukért, jövőjükért. Lelkiekben gazdagító, szép napot töltöttünk velük!
A másik örömhír, amelyről feltétlenül szeretnék beszámolni, az imaházunkkal kapcsolatos.
A Nyírségi Református Egyházmegye ez évi építési pályázatán gyülekezetünk nyert 300.000- Ft támogatást, amelyet a presbitérium döntésének megfelelően az imaház bővítésére fordítottunk. Egy közfal eltávolításával az imaház befogadóképessége kb. egyharmadával növekedett, amire az ünnepi alkalmak során nagy szükségünk van. A munkálat közel 3 hét alatt lezajlott, s nagy örömmel vettük birtokba megnagyobbodott istentiszteleti helyünket. A munka tervezője és a kivitelezés vezetője Gáva István napkori vállalkozó volt, aki munkatársaival együtt gyors és minőségi munkát végzett.
A nagyobb belső térre hamar szükségünk lett, ugyanis augusztus 21-22-én vendégül láthattuk a somlyóújlaki testvérgyülekezet 25 fős küldöttségét lelkipásztoruk, Balázs Ferenc nagytiszteletű úr vezetésével. Augusztus 21-én érkeztek vendégeink, akikkel aznap részt vettünk a napkori római katolikus templomban tartott ünnepi alkalmon, majd az önkormányzati állófogadáson. Délután Nyíregyháza nevezetességeivel ismerkedtünk, majd Apagyon időztünk a falunapon. Másnap közösen részt vettünk a napkori imaházban a délelőtti istentiszteleten, ahol Balázs Ferenc lelkipásztor végezte az igehirdetés szolgálatát. Nagyon örültünk, hogy viszonozták látogatásunkat, hogy együtt tölthettük ezt az ünnepi hétvégét, hogy folytathattuk az ismerkedést, de legfőképpen annak, hogy együtt magasztaltuk a mi megtartó Istenünket! Vendégeink vasárnap délután utaztak haza, reméljük, szép emlékekkel, lelkiekben gazdagodva!
Reménységgel várjuk a folytatást, a további találkozásokat, és bízunk abban, hogy megnagyobbodott imaházunkat nem csak az ünnepi alkalmakon, hanem az „egyszerű” vasárnapokon is megtöltjük.
 
Soli Deo Gloria!
 
Kozma Mihályné Karácsony Gyöngyi
lelkipásztor 


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló