gyülekezeti tag [ 2010-02-28 20:43 ]

ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK DR.GAÁL
SÁNDOR ESPERES ÚRNAK, CSONKA TIBOR,NAGY JÓZSEF,BODNÁR MÁTÉ
TISZTELETES ÚRAKNAK AZ EVAN-
GÉZIÁCIÓS NAPOK MEGTARTÁSÁÉRT
KÉRJÜK,HOGY MUNKÁJUK TERMEJEN SOK GYÜMÖLCSÖT.
ISTENTŐL NAGYON SOK EGÉSZSÉGET.HOGY SOKÁIG TUD-
JANAK ILYEN ALKALMAKAT TAR-
TANI.
ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK ÉLETÜKRE
CSALÁDJUKRA.
szolgáló [ 2010-02-28 20:32 ]

Nagyon szép estéket töltött több település gyülekezete a nyírjákói evangéziációs estéken.Az Isten igéjét halLgatva amit az Esperes Úr és szolgatásai tették szépé.
Szép énekeket tanultunk, reméljük az mind a szívünkbe marad. Köszönjük a befogadó gyülekezetnek ezt a szép estéket. Akik pedig ezt estéről-estére hallgatott
Ige hirdetést magukévá tették
azok továbbra is Isten szeretetét vésték a szívükben.
Reméljük lesznek még ilyen szép alkalmak, ahol ujra találkozzunk és közösen hallgassuk az Isten üzenetét. Kivánunk minden testvérünknek Istentől erő, egészséget.
ÁLDÁS BÉKESSÉG !!!!

Gyülekezet


 

résztvevő [ 2009-11-17 18:17 ]


 

 

 


Hilbert Ödönné [ 2009-10-01 19:43 ]

Felíratkoztam a napi ige és gondolatok levelezési listára.
Nagy öröm számomra,hogy ma reggel már olvashattam Isten üzenetét.
Bíztatok minden hívő embert,hogy éljetek a lehetőséggel.
Csodálatos volt olvasni.( PÉLDABESZÉDEK 16:32) A szeretet türelmes...
Türelmeseknek kell lennünk mások nyomorúsága miatt, még nagyobb türelemmel a magunkéval.Hilbert Ödönné [ 2009-09-30 16:53 ]

Olyan jó,hogy így az interneten keresztül is betekinthetünk Isten örömhíreibe.Hála a honlap készítőjének.Isten áldása legyen rajta,személyes életébe nagyon sok örömöt,boldogságot kívánok!
Jó tájékozódni a programokban-hála Istennek egyre több rendezvény van.Örömmel veszem,hogy az Ífjúság egyre aktivabban kapcsolódik be a hitéletbe!
Nekünk idősebbeknek jó példamutatónak kell lennünk.
A jó példaadás,mindig jóra ösztönöz.
Szeretném,ha ezen a lapon olyan "beszélgetési"tere-fere alakulna,tapasztalatainkat megosztva.Hisz olyan sokan vagyunk egyedül fizikai értelemben,jót tenne egy kis társalgás.
Az Úr legyen őríző pásztorunk.

Hilbert Ödönné Erzsike
Ramocsaháza Szabolcs-Szatmár megye
Szép József [ 2009-09-30 15:49 ]

Itt is van moderátor??Isten Áldása legyen mindenkin!!Hilbert Ödönné [ 2009-09-30 14:56 ]

2009.szeptember 19-én a Nyírségi Református Egyházmegye Gyülekezeteinek Találkozóján -a kincskeresés volt fő célunk.
A látottak-,hallottak alapján mindenki kincsre talált.
Őrizzük meg ezt a kincset!
Adjuk tovább embertársainknak örömünket!
Akik nem találkoztak -e mennyei ajándékkal, segítsük őket a talált kincs rejtekhelyéhez-Az Úrhoz vezeteni!
Az Úr csodásan működik,
De útja rejtve van.Hilbert Ödönné [ 2009-09-30 13:22 ]

Az idén először voltam Berekfürdőn.A Megbékélés Házban töltött napok is nagy hatással voltak rám.Csodálatos élmény volt együttlenni,együtt dícsérni Istenünket:imádsággal,zsoltárénekekkel,citerával,s egyebbekkel.
Vidám,derüs napokat töltöttünk el,mint egy nagy család-humor,komédia is váltogatta egymást.
Mindannyian Isten komédiásai vagyunk.
Azért teremtett bennünket,hogy derűt,vidámságot nyújtsunk az embereknek.
Igen.Kellenek ,sőt nem hiányozhat életünkből a világi szórakozás,de kell,szükséges,hogy néha megálljunk és az Urra figyeljünk.Ahogyan az Istentiszteleten hallottuk Ő ami energia forrásunk.
Isten szeretetéből merítsünk erőt,energiát mindennapjainkban.
Az Ő szeretete soha nem mulik el.készletei kifogyhatatlanok!
Merjünk és merítsünk hát erőt!!!!Szép József [ 2009-09-30 12:42 ]

Csodálatos nap volt!!25.4 fő/községekként!Hilbert Ödönné [ 2009-09-30 09:17 ]

Hálás vagyok Uram mindenért!Köszönöm,hogy velem voltál az éjszakában,köszönöm a szép napot,amellyel megajándékoztál.Kérlek munkálkodj bennem mindig,segíts,hogy jobban megismerhesselek és áldjam szent neved.Adj Hitet!
Köszönöm ajándékaidat,köszönöm a gyülekezeti együttléteket mindig megnyugvást,békét,megelégedést hoz szívembe.
Segíts ,hogy Veled járjak!Légy mellettem,ne engedj eltévednem,járhassak utadon!
Légy őríző pásztora lelki pásztoraidnak,Adj erőt,hogy jó közvetítők legyenek az emberek felé!Áldj meg mindannyiónkat!ÁmenÉles Miklósné [ 2009-09-27 14:11 ]

Igazán nagy nap volt a Kálvin nap,melyet segitettek gyülekezetek is,fellépéssel.
Nagy öröm volt a nyírkércsi gyülekezetnek is abban a szép kórusban énekelni.
Köszönet Tánrnok tiszteletes asszony felkészítéséért Isten áldja meg további szolgálatát.
Esperes Úrnak,és az segitőknek a szép ünnepért, ahol együtt lehetünk sok-sok
gyülekezeti tagokkal és örvendeztünk a szép napnak.
Püspök Úr Ige hírdetése a hívő ember szívében örökre megmarad.Dr. Hadházi Antal Kálvin életéről szóló beszámolója még közölebb vitt
bennünket Kálvin János életéhez,munkájához. Hála telt szívvel jöttünk haza és az Úr vezessen mindenkit végig az úton.
Áldás Békességet kívánok minden gyülekezetnek és lelkipásztorának.

Éles Miklósné Nyírkércs


Hilbert Ödönné [ 2009-09-27 13:51 ]

Csodálatos élményben volt részem .Szavakkal nem lehet kifejezni,ezt az érzést megélni kell.
Örülök, hogy ott lehettem.a hallott evangélium,azigehallgatás, az énekek,mellyel dicsőitetteük Istent gyönyörű érzés.
A Kálvin életéről,a zenetörténeti előadások bővítették ismereteinket.
Megköszönöm a szervezők,a fellépők munkáját.
Kérem Istent adjon bőséges áldást életükre!
Minden alkamat szeretnék megragadni Isten segítségével-fizikai,lelki felfrissülést jelentett számomra és Valamennyiünknek!
Áldás Békesség!
Üdv:Hilbert Ödönné ErzsikeGéza [ 2009-09-25 12:45 ]

Köszönöm, így már jó....Admin [ 2009-09-25 11:47 ]

Kedves Géza!

Kijavítottam a hibát, most már fel lehet iratkozni az Ige küldő szolgálatra.

A Napi Ige szolgálat, arról szól, hogy aki hírlevelünkre feliratkozik, az minden nap kap egy igét, rövid magyarázattal az e-mail címére. Ezenkívül napi gondolatot, igehirdetéseket, verseket, léleképítő írásokat küldünk a feliratkozott testvéreknek.

Az ige küldő szolgálat Katona Béla Tiszavasvári református lelkipásztor jóvoltából működik.

Életére és szolgálatára - erről a helyről is - Isten áldását kívánjuk!
Géza [ 2009-09-25 11:19 ]

Békesség Istentől!

Próbáltam erre az Igeküldő szolgálatra feliratkozni, de nem tudtam! Amúgy miről szól az, lehetne bővebbet megtudni róla???

Zelenák Edit [ 2009-09-21 16:01 ]

Hatalmas feltöltődést jelentett számomra ez a nap. Hála érte az Úr Istennek. És köszönet minden szervezőnek és segítőnek.

Zelenák Edit-ApagyÉles Miklós [ 2009-09-20 15:34 ]

Nagyon szép nap napot éltünk át szept.19-én, sok száz gyülekezeti taggal együtt. A jól szervezett nap,és a kincset érő szavak szívünkben nagy emléket hagyott.Reméljük nem hiába dolgozott Esperes Úr és munkatársai.Szívünk megtelt kincsel tértünk hajlékainkban,gyülekezetekbenReméjük lesznek még ilyen szépnapok az Egyház megyénkben.Kívánom, hogy sok-sok alkalom legyen Isten kegyelméből és segítségéből.Gyülekezetünk nevében sok erőt kívánunk a további munkákhoz.
Zimányi Józsefné [ 2009-09-20 08:45 ]

Nagyon tartalmas és színvonalas nap volt. Az istenfélő nép együttlétében nagy erő van. Mikor Kárpátalján visszaadták a templomokat, akkor volt hasonló a levegő. A karaván nagyon előrehaladt.
Zimányi Józsefné - TiszanagyfaluK. Géza [ 2009-09-20 08:05 ]

Fantasztikus alkalom volt a gyülekezeti találkozó a Buszacsában! Remek volt a szervezés, sokan voltunk és nem mellesleg Isten is velünk volt! Szuper előadások, tanulságos gondolatok, léleképítő élmények....
Áldást kívánunk az esperes úrra és mindazokra, akik munkáját segítik!Gaál Sándor [ 2009-09-20 07:22 ]

Köszönet!

Tisztelettel köszönöm meg az Egyházmegye Gyülekezeteinek részvételét a szeptember 19-én tartott Gyülekezeti Találkozón.
Külön köszönet a szervezőknek, munkatársaknak és segítőknek.
Testvéri köszöntéssel és áldáskívánsággal:
Gaál Sándor
esperesHorváth Csaba [ 2009-09-16 21:55 ]

Isten ajándékának tartom, hogy az interneten keresztül is szól az örömüzenet, míg tart ez a kegyelmi idő használjuk ki minél jobban ezt a lehetőséget: mind azok akik szerkesztik, mind azok akik olvassák.Imádkozzunk ennek áldásáért,különösen a ránk következő egyházmegyei találkozónkért. Hisszük, hogy nem hiábavaló a sok testvér önfeláldozó fáradozása.Szilágyi Istvánné [ 2009-09-16 08:22 ]

Örülök, hogy egyre több olyan weboldal van a világhálón, amit érdemes látogatni!
Hála legyen érte Istennek!
A szeptember 19-i alkalmat imádságban hordozom: szolgáljon sokaknak lelki épülésére, a közösség erősítésére!Mancika [ 2009-09-14 17:08 ]

Nagy Isteni alkalom lesz szep. 19-én testvérem Te is jöjj el, egy csodálatos kincst érő napot akar életében.
Köszönet a weboldalért.Isten áldását kérjük készitőinek.K. Géza [ 2009-09-14 12:42 ]

Szívből örülünk annak, hogy a Nyírségi Egyházmegyének végre van weboldala! Haladni kell a korral és az igét ilyen módon is hirdetni kell!
Isten áldása legyen azokon, akik ezt a netes szolgálatot végzik!

Javaslom, hogy a gyülekezetek weboldalait is meg kellene jelentetni itt, az egyházmegyei honlapon valamilyen formában...elesmiklosne [ 2009-09-07 20:18 ]

Minden ismerősnek jöjjenek találjanak és őrizzék meg a kincset !!!!!!!!!

 

 

Kedves Apagyiak!

Nagyon köszönjük a jó szervezést az asztalitenisz bajnokságon!
Isten áldja minden munkátokat.
egy lelkes résztvevő

 

 


Konrad Bollmann [ 2009-11-09 11:15 ]


Szia Szisa!

Ezen az útan üdvözlöm Téged! Remélem, jól vagytok? ISTEN áldása a szolgálat-ra! Az "alma-akció-nál" röviden látunk egymást.
Mi jól vagyunk. Az én munkám most, forditások lektorálni, ami Györgyi németre csinálja. Már elég sok szövegek csináltunk. Mindig jön hozza új.
Ezenkivül még mindig nekem nincs munkám. Már több mint egy éve.
Gyurka-papa tegnap 79 éves lett. A második dédunoka utan van.
Az én szüleimek volt tegnap a házasság-évfordulója:
58 éves.

Csinálunk tovább a forditást!

Konrad.

 


 


 

Hilbert Ödönné [ 2009-11-06 13:33 ]

Áldás , Békesség!

Igen! Ez már nagyon jó visszajelzés, ha az emberek reklamálnak a későn érkező napi ige és ima hiányáért.
Magam is részese vagyok, szinte hiányérzetem volt, feszültebb lettem.
Hozzátartozik a mindennapi életemhez, szinte szokássá vált, hogy megkapjam a napi "UTRAVALÓT":
Ebből merítek erőt, bíztatok másokat is, hogy akinek lehetősége van ne mulassza el.
Kiegyensúlyozottabb lett életem, bár én is vigaszt várok, de örömmel tölt el, hogy tudok és bátor vagyok másokat is megnyugtatni, lelki vigaszt adni.
Köszönöm a Tiszteletes Uraknak és mindenkinek aki segít ebben!
Minden segítség "FELÜLRŐL" jön,de,mint Istennek elkötelezett szolgálói nagyon-nagyon sokat tesznek azért,hogy asugallt ige, ima ne süket fülekre találjon,hanem azok meghallgatóira.

Isten áldását kérem valamennyiükre és-családjukra.

Őszinte tisztelettel: Hilbert Ödönné RAMOCSAHÁZÁRÓL

 


 


 

Katona Béla [ 2009-11-02 08:59 ]

Áldás, békesség!

Az utóbbi napokban sok reklamációt kapok, mely szerint sokaknak nem érkezik meg az emailcímére a Napi Ige és gondolat. Azt látom, hogy újra porszem került a gépezetbe, főleg a citromail-es és a vipmail-es címekről van szó. Ők nem tudnak levelet fogadni. Két lehetséges megoldás van:
1. Megnézni weboldalunkon: http://www.refegyhaztvasvari.shp.hu/hpc/web.php?a=refegyhaztvasvari
(Bár nem mindig van naprakészen frissítve!)
2. Készíteni egy új postafiókot, mely megbízható! (A magam részéről a gmail-t ajánlom...)
+1. Van egy harmadik megoldás is: megírni nekem, hogy nem érkezett és én, amikor sikerül időt szakítanom rá, elküldöm a meg nem érkezettet.

Isten áldását kívánva: Katona Béla lelkipásztor

 


 


 

Hilbert Ödönné [ 2009-11-02 05:44 ]

Nagy örömömre szolgált, hogy mindennap megkaptam a napi igét és imádságokat.
Így kezdtem a mindennapjaimat-eőt merítettem ezek olvasásával , a hitben is erősödtem.
Sajnos, napok óta hiába várom nem kapom meg.
Kérem, segítsenek hogyan kaphatnám továbbra is!
Szükségem van rá!

 


 


 

SZOLGÁLÓ [ 2009-10-11 12:38 ]

Nagyörömünkre szolgál,hogy honlapja van a NYÍRSÉGI Egyházmegyének.
Sok érdekes dolgokat tudunk meg egyházközségekről.
Köszönet az Esperes Úrnak és munkatársainak, akik az erre szánt idejüket szivből végzik.
Isten Áldását kérem tobábbi szolgálatukra.
ÁLDÁS BÉKESSÉG !!

 


 


 

Erzsike [ 2009-10-09 23:16 ]

Nagyon sokoldalú ez a honlap.
Én mindig találok újat,ami felkelti érdeklődésemet.
Nagyfokú léleképítő munkája van a lapnak.
Fontos számomra,hogy mindig benézzek.
Isten munkálkodását érzem minden nap-csodás dolgokat művel a bennebízóknak.
Isten áldása legyen az itt dolgozóknak!
Áldás,Békesség!

 


 


 

Feri [ 2009-10-09 23:05 ]

Kedves Tibor!
Ez egy igazán élő honlap, Isten adja vissza az ideszánt energiád sokszorosát.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Géza [ 2009-10-09 08:17 ]

Békesség!

Jó látni, hogy milyen változatos és aktuális a honlap! Itt igazi munka folyik - másokért, értünk, Istenért!
Sok áldást kívánok az Úr tevékeny szolgáinak életére!

 

[ 2010-01-03 12:17 ]

RÉSZVÉTÜNK AZ ELHUNYT TISZTELETES ÚR CSALÁDJÁNAK ÉS
A GYÜLEKEZETNEK.VOLT GYÜLEKEZETÉNEK NEVÉBEN:
KÉRJÜK ISTEN AKARATÁNAK ELFOGADÁSÁT.

ÉLES MIKLÓS
NYÍRKÉRCSI
GYÜLEKEZET
GONDNOKA

Hilbert Ödönné [ 2010-01-01 21:29 ]

Isten akaratában megnyugodva kívánok őszinte részvétet a Kóródi családnak.
Őszinte együttérzéssel gyászotokban osztozkodom.

Hilbert Ödönné Erzsike

Hilbert Ödönné [ 2010-01-01 21:24 ]

Istenélményben gazdag, Békés,Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!

GONDNOK [ 2009-12-26 12:38 ]

LE SZÁLLT EGY ANGYALKA,
S AZT SUGTA NÉKEM,
GONDOLJ MA AZOKRA,
KIK A SZÍVEDBE FÉRNEK.
ESZEMBE JUTOTTÁL TE ÉS A CSALÁDOD. EZ UTON KÍVÁNOK AZ EGYHÁZMEGYE ESPERESÉNEK ÉS MINDEN LEKÉSZÉNEK:
ÁLDOTT KARÁCSONYT és BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT !

ÉLES MIKLÓS [ 2009-12-26 12:30 ]

Nagy szeretettel kívánunk minden egyházközség presbitériumának, gyülekezetének.
iSTENTŐL ÁLDOTT KARÁCSONYT!
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT MAGAM ÉS A GYÜLEKEZET NEVÉBEN:
ÉLES MIKLÓS
gondnok
NYÍRKÉRCS

GYÜLEKEZETI TAGOK [ 2009-12-26 12:23 ]

HÁLA TELT SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK MEG LELKÉSZÜNKNEK AZ ADVENTI HANGVERSENYT, HOGY A KARÁCSONYUNK EZZELIS ÖRÖMTELJES LEGYEN.
KÍVÁNUNK RÉSZÉRE ISTENTŐL ERŐT, EGÉSZSÉGET ÁLDOTT ÜNNEPEKET.
HÁLÁS GYÜLEKEZET TAGJAI

szolgáló [ 2009-12-21 16:30 ]

MINDEN EZEN HONLAPOT NÉZŐNEK
KIVÁNOK ISTENTŐL ÁLDOTT
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BÉKÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐT
ERŐBEN-EGÉSZSÉGEN.

ÁDÁS BÉKESSÉG

Horváth Csaba [ 2009-12-17 17:15 ]

Örülök, hogy pezsgő az egyházmegyénk lelki élete, sok tartalék van még a gyülekezeteinkben, kellő irányítással és imádkozó háttérrel mind felszínre lehet hozni. Isten áldja meg a bátor és önfeláldozó lelkészeinket, gyülekezeti tagjainkat,hogy felvállalják az ifjúságunk megujúlását, ébresztgetését.
Horváth Csaba em-i gondnok.

 >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló