Karácsony az ibrányi Idősek Otthonában


 
Egyházmegyénk egyetlen szociális intézményében, az ibrányi Idősek Otthonában advent első vasárnapja csendesen jelezte, hogy kezdetét veszi a csodavárás időszaka. A lelkek és a szívek egyaránt elcsendesednek, várakoznak. Várják a csodát, a betlehemi gyermek születését. Mi is ezzel a csendes várakozással kezdtünk hozzá teendőink sorához. Lakóinkkal, klubtagjainkkal karöltve, igazán tengernyi tennivalót terveztünk az ünnepi készülődés idejére. Elhatároztuk, hogy az idei jókívánságainkat, magunk készítette üdvözlőlapokon juttatjuk el, amelyek időseink ügyes kezeit dicsérik, mint ahogyan az ablakainkból köszöngető hópelyhek és karácsonyi motívumok is. Tudva, hogy vendégek is érkeznek majd hozzánk az ünnepi időszakban, a lelkek is ünneplőbe öltöztek, hiszen ahogyan megfogalmazta egyik lakónk: az egymásra figyelés, a távolságok leküzdése, ami nem feltétlenül fizikai, fontosabb, mint egy falat kenyér.
Az istentiszteletek során az adventi üzenet a jól ismert vers címével tette örömtelivé a készülést, mert mindannyian „várjuk a kis Jézust, várjuk a karácsonyt”.
December 17-én Dr. Gaál Sándor esperes úr családtagjaival látogatott el intézményünkbe, ahol a dolgozókkal együtt szeretetteljes délutánt tölthettek el. Meglepetésként gyermekeik ének és zeneszámokkal kedveskedtek.
 
 Másnap este, immáron hagyományosan az ibrányi Laudamus Református Énekkar tagjai egy igazán gyönyörűséges koncert részeseivé tették a lakókat. Velük és énekeikkel beköszöntött hozzánk az igazi karácsonyi hangulat, az eddig átélt élmények, érzelmek, a várakozás megkoronázása. A karácsonyi csengettyűként felcsendülő hangok, ismerős vagy eddig ismeretlen dallamokkal ajándékoztak meg mindnyájunkat. Az ünnepi énekszolgálat végén az énekkar tagjai az idősekkel közösen énekeltek néhány karácsonyi éneket.
 December 22-én az óvodások jöttek el hozzánk, akik az ünnepi események sorában mindig szívesen látott vendégeink, s akiket az idősek nagy-nagy szeretettel fogadtak, mert kedves kis műsoruk láttán az ő dédunokáik jutnak az eszükbe. A gyermekek betlehemes játékot adtak elő; mindnyájan hálás meghatódottsággal csodáltuk a picinyek nagyszerű műsorát, melyben megszólalt az angyali üzenet: ”Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz”.
 
 
 Ezután az idősek műsora következett, akik a meghatottságtól néha nehezen ejtették a szavakat, de annál nagyobb szeretettel adták át a gyönyörű gondolatokat. Megszületett a Gyermek, újra és újra születik. Adja Isten, hogy ez maradjon Karácsony legfőbb üzenete!
 
 Szép hagyományunk az idősek megajándékozása: az egyházmegye elnökségének szeretetteljes köszöntését Takács Ferencné intézményvezető és Felföldi Zoltán intézményvezető-helyettes tolmácsolta, majd minden lakónak és klubtagnak átadták a megbecsülés ajándékcsomagjait.
 
 Ünnepségsorozatunk záró napján, 26-án testünk és lelkünk ünneplőbe öltözött: az ünnepi istentiszteleten Vass László lelkipásztor igehirdetése után az úrvacsorai közösségben éltük meg gondviselő Urunk megtartó szeretetének áldásait.
 
Szeretetteljes új esztendőt kívánunk egyházmegyénk minden tagjának!  
 
                                                                                                 Vass László lelkipásztor


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló