Jubileumi ünnepség Kemecsén


        2009. szeptember 26-án ünnepi istentiszteletre hívogattak a harangok Kemecsén, amelyen a gyülekezet tagjai és a vendégek a 200 éve épült templomért adtak hálát. A nyitó áhítatot Derencsényi István egyházkerületi főjegyző tartotta az 1. Korinthus 3, 9-17 alapján, a lelki templomra helyezve a hangsúlyt, miszerint ugyanarra az alapra építettek az ősök, amelyre mi, „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” Nemzedékek jönnek-mennek, de ez a templom ugyanaz marad, mert Isten örökkévaló.
        Az ünnepi egyházközségi közgyűlést Dr Gaál Sándor esperes nyitotta meg, átadva Kiss Imrének, a gyülekezet gondnokának a nyírségi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvének egy példányát, amely közgyűlés e templomban zajlott le szeptember 12-én. A Kálvin év alkalmából Dr. Hadházy Antal tartott érdekes előadást, „Mit tanulhatunk az ötszáz éve született Kálvin Jánostól?” címmel. A templom történetét Pusztai Endre helyi református lelkész ismertette, a templomépítő ősök hitét példaként állítva a mostani nemzedék elé, köszöntve az itt szolgált lelkészek leszármazottjait, az elszármazott testvéreket, valamint annak az osztálytalálkozónak a résztvevőit, akik 70 évvel ezelőtt a kemecsei református iskolában kezdték meg az elemi iskolai tanulmányaikat. Pásztor László egyházmegyei világi főjegyző kemecsei gyökereiről és lelkész ősökről emlékezett meg felszólalásában.
        Köszöntő szavakat mondott Dr. Fazakas Sándor a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora, Bezzegh Gáborné Ignéczi Anikó fényeslitkei lelkész, aki a kemecsei gyülekezetből indult lelkészi pályára, valamint Péter Szarka László, aki feleségével együtt mintegy 17 éven át látta el a lelkészi szolgálatot e helyen. Az istentisztelet végén emléktábla avatására került sor, amelyet a gyülekezet a templom építésének 200. évfordulója alkalmából helyezett el, amelyen fel van tüntetve a templomépítő Pásztor Dániel lelkész és Répásy József főgondnok neve. Az ünnepséget az ifjúsági énekkar műsora, Hegedűs Réka szavalata, valamint Duleba Lívia fuvolajátéka tette teljessé. Hisszük, e szép ünnep minden perce Isten dicsőségét hirdette.
Kemecse, 2009.                                                  (P. E.)  


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló