Egyházmegyei kántortovábbképző tanfolyam indult

a Nyírségi Református Egyházmegyében

 A Nyíregyháza-városi református gyülekezet adott helyszínt templomában és gyülekezeti termében az induló megyei kántortovábbképzéshez. Már 2010. májusában is volt egy ilyen alkalom – akkor első ízben -, a második november 6-án szombaton került megrendezésre 11 résztvevővel. Voltak köztünk, akik az orgonajáték területén, s voltak, akik az énektanítás és karvezetés területén szeretnének tovább fejlődni – vagy mindegyik területen.
 
Éppen ezzel a szándékkal jött létre ez a találkozó, illetve indult el ez a képzés, hogy azok számára is legyen ilyen lehetőség (a felmért igény szerint havonta egy alkalommal), akik a kerületi nyári 2-3 hetes kántorképzőkön nem tudnak részt venni. (Örömmel vettük a hírt nemrégiben arról, hogy több éves kimaradás után most újra szervezik a debreceni kántorképző tanfolyamot, amit most 3 hét helyett 2 hetesre terveznek.)
 
Azokat a kántorokat értesítettük erről a nyíregyházi találkozóról, akik részéről a lelkipásztorok jelezték az egyházlátogatási jegyzőkönyvben, hogy igényelnének továbbképzést. Évről-évre felmerült ez az igény (más-más létszámmal), de a 2010-es évig nem történt még előrelépés ez ügyben. Hála Istennek, hogy már a harmadik alkalmat tervezhetjük, melynek kezdő időpontja: 2010. december 4. szombat délelőtt 10 óra.
 
Ezúton is hadd mondjunk köszönetet a tanfolyam számára a jövőben is helyszínt biztosító gyülekezetnek és lelkipásztorának; valamint a lelkes nyíregyházi egyházzenész házaspárnak, akik vállalták a szervezés és lebonyolítás nem kis feladatát: Kiss Zoltán orgonaművész-tanár a hangszeres zenében, Kissné Mogyorósi Pálma egyházzenész, zenetanár pedig az énektanítás ill. karvezetés területén továbbfejlődni kívánókat várja szeretettel alkalomról alkalomra.
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a továbbképző további alkalmaira mindazokat, akikben ég a vágy, hogy az Úrtól kapott ajándékaikat fejleszthessék az egyházi ének és zene területén, hogy egyre inkább szolgálhassuk ez által is gyülekezeteink életének megelevenedését Isten munkatársaiként, az Ő dicsőségére. A továbbképzésbe bármikor be lehet kapcsolódni – kortól és végzettségtől függetlenül!
 
Tehát örömmel várjuk a következő alkalmat, és az egyre több jelentkező szolgatársunkat:
 
Nyíregyháza-városi református templomnál 2010. december 4-én délelőtt 10 órától.
 
Kérjük a kedves kántor testvéreinket, hogy lehetőség szerint hozzanak magukkal korálkönyvet, éppen aktuális megtanulandó orgonaművek illetve kórusművek kottáit a konkrét előrehaladás érdekében. Továbbá tudatjuk, hogy van lehetőség újabb kottaanyagok megrendelésére is, ahogyan ez a legutóbbi alkalommal is történt. Ismét lehetőség nyílik egyéni konzultációra (orgona, harmónium, karvezetés, énektanítás, zeneismeret, stb. terén) is.
 
Szeretettel várunk minden jelentkezőt, és kérjük, jelezze részvételi szándékát az alábbi címen:
ftarnok@gmail.com vagy 4300 Nyírbátor, Egyház út 1., ill. telefonszámon: 06-42/281-749.
 
Testvéri üdvözlettel:
 
Tárnok Ferencné kántor-lp. egyházmegyei énekügyi előadó
 
Kissné Mogyorósi Pálma egyházzenész, zenetanár
 

Egyházkerületi énekkari találkozó volt Karcagon

 
 
2010. október 30-án szombaton délelőtt 10 órától délután 4 óráig az immár hagyományosan két évente (a páros számú években) megrendezett Tiszántúli Egyházkerületi énekkari találkozóra került sor – ezúttal Karcagon - a kerület gyülekezeti énekkarai számára. (A közbeeső években Nyírségi egyházmegyénkben a megyei énekkari találkozókat szoktuk megtartani, amelynek helyszíne a 2011. évben a nyírbátori 500 éves felújított református templom lesz – Deo volente.)
 
A találkozón 15 énekkar vett részt, ebből három karcagi, kettő debreceni, kettő szegedi, egy kunhegyesi, a többi hét pedig Nyírségi Egyházmegyénk gyülekezeteiből való énekkar volt, nevezetesen: Encsencs, Laskod, Nyírbátor, Őr, Petneháza, Tiszavasvári és Újfehértó képviseltette magát ez alkalommal.
 
A szépen felújított karcagi református nagytemplomban igen felemelő rendezvénynek lehettünk résztvevői. Reggel 9 és 10 óra között a templomnál és a református gimnáziumban a gimnázium diákjai fogadták az érkező kórusokat. (A két szegedi énekkar már előző napon Karcagra utazott, s a gimnázium kollégiumában szálltak meg.) A néhány éve visszakapott gimnázium épületében, a tantermekben gyakorolhattak az énekkarok, s forró teával és finom pogácsával vendégeltek meg minket a házigazdák.
 
10 órakor áhítattal kezdődött a találkozó a templomban. Derencsényi István egyházkerületi főjegyző hirdette az Igét, Szabó József nagykunsági esperes úr is jelen volt kedves feleségével együtt, s Koncz Tibor helybeli vezető lelkipásztor, majd Berkesi Sándor kerületi egyházzenei igazgató köszöntötte a megjelenteket. A gyülekezeti éneklést, s néhány kórus énekét Koppány Mária orgonaművész-tanár kísérte.
 
Minden énekkar 10 perces műsorral készült, s rövid bemutatkozásokra került sor, miközben a soron következő kórus elfoglalta a helyét a pódiumon. A kórusok egyik része délelőtt, a többiek délután kerültek sorra. Nagy öröm volt mindegyiket hallgatni. Külön színfolt volt a karcagi református általános iskola énekkarának, és a református gimnázium énekkarának a szolgálata.
 
A körülbelül 600 résztvevőnek finom kétfogásos ebédet biztosított a találkozó félidejében a házigazda gyülekezet – egyházkerületi finanszírozással. Külön helyiségben ebédeltek a kórusvezetők Berkesi Sándor zeneigazgató úrral, ahol szakmai megbeszélésre és kiértékelésre kerülhetett sor.
 
A találkozóra 3 közös kórusművet kellett megtanulniuk az énekkaroknak, s mint mindig, most is megkoronázta végül a nap programját a hatalmas összkari éneklés egymás épülésére és Isten dicsőségére.
 
Reméljük, hogy két év múlva ismét sor kerülhet egy hasonló alkalomra, s hogy lesznek majd új énekkarok is a résztvevők között… Köszönet illeti a Tiszántúli Egyházkerület Elnökségét, akik anyagilag támogatták a találkozó megrendezését, a karcagi gyülekezetet és lelkipásztorát, akik vállalták a házigazda szerepét, a karvezetőket, akik szorgalmasan felkészítették a kórusukat a találkozóra, és az énekkarok tagjait, akik nagy örömmel és kitartással részt vesznek ebben a szép szolgálatban a gyülekezetek épülésére és Isten dicsőségére, Akinek legyen mindezért hála.
 
Tárnok Ferencné
egyházmegyei ének-zeneügyi előadó


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló