Megalakult a Katechetikai Bizottság


A Nyírségi Református Egyházmegye Katechetikai Bizottságának tagjai:
Kozma Mihály elnök (lelkész)
Dr. Szabóné Oszlánszki Zsuzsanna titkár (vallástanár)
ifj. Csoma Zoltánné Gáspár Katalin (lelkész)
Baráthné Hatházi Eszter (lelkész)
Nagy Eszter (vallástanár)
Karsainé Incze Gizella (vallástanár)
Baracsi Zsolt (lelkész)
 
A képen a névsor balról jobbra:
első sor: Dr. Szabóné Oszlánszki Zsuzsanna, Karsainé Incze Gizella, Baráthné Hatházi Eszter, Nagy Eszter, ifj. Csoma Zoltánné Gáspár Katalin
második sor: Kozma Mihály, Baracsi Zsolt
 
Október 2-án a Nyíregyházi Magdaléneum Otthon adott helyet a Nyírségi Református Egyházmegye Katechetikai Bizottságának megalakulására. Dr. Gaál Sándor esperes úr vezetésével a megalakulást követően az egyházmegye katechetikai életéről, a tervekről és a feladatokról tárgyaltunk.
A következő feladatokban kívánjuk segíteni az egyházmegye gyülekezeteinek életét:
-        a gyermek és ifjúsági munka segítése, szervezése
-        koncepció, stratégia kidolgozása a fiatalabb generációknak a gyülekezeti életbe történő betagolására
-        a gyülekezeti katechetikai munka segítése, közös egyházmegyei gyermektáborok, kirándulások, konferenciák és találkozók megszervezése, lebonyolítása
-        Az egyházmegye hittanosai számára zsoltáréneklő, bibliaismereti, valamint sportversenyek és egyéb vetélkedők megszervezése, lebonyolítása
-        A gyermek- és ifjúsági munkát segítő kelléktár létrehozása: katechetikai segédanyagok (színezők, dia- és videofilmek, dvd filmek, egyéb szemléltető anyagok), táborozási kellékek, szakkönyvek, stb.
 
Isten áldása legyen közös szolgálatunkon!
Kozma Mihály lelkész


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló