Közgyűlés ( Kemecse, 2009. szeptember 12. )                             

  A Nyírségi Református Egyházmegye szeptember 12-én rendhagyó módon a 200 éves kemecsei református templomban tartotta éves rendes közgyűlését.  A közgyűlés áhítattal vette kezdetét, melyen Vass László, az egyházmegye főjegyzője a napi igét (Zsid. 8.) elolvasva imádkozott az egyházmegye gyülekezeteiért. 

A közgyűlést Horváth Csaba, az egyházmegye gondnoka nyitotta meg. Külön örömét fejezte ki arra nézve, hogy az egyházmegye elnöksége a 200 éves kemecsei templomot választotta a közgyűlés helyszínéül. Továbbá megemlékezett arról is, hogy Kemecse éppen ezen a napon várossá avatásának negyedik évfordulóját ünnepli. 

Ezt követően Lipők Sándor Kemecse város polgármestere köszöntötte a közgyűlés tagjait, majd sok áldást kívánt a közgyűlés munkájára. 
Nagytiszteletű Pusztai Endre lelkipásztor a 200 éves templom történetét ismertette a jelen levőkkel. Elmondása szerint 1597 óta van református gyülekezete a településnek. Az új templom építésének kezdete és az előkészületek éve: 1803. A templomépítő lelkipásztor Pásztor Dániel volt.
Majd Dr. Gaál Sándor esperes úr esperesi jelentésében megemlékezett a Kálvin évről, kálvini örökség elkötelező erejéről. Elmondta, hogy az egyháznak ma különlegesen nagy lehetőségei vannak. Majd néhány statisztikai adatot is közölt beszámolójában. A reformátusok száma az egyházmegyében mintegy 105.000 fő. Az elmúlt évben 1305 keresztelés, 1249 temetés történt, 710 fő konfirmált, 52500 fő élt az úrvacsora lehetőségével. Megemlékezés történt halottainkról és a gyermekáldásokról is. Esperes Úr köszöntötte a közelmúltban az egyházmegyébe érkezett lelkipásztorokat és családjukat, majd köszönetet mondott a gondnokok, presbiterek és a lelkipásztorok szolgálatáért és arra Isten további áldását kérte. A közgyűlés szeretettel megköszönte esperes Úr szolgálatát és az esperesi jelentést elfogadta.  Ezt követően került sor a bizottságok felállítására, melyre az egyház alkotmánya kínál lehetőséget. Mindössze hat szakbizottság született: katechetikai, missziói és ifjúsági, tanulmányi, diakóniai, ének-zeneügyi, valamint kommunikációs és médiaügyi bizottság. Majd sorra következtek az előadói jelentések, melyeket határozati javaslatokkal kiegészítve a közgyűlés elfogadott. Az esperesi és az elnökségi intézkedésekről szóló beszámolók után a közgyűlés bezárása következett. Áldásmondással és a Himnusz eléneklésével ért véget a Nyírségi Református Egyházmegye Közgyűlése. 
 
                                                     Kósa László
                                  Kommunikáció és Média referens
                                                 Nyíregyháza-Sóstó


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló