Lelkészbeiktatás Encsencsen


 2010. október 10-én, vasárnap 15 órai kezdettel Encsencsen Fórián László református lelkész beiktatásán vettünk részt, aki korábban Battonyán /Békési Egyházmegye/ végzett lelkészi szolgálatot. Ezen az alkalmon az igét Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette, a beiktatás szolgálatát Dr. Gaál Sándor esperes úr végezte. Az ünnepi istentiszteleten 33 palástos lelkész köszöntötte igével a beiktatott szolgatársat. Köszöntések hangzottak el az egyházmegyénk, testvéregyházak, országgyűlési képviselő, elődlelkipásztor részéről. Külön megtiszteltetés, hogy a Békési Egyházmegye esperese Sipos Tas Töhötöm feleségével együtt eljött erre az alkalomra és elismerő szavakkal méltatta beiktatott lelkipásztorunkat. Az ünnepi hangulatot emelte a verses köszöntés, az encsencsi énekkar szolgálata, egy battonyai házaspár áldást kívánó éneke gitár kísérettel. Megható volt, amikor az encsencsi gondnok átadta a gyülekezet ajándékát, az új palástot.
Egyszerű, de ugyanakkor nagyszerű volt ez az ünnepség. Olyan volt a légköre, hogy érezni lehetett a szeretet minden jelét, különösen szép és méltóságteljes volt a palástos lelkészek rövid, tömör igei köszöntése. 33 ige hangzott el, de mind különböző, alkalomhoz illő. Szinte az egész Szentírásból kaphattunk egy keresztmetszetet, a jól ismert Igék csokra volt ez. Öröm volt hallgatni. Legyen hála Istennek ez a bensőséges ünneplésünkért. A három igeszolgálat /püspöki, esperesi, beiktatott lelkészi/ igen lekötötte a hallgatóság figyelmét. Az ünnepi istentiszteleten résztvevők épülhettek egymás hite, bizonyságtétele által.
A lelki táplálék után az encsencsi gyülekezet szeretettel hívott mindenkit a gazdagon terített asztalhoz. Püspök úr imájával kezdhettük el testünk táplálását, miközben kötetlen, fontos, testvéri beszélgetéseket folytattunk.  
Isten áldja meg Fórián László szolgálatát, életét és szeretteit.
Horváth Csaba em-i gondnok


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló