Egy kis gyülekezet nagy napja


Régi vágya teljesült 2010 június 6-án a Nyírparasznyai Református Egyházközségnek, amikor is megtarthatta azt a soron következő csendes délutáni alkalmat, amely a Nyírségi Református Egyházmegye 16 gyülekezetének részt vételével immáron 14 éve zajlik évi két alkalommal. Az évek folyamán már valamennyi részt vevő gyülekezet volt vendéglátó, akár több ízben is , és most végre Nyírparasznya is feliratkozhatott a szervezők sorába. Sok belső és külső tényező rendbe tételére volt szükség ehhez, de hisszük, hogy a gyülekezet számára ez volt az Istentől rendelt alkalmas idő. A sok borongós esős nap után végre napsütés fogadta a Nyírparasznyára érkezőket, ahol hamar megtelt a 250 főt befogadni tudó , szépen felújított Református Templom. A Templomba be nem férőket a helyi Általános Iskola aulájába tereltük át, ahol kivetítőn keresztül lehetett nyomon követni a templomban történteket. Dávid király életének néhány Isten által megáldott epizódja képezte a nap igei gondolatát, melyről id. Csoma Zoltán nyírbogáti, ifj. Koós Csaba jármi és dr. Gaál Sándor esperes úr szolgálata tett bizonyságot.A napot színesítették a nyírparasznyai, laskodi, petneházi, vajai és nyírkércsi gyülekezetek énekkarainak lélek emelő műsorai.Megemlékeztünk a trianoni magyar tragédia 90-ik évfordulójáról, és végül hálát adtunk a szépen felújított Templomért és Gyülekezeti Házért. Az alkalom az Iskola aulájában szeretet vendégséggel ért véget, ahol kötetlenül és békességben lehettek együtt a testvérek. Hálát adunk a mi Istenünknek hallatlan jóságáért, hogy engedte megérnünk e napot, köszönjük , hogy felhasznált bennünket is ügye építésére, és köszönjük a sok meghívott gyülekezet jelenlétét, hogy mint egy 420-an, ezen a vasárnap délutánon együtt magasztalhattuk Istenünk nevét.

Koós Lóránt lelkipásztor

Nyírparasznya-Nagydobos>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló