Kálvin nap a Nyírségben

 
A Nyírségi Református Egyházmegye a Kálvin év alkalmából Kálvin napot szervezett az egyházmegye gyülekezeteinek részvételével a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban. A szokatlan helyszín hamar magára irányította a gyülekezetek figyelmét, továbbá az a remény, hogy ez az alkalom a nyírségi reformátusság lelki megújulásához forrás, így az újra átélhető és megtapasztalható pünkösd lehet.  Több mint 1600 fő vett részt a 10:00 órától, 17:00 óráig tartó rendezvényen. A résztvevők létszáma egyértelműen arról beszél, hogy a nyírségi reformátusságban vágy gyúlt arra, hogy „egy kissé áldott csendben” ilyen nagy létszámú testvéri közösségben keresse az Urat és az egymással való közösség áldott alkalmait.
A csaknem egész napos rendezvény Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr igehirdetésével kezdődött. A napi ige alapján hirdetett üzenet a gazdag és ma is meglévő kálvini örökségre irányította a figyelmünket. Továbbá hangsúlyt kapott az az üzenet, miszerint Isten éppen ezekkel a fiúkkal – akikről Jákób az áldásokban mindent leplezetlenül elmond – tervezi tovább vinni az üdvtörténet fonalát. Ma is éppen „ezekkel” és a hozzájuk hasonlókkal?!
A nap folyamán színpadra állt a Debreceni Református Kollégium Kántusa Berkesi Sándor karnagy úr vezetésével, Pregitzer Fruzsina színművésznő, az Éden ifjúsági zenekar, Nagy Csaba tárogatóművész és még sokan mások.  
Az alkalom Dr. Gaál Sándor esperes úr szolgálatával zárult, aki a nap vezérigéje alapján fogalmazta meg Isten üzenetét. „…őrizd meg a rád bízott kincset.” (I.Tim. 6:20) Egyfelől a kálvini örökség kincsét bízta Isten a XXI. század egyházára, másfelől e nap minden gazdag áldását. Esperes Úr a szolgálatot teljesítőknek és fellépőknek szeretettel megköszönte fáradozását és áldást mondva a Kálvin nap rendezvényét bezárta.
Áldott legyen az Úr, hogy e jó dolgot elkezdte közöttünk.
 
 
 
                                                                          Kósa László
                                                                    Nyíregyháza-Sóstó

 

További képek a találkozóról...>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló