Átadták a TÁMPONT Szolgáltató Központot Nyírszőlősön


 Március 28-án ünnepélyes keretek között adták át Nyírszőlősön a TÁMPONT Szolgáltató Központot. Az ünnepi istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Igehirdetésében elmondta, hogy ma minden ilyen, a gyülekezetek szintjéről induló kezdeményezésnek elvitathatatlanul nagy jelentősége van, mert támpontokra mindig szükség van. A legfőbb támpont e mai világban is a Szentháromság Isten.  A Nyíregyháza- Sóstói Református Egyházközség társadalmi szerepét és felelősségérzetét szimbolizálja ez a komplex módon akadálymentesített épület.
Kósa László, az egyházközség lelkipásztora arról számolt be, hogy a projekt megvalósításához az egyházközség, az ÉAOP keretében (Észak-Alföldi Operatív Program) pályázat útján nyert 40.000.000,- Ft támogatást. A Tiszántúli Református Egyházkerület 5.000.000,- Ft- al támogatta a beruházást, de jelentős anyagi segítség érkezett a gyülekezet tagjainak részéről is. Az Európai Unió és a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult beruházás a hátrányos helyzetben élők segítő szolgálatához biztosít modern, a mai kor igényeinek megfelelő infrastrukturális hátteret. Az együttérzésen túl, ma egyre inkább szükség van az odafigyelésre, a segítő együttműködésre, az önként vállalt közös teherhordozásra. Talán szokatlannak tűnik, hogy egy gyülekezeti közösség szerepet vállal a munkaerő- piacon, de sajnos egyre több azoknak a száma egyházon belül és kívül, akik valamilyen oknál fogva elveszítették a munkahelyüket vagy megváltozott a munkaképességük. Számukra kínál ingyenes képzéseket, tanfolyamokat, programokat a TÁMPONT. Sajnos a fenti problémák a családi életben is éreztetik hatásukat, de megérezhetővé válnak lelki, de anyagi síkon is. Ez oknál fogva a TÁMPONT munkaterve a mentális segítségnyújtáson túl a szociális támogatás irányába is kiterjed.
  
Nyíregyháza- Nyírszőlős, 2010. március 28.  
 
Kósa László   
ref.lelkész 


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló