Jótékonysági Gála-műsor, Tiszarád


 A legtöbb lelkész vágyalma, hogy a gyülekezet egésze úgy tekintsen templomára, hogy az a büszkesége, sajátja, és egyben felelősségteljes tulajdona. Jó érzés, amikor egy ügy, egy templom, az Istennek szentelt épület mellé odaáll a lelkipásztorral együtt a presbitérium, a gyülekezet - bármekkora is-, valamint támogatóként vagy rendezőként a helyi önkormányzat. Március 28-án, Virágvasárnap, a tiszarádi jótékonysági Gála-műsor ezt az összefogást példázta. Fehér Lajos lelkipásztor Papp Endréné polgármesterasszonnyal együtt képviselte a tiszarádiak református templomát, hitbeli, erkölcsi és kulturális értékének szimbólumát. Példaértékű, hogy az egyházközség a helyi önkormányzattal karöltve szervezett meg egy olyan alkalmat, amelynek a célja a település református temploma felújítására való gyűjtés. Akik közelből vagy távolból ott voltunk, településen élők, elszármazottak, környékbeli meghívottak, a kárpátaljai testvérgyülekezet tagjai és lelkipásztorai, országgyűlési képviselők, mind fontosnak éreztük ezt az ügyet. A felajánlások megtételére többféle mód is volt. A „belépő jegy” megvásárlása mellett egy kisebb aukció keretében egyedi és igényes munkákat, egyéb, erre a célra ajándékozott tárgyakat vásárolhattak meg a vastagabb pénztárcával és adakozó lelkülettel bíró résztvevők.
 Az egész alkalom keretét a debreceni nagytemplomi gyülekezet ifjúsági csoportjából alakult Éden együttes adta meg, akik zenéjükkel, éneklésükkel megteremtették az együttlét hangulatát. A hangerő némelyek számára talán erős volt, de a mondanivalójuk, ragyogó arcúk és hitbeli meggyőződéssel előadott énekeik a modern stílustól idegenkedőket is megfogták.
 A virágvasárnapi alkalom lelki magját Dr. Gaál Sándor esperes úr igehirdetése adta meg, aki arra bátorított bennünket, hogy engedjük bevonulni az életünkbe Krisztus, a Királyok Királyát. Amennyiben az Ő uralma megjelenik, helyére kerülnek a dolgok bennünk és körülöttünk.
 A templomi rendezvény után a Faluház nagytermébe egy állófogadásra invitáltak minden résztvevőt a szervezők, ahol szeretettel és ízletesen elkészített ételek mellett lehetett ismerkedni, beszélgetni, lezárni ezt a gondosan előkészített, szent célért megszervezett alkalmat.
 Adjon a Mindenható Isten erőt, bölcsességet a gyülekezetnek és lelkipásztorának az előttük álló nagy, de egyben nagyszerű feladat elvégzéséhez!
 
Sipos Brigitta lp., Gáva


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló